WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

 

 

 

בעולם הכשרות!


 

יא רבותי וועגען דעם איז א גרויסע מעלה אויב די שחיטה איז אין שטאט מען דארף נישט מזייף זיין די פלאמבעס

יא רבותי נישט בחינם האט מען איהם געוואלט הרג'נען, ער איז דאך מגלה אלע סודות פון חדר, פון ווי זאלן מיר פארגלייבטע קעלבלעך [פונקט ווי אין סקווער, ווען דרבי זאל שכטן א חזיר וואלטן אלע געחאפט שריים, אויף דעם האט רבינו הקדוש זי"ע געארבעט זיין גאנץ לעבן צו גלייבען אין די תורה, נישט אין איהם, אויב חס ושחום וועט ער זאגן עפעס קעגען די תורה חס ושלום זאלן אלע שרייען אויף איהם .... ער האט איינמאל געפרעגט זיינע חסידים וואס וועט עטץ טוהן אויב איך וועל הייסען גיין צו די בחירות? האסען די חסידים געענפערט אוודאי וועעלן מיר פאלגען!, האט ער זיי אנגעשריגען, חס ושלום איר זאלט שרייען אז איך בין אן אפיקורס!!! - דאס איז א מאסטער פון א צדיק אמת, ווי זעהט מען דאס היינט? זיעועכי"א] דאס וויסען?

ראה ההמשך בדף

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_61.htm

 

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מצאנז-קלויזנבורג זיע"א

 

 

רבותי, יעצט וועל איך ברענגען א מעשה ווי רבינו הקדוש בעל דברי יואל זי"ע ווען ער איז געווען ביי זיינע אייגענע כוחות אן די נחשים ועקרבים, וואס האט ער דעמאלטס געטוהן ווען ער איז געוואר געווארן אז מען האט מאכיל טריפות געווען אין  זיין אייגענע שטאט אונטער זיין נשיאות, פינקט ווי דער מגלה עמוקות, עס האט איהם געפאסט מגלה צו זיין אז זיין שטאט איז נכשל געווארן מיט נבילות וטריפות, ער האט זיך נישט געשעמט, דאס איז דאך דער ערשטער יסוד פון א צדיק אמת, אז ער איז מודה על האמת!!!

 

 

 

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי אהרן מבעלזא זיע"א

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלזא זיע"א

 


 

    ומשם קבלה מאחד לחבירו, זורקים בכוח את העופות להבאקס והכל שאלות בהלכה

בדיקות ד' אמות, צריכים להשגיח על ההעטשערי שלא יזרקו העופות, לא מדברים מסטעטש מספר 1 מדברים מסטעש מספר 2

צריכים לדעת על המשאית אם יש אוויר להעופות, אם לא קר להם או חם להם, לא נותנים לשתות להעופות יום או יומים, לא איכפת לאף אחד, אחר כך באים לבית השחיטה, יש להם כפתור, אבל יש בעיות שלא יודעים, צריכים מומחים גדולים לידע על כל דבר מה שיכול להיות, איפה הולך הריסייקלינג, מה הולך עם כל המים עם הקעמיקעלס, חס ושלום קענסער, במקום אחד הרבה פעמים מתו הרבה אנשים, צריכים לברר על כל דבר, קעמיקעל שהורג את האשפה במים, זה בא ממעסעטוטשעס, זה הצטרכתי לאומן להמקוה, שיעשה נקי המקוה, ואמרו שבניו יארק לא נותנים את זה כי אם זה בא לריסייקלינג זה בעיה גדולה.

היום יש בעיה של צומת הגידין, אולי העופות חולים מאוד, בגלל שאנחנו לא יודעים אבל הבעלי בתים יודעים הכל [וויינלאנד], משה פינקעל ידע שהכל טריפה.

יש בהסיסטעם אם לא רוחצים יותר את העופות, אם צריך להכשיר את הכלים, כל אלו הדברים צריכים לדעת, צריכים עקפיריענס, 20 שנה אנחנו הקרבן ציבור, אנחנו לא רוצים שילמדו עלינו כמו במעדעצין, ע"כ צריכים תקנות חדשות, שיהיה משגיח חזק, אנידענירס אם הכל על פי דאקטאראט, שוחטים זקנים שילמדו את השוחטים החדשים, מבינים על העופות   

 

ביטול היש נעווארדיק. גראסערי מוכר הכל, כמה בעיות יש שם, למה לא יקנו רק בבוטשער סטאר? למה תאמין להגראסערי?, אין לך שום רשות לקנות בגראסערי, אמרת שקאנטינענטיל אין לו די בשר, אין בכוח של 2 שוחטים לשחוט כל כך הרבה, מה עושים אז בא שוחט בלילה מן העולם האמת לשחוט כל לילה, האם שמעת דבר כזה? איך אפשר שקאנטינענטעל אין לו די בשר במאנטריאל, ואיך יש לו לשלוח טראקס שלמים לברוקלין? אברך נוסע בקאנטרי למכור בשר, שאלו אותו מאיפה יש לך בשר? מעשה נורא!!! בבשר שנתעלם מן העין, אתה אוכל ממש טריפות הכל הפקר וועלט, יהושע האלנדער ואהרן וויינשטאק הם מוכרים לנו הבשר, שולחים טשעקס גדולים להרבנים וכולם שותקים, יעדער בעקט דעם צווייטען, נבילה דאורייתא, אוכלים נו"ט חדשים שלימים, אפמאך שותפים של עמלק, למה לא עושים באר קויד, כדי שיוכלו למכור נבילות, הוא יכול למכור מה שרוצה, אין לו בעיה הוא עושה מה שרוצה.

קאשוי רב אמר שלא יהיה בשר כשר בארצות הברית, זה קללה גדולה ולא יעזור כלום, [הרידב"ז אמר כבר לפני 100 שנה שברצות הברית לא יהיה אף פעם בשר כשר] הקללה של הקאשויער רב, לכל הפחות לא תקנה בכל מקום, שם הכל נבילה, אתה לא יודע מה אתה קונה, התפללתי בבונקער, ואחד שעבד במילמארט, סיפר איך שכמה שעות לפני הזמן הגיע טרעילער גדול, וויינשטאק נתן הוראה שהכל צריך להיות גמור [בתוך כמה שעות] לפני הזמן, ביום ראשון הכל על המדפים [שעלפס].

צריכים לעשות שחיטות קטנות, איזה מקוה כשירה, רק פאפא, ליילעכער גדולים נגד פאפא, כמה בשר טריפה ימכרו עוד חדשים, מי יכול לדעת עד מתי ימכרו לנו בשר הטרף, 8 משגיחים חדשים על צומת הגידין, מי למד אותם, בית החיים, מגיפה גדולה בבית החיים, כמה אנשים צעירים בבית החיים, איזה שטותים, כל הבעיות הוא חלב דם נבילות וטריפות, בנו הרבה בתי חיים חדשים, עשו יותר גדול את בית החיים ואין מקום, הכל בא מדם וחלב נבילות וטריפות, מגיפה גדולה, אנשים מתים כמו זבובים, תראו את העונשים מה שכתוב בתורה.

עון דור המבול:

צריכים לעשות אסיפות של ההורים, אחד מסקווער סיפר איך שבבית חינוך לבנות בסקווער דנו אם הרבי גדול או יותר מהבעל שם טוב, אני התחתנתי ולא ידעתי כלום, היו לי בעיות ולא ידעת מה הולך, אבל זה האסיפה שעשינו באמת עשה לנו טובה גדולה.

סיפור מברסלב, ר' ברוכ'ל, בסקווער זרקו את הספרים של רבינו נחמן, עכשיו רואים מה הולך שם, ההאט ליין פותח להם את המוח שאנחנו לא בהמות מהזא, כך היה כמו הצרעה, עכשיו אם כל ההורים יעשו אסיפה אז יהיה ישועה גדולה לכולם, כבר סוגרים אנשים לבית הסוהר, טשיילס היינס עובר ניתוח גדול על הלב, אני כבר לא הולך כמה ימים לפראטעסט נגדו, אני הולך לעיתונים, כל האנשים נכנסים לעיתונות, לאינטערנעטס, וזה גורם להם בושה גדולה, משמרת הצניעות סחטו מליוני דולרים לערך 50 שנה, החזירים ברחוב כל המלמדים פוגעים בילדים הלאה, מה פעלו משמרת הצניעות 50 שנה.

יודיל וואלף, יוסף דוד קרויס שניהם לוקחים כסף מהאנשים, גונבים ממון, צריכים להרוג את נחום ראזנבערג, הרבנים לא ידעו מה הולך, ראו שהעולם כבר שומעים ההאט ליין ויודעים האמת מה שהולך, יוסף דוד הלך לאחד שיש לו הרבה מעות והוא חזיר גדול, רב אחד סיפר לי למה חתמתי נגדך, קיבלתי פשוט 50 אלף דולר, על כן חתמתי, רציחה שלא שמעו דבר כזה, זה 50 שנה, קושיא גדולה, איך 50 שנה לא עשו כלום והיום עוד ישנם כל החזרים ברחוב ובתלמוד תורה וישיבה, איך לא אומרים להם כלום, התשובה משמרת הצניעות, שני הרשעים האלו גונבים מעות, מלמד בהקעמפ אנס הרבה ילדים, 8 כבר באו למשטרה, מאיימים עליהם מאוד, אני שואל עוד הפעם איפה אתה רוצה שהילד שלך ילמוד כל הדברים האלה, במקוואות או בהאט ליין, כל ההורים צריכים לברר מה הולך, המלמד צריך ללמוד עם הילדים, מה ללמוד עם הילדים ונערות, לפי מה שהם מבינים.

בארץ ישראל הולכים כבר הרבה בחורים בארץ ישראל למשטרה, משמרת הצניעות בירושלים גערער חסיד, שוויץ באד, עשו ליילעכער גדולים שלא ילכו להמשטרה חס ושלום, שלוקחים את הפוגעים בבית הסוהר. אתם לאוי לייף רבנים כמו בברוקלין, איפו הייתם 50 שנה, למה לא עשו כלום עד עכשיו? וכן בארצות הברית למה החזירים הולכים על הרחוב ולא עושים להם כלום, הרשע משה פינקעל תפסו אותו, אמר דדעוויל גאט טא מי, אני מבקש סליחה מהכלל ישראל, אשתו ביקשה גט, ביקשה תיכף ובכתה ואמרה:

השמלה שלי זה בא מדם וטריפה שהאכילו את הכלל ישראל, היא נתנה להבית דין את המפתח של הבית שלה, שזה גנוב מהכלל ישראל.

יוסף דוד קרויז תדע: הבית שלך לא שלך, הוא גניבה מהכלל ישראל, הכסף שלך בא מעון דור המבול, יודיל וואלף אתה גנב, תתבייש לך, תעשה כמו האשה של משה פינקעל, אלפים יתומים מתו על הנבילות וטריפות, כל הבית החיים מלא בעשרות אלפים צעירים, צריכים למכור כל הבנינים שלכם ולרפאות הילדים החולים, רבנים הגדולים שאפארן טענקא ועוד קיבלתם חמישים אלפים לחתום נגדי, תתנו הכסף הזה לילדים החולים, כמו כן הוא עכשיו בארץ ישראל, משמרת הצניעות הם גנבים גדולים.

למלמדים לא לעשות קאנטראק רק לשנה אחת, המניוול קאקאוי, קאנטראקט, באס דרייווער סיפר דברים נוראים על קאקוי, שומר בהקעמפס לעשות מעגל סגול, מיידעל קעמפ עשו מעגל סגור גדול, צריכים זהירות גדולה שיהיה מעקה ומחיצה שלא יוכלו הילדים ללכת החוצה, ילד קטן נהרג מי אשם בזה? ילד של 5 שנים וילדה של 7 שנים, נכנס לטראק ונהרג, מצות מעקה מספר החינוך, כמה עולה לעשות געיט? כולם מדברים שעושים ורק שגונבים מעות.

נשים הולכים לרעסטאראנט בוויליאמסבורג, צריך להיזהר שלא יהיה תערובות, צריכים ליתן שעות, אי אפשר להיכנס, מלא נשים, איפה הצניעות שלכם? יש נגיעות קירוב בשר ברעסטאראנט, ולא איכפת לאף אחד, אם אי אפשר שיעשו מיוחד לאנשים ונשים. האם יש בכלל רבנים בוויליאמסבורג? או רק כומרים?

מוכרי הדגים: הגוים עושים הכל, יש שם כל מיני שאלות, איני מבין איך אפשר להיות שבית מסחר הדגים הוא ממש טריפה, הלא הגוים עושים הכל, ואין שום יהודי שם? וכל אחד יכול לראות, האם אתם כולכם סומים?

מקוה בלעקוואד:

הרב שאלאמון רשע מרושע עוכר ישראל, לוקח מעות, אישה טילפנה אלי, בחור מת לפני כמה חדשים, לקח לו את החיים, ראש ישיבה מלמדים מגידי שיעורים האנשי שם מלעקוואד אנסו אותו, הבחור אמר לאימו, אני הולך למות, הראשי ישיבה הרגו אותי, האשה הזאת .

מלכיאל קאטלער: כל לעקוואד מלא אשת איש, זרע לבטלה, דור המבול.

לפני 40 שנה היה הרב הצדיק רבי שלום יהודה גראס והתקינו בוויינלאנד מכונה חדשה, וסיפר דברים גדולים מה שהולך שם בוויינלאנד וכתב מכתבים וחתם שמו, והיה מופץ בכל הרחובות. איזה תלמיד חכם הביא המכתב להצעלעמער רב זי"ע,  הצעלעמער רב אומר: אני רואה שמי שכתב המכתב הזה הוא שוחט אבל מה שהוא ר' שלום יהודה גראס אומר זה עוד לא כלום, השחיטה יותר גרוע מאה פעמים, רק אותי למדו לשתוק ואני שותק [פעם אמר כי לא יכול להתערב שהם מוכנים ויכולים [ורוצים] להרוג אותי].

רבי נתן אדלער זי"ע במלחמתו עם השוחטים, שמו אותו בחרם, ותלמידו החתם סופר רץ אחריו י' פרסאות. נתחיל לעשות שחיטות קטנות, הכשר של קהילה כשירה.

8 נשים בסקווער, הרבה נשים בסאטמאר התאספו, דייטש ילד שזרקו אותו, יש לי כבר כמה מאות פיגועים שיבואו להעיד על המגידי שיעורים וראשי ישבות שפגעו בהם, שחור נגד הלבן, השחור מקבל תיכף עבודה, הנשים יכולים לעשות בהם מה שרוצים, זנות של הנשים רח"ל, היום הנשים חזקות, להתאסף ביחד נגד הבחורים שזורקים מהישיבה, מבקשים מהבחורים החלושים שאם לא נותנים 10 אלפים יזרקו אותו מן הישיבה, [כן הולך בארץ ישראל] ביקשתי מהגבירים שלא יתנו כסף להישיבה, להתאסף כמה מאות הורים, אני הצטרכתי לעזור למאות בחורים כי אלפים כבר הורידו הפיאות ואוכלים חזיר, לעשות ארגאניזעישען נגד הישיבות שלקחו מאתנו מעות ובנו מזה, הם גנבים גזלנים, נגד כל 20 בחורים מצוינים יש 400 שהולכים ברחוב ואוכלים דראגס, צריך וועד של הורים וגבירים ביחד, אם זורקים בחור לקחת את מנהלי הישיבה לדין תורה, ואם לא ישמעו ילכו לערכאות, משרדי הממשלה רצו כבר לסגור כל כסף הפראגראמ'ס, טשיילס היינס יצא בקרוב, צריכים לקחת הרבנים והמנהלים לדין תורה, כל אחד יעשה בשביל הילדים שלכם, צריכים 500 הורים, יש גבירים שסבלו הרבה, אם יש ארגאניזעישען ננצח את המלחמה, הזנות של המלמדים הם כל כך גדולים, אלפים יצאו לתרבות רעה שהמלמדים ומנהלים פגעו בהם,      

המשך דור המבול: צריכים לקחת הרבנים לדין תורה, אם יהיה לנו 500-600 הורים שיעבדו ביחד נצליח, יש לך ילדים אתה חייב להציל אותם, הגבירים יפסקו ליתן מעות, יעבדו איתנו ביחד, רבנים רשעים ארורים שמשחקים עם הדם של ילדינו, לא יודעים כלום, חלק מהם חזרים לבד, חלק לא ידעו, ישראל הגר המניוול הכי הגדול מה שעשה בישיבה שלו אחר חתונתו, שנפל עם אשה חולה ל"ע, עשה עבירות עם הבחורים, צריכים הרבה כסף לתקן דבר הזה, הם גוזלים מיליוני דולרים על חשבון של הילדים שלנו, כמה בחורים הולכים בבתי זונות במנהטן כבר יותר מ35% כבר בבתי זונות, עכשיו כבר כל בחור לקח איתו 1-2 בחורות שכבר מסתובבים במנהעטען, אני מוכן לעבוד אתכם ביחד, אבל רק ביחד, אני לא מפחד מהם, אבל רק ביחד, אני לוחם נגד טשיילס היינס, אני עומד ועושה הפגנות נגדו, כבר כתבתי 26 פעמים בכל העיתונים נגד טשיילס היינס, אני מחפש אנשים שיעבדו ביחד נגד הרבנים ששופכים דם ילדים, נעשו ישיבה מיוחדת בוויליאמסבורג,

 

הלכות צומות הגידין מבעל ערוך השלחן זצ"ל

 

 

 

 


הסבר לעשירים איך שלא יפסידו הכסף שלהם!

 

הגנבים עומדים בתור לגנוב לכם הכסף!

עשירים! עשירים! - אתם יודעים למה הפסדתם הכסף?

עשירים! עשירים! - אתם רוצים לשמור את הכסף שלכם?

 

ראו להלן!!!

רבותי!!! 7 רבנים גדולים בארץ שוברים להם את הראש!!!

מי יכול לעזור להם? - ראה התמונה היפה!!!

עשיר גדול מארצות הברית מוכן לתת להרבנים עשרות אלפי דולרים?

כל יהודי פשוט רואה באינטערנעט ויודע מה שהולך! רק הרבנים לא יודעים

תגלו להם אחת ולתמיד, הם פשוט לא יודעים, אין היום רוח הקודש, אבל יש רוח הקאקאש - זה נקרא קאקאש, כך אומרים בדיחה, על אנשים שאין להם רוח הקודש, אבל יש להם אולי רוח הקאקאש

 

 

אבל האמת שהעופות ובהמות כן רואים מה שאנחנו לא רואים, כי ברוח סערה סאנאמי שהיה לפני זמן כל הבהמות ברחו משם שני שבועות מקודם, בגלל שהם כן ראו, ונהרגו רק הבעלי עבירות.

 

רוח סערה עושה דברו

 

 

עד מתי פתאים תאהבו פתי וגו' (ירמיה ג')

עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל?

 

הרבנים הגדולים שוברים להם את הראש להצלחת הילדים, לתת צדקה ולהתפלל אצל הצדיקים, אבל הם לא יודעים מה שהולך בתלמודי תורה ובישיבות שפוגעים בילדים ובחורים בעון דור המבול, ועל זה לא יועילו כל הצדיקים האלו, וכל התפילות שלהם, וכל הצדקות, הם לא יודעים את האמת מה שהולך, ובגלל זה לא עוזר כלום.

כל אחד שקרוב לרבנים האלו, יגידו להם שאם לא יעשו מעגל סגור בכל מוסד, אז כל הצדקות לא יועילו, מאות אמהות שנתנו כל כזמן צדקה למקומות האלו, הילדים פגועים רח"ל.

גם השנה יש כבר 30% בחורים וילדים פגועים ולא שומרים כבר שבת ולא מניחים תפילין, ראו להלן מה שכתוב בעיתונים.

גם השנה יש כבר מהילדים בארץ 50% אחוז פגועים, וזה רק מה שנכנס למשטרה, והרבנים הגדולים האלו יושנים, ולא יודעים שכל הצרות באים מזה?

 

עשרות אלפים לא יזכו לנחת מילדיהם ויצאו מדת ישראל ח"ו,
אם לא תתקנו לעשות מעגל סגור!!!

לא יועיל לא חודש סיון ולא חודש אלול ולא כלום אם לא סוגרים את בתי הזנות בתלמוד תורה ובמוסדות!!!

ואם הרבנים לא עושים ולא שומעים מהם כלום תיכף ומיד, תכתבו להם שצדקה לא יועיל וחבל על הכסף, יותר טוב שיתנו את הצדקות לעשות מעגל סגור ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולותינו.

תספרו להרבנים שביום אחד נפטרו יותר מעשר אנשים, מה הם יכולים לעזור להם? אי אפשר להחיות אותם!!!

הצדקה שנותנים למעגל הוא הצדקה הכי הדולה שבזה מצילים עשרות אלפים ילדים שלא יצאו לשמד, ולא יהיו יותר יתומים ואלמנות.

 מתוך המכתב החדש:

קריאה לכל רבני הבד"ץ של העדה החרדית

הנה בעת ובעונה הזאת שאמרו התנאים הקדושים על עצמם (סנהדרין צ"ח:) "ייתי ולא איחמיניה", וכל בר דעת שיש לו מעט שכל יוכל להבין מה זאת אומרת, ואנחנו בעניינו איננו מרגישים כלום, דור הולך ודור בא והגואל עדיין לא בא.

ועד מתי נשב כאן בגלות והקב"ה אומר (במדבר י"ד מ"א) למה זה אתם עוברים את פי ה' והוא לא תצלח וכן הוא אומר (יחזקאל כ' ל"ג) חי אני נאם ה' אלקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם, והוא ממתין על כל אחד מאתנו ואינו רוצה במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה.

ועד מתי נחשה ולא נצעק מרה על צער השכינה הקדושה ועל צערו של משיח שסובל על כל עונותינו, ואנחנו צריכים להכניס ראשינו תחת קורות הברזל שלו, וכמו שכתב בספר הקדוש יערות דבש (בח"א דרוש הראשון) בכוונת ברכת ולירושלים עירך, שצריך כל אחד לומר בלבו רבונו של עולם הריני מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבנין ציון והחזרת מלכות בית דוד, אמות על קדושת שמך ועיני לא יהיו רואות, אפס בנה ירושלים והצמח קרן דוד למען יתקדש שמך, ותרחם על בניך העלובים, נטושים בגולה וכו' עיי"ש. ומי מאנחנו יוכל לומר זאת בלב שלם ובלא לב ולב.

התמצית הוא שצריכים אנחנו לעשות כל הפעולות שביכלתנו במחשבה דיבוד ומעשה (כמובן מה שרשאים וצריכים לעשות על פי תורה ולא ליצא מהגלות בעצמו שעל זה כתבתי למעלה מה שיארע מזה) והדברים הם לחזור בתשובה ולהחזיר בתשובה את כל ישראל ומוטל הערבות על כל אחד ואחד כמו שאיתא במסכת שבת דף נ"ה עיי"ש, וצריכים לעבוד על כל פרט ופרט שאנחנו נמצאים בסוף הבירור והכל ממתין עלינו, והיו כבר גאונים וקדושים וצדיקים ועדיין בן דוד לא בא.

 

 

 

 בדוק את הסרטון הבא ביוטיוב

http://www.youtube.com/watch?v=WOV4NxrG--c
 

 שער כללי חלק י"ז

10 ספרי מדריך לכשרות - 226 עמודים - חלק י"ז:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות 1

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 2

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 3

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 4

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 5

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 6

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 7

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 8

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 9

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 10

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ז

שער כללי חלק י"ח

10 ספרי מדריך לכשרות - 450 עמודים - חלק י"ח:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 11

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 12

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 13

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 13 א

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 14

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 15

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 16

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 17

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 18

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 19

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 20

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ח

שער כללי חלק י"ט

7 ספרי מדריך לכשרות - 260 עמודים - חלק י"ט:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 21

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 22

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 23  

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 24

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 25

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 26

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 27

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 28

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 29

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 30

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ט

שער כללי חלק כ'

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ'

 

10 ספרי מדריך לכשרות - 226 עמודים - חלק כ':

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 31

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 32

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 33

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 34

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 34 א

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 35

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 36

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 27

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 38

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 39

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 40

מודעות שיצאו לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות שנתייסד על ידי הגה"צ רבי משה מדעברעצין זצלה"ה אשר מסר נפשו להציל הכשרות בארצו הברית, ובעלי הבשר שותפם של עמלק כמעט והרגו אותו ואת משפחתו רח"ל. [ראה באריכות בספר בשר גלאט כשר בזמן הזה, ועוד]

מודעות מוועד הכשרות

 

 

 

 

 


 

 

 

הלכות שנה שניה

 

 

 

 

 

רבי שמעון בן יוחאי העורך דין שלנו בשמים לזכות לשנת חיים טובים ומתוקים ומתוקנים

זאת אומרת שעה אחת של שבת שוה: אלף שעות ביום חול

ושעה אחת של לימוד זוהר הקדוש ביום חול יותר משנה שלימה של לימוד פשט

יוצא מזה: שעה אחת של לימוד זוהר הקדוש בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

זאת אומר אם לימוד זוהר 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם.

מכאן יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד זוהר הקדוש בשבת קודש 6 שעות, מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת העולם עד ביאת המשיח בב"א.

מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל העולם כולו,

 

כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב:

וזה לשונו: ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו.

 

כמה הזכות של מי שדואג לשכנים ולמשפחה שסביבו שיעסקו כולם בזוהר הקדוש, בכך הוא הופך את כולם לצדיקים וממילא משפיע טובות לכל העולם ולעצמו, כמו שמצינו בזוהר הקדוש פרשת בא דף לח: בסיפור עם רב חיסדא שהיה גר בין אנשים לא כשרים והיה לו מצב דחוק והרבה צרות, ואחרי שעבר לגור בין צדיקים נתעלה וזכה להרבה טובות עושר בגשמיות ועשירות בתורה, ואמר כל זה זכיתי שבאתי לגור בין אלו שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם לתת להם טובות.

בא וראה: לא צריך לעבור דירה ולא לשלם הובלה ולא לשלם שכירות, אתה נשאר לגור איפה שאתה ועל ידי לימוד זוהר הקדוש אתה והשכנים וכל הסובבים אתה זוכה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליכם טובות ניסים ונפלאות.

 

יש לנו תרופה חדשה ישנה לשפעת מקסיקו

(וזה עוזר גם נגד אחמדניג'ד)

מי לדעתכם מגן על כל העולם?

מי הצבא הכי הטוב?

למי יש את משמר הגבול הכי החזק?

בא נראה מה רבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו בזוהר הקדוש בפרשת בא דף לט ע"א:

 

 

 

אנחנו רואים מזה שכל העולם מתקיים בהבל פיהם הקדוש של תינוקות של בית רבן, בלימוד התורה הקדושה שהם לומדים יוצא הבל, וזה מקיים את העולם, וכל כוח חכמת של שלמה המלך בא מהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, וכבר לימדנו בעל הכסא למלך שלימוד זוהר הקדוש הוא כמו שנה של פשט, והבן איש חי כתב בשם המקובלים שבשבת קודש הוא פי אלף מיום חול, צא וחשוב אם ילמדו תינוקות של בית רבן זוהר הקדוש בכל יום וביותר בשבת קודש לא צריך שום צבא ולא חיסונים נגד שפעות מוזרות, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי הקדוש שהם שסוד של העולם שמהבל תינוקות של בית רבן נעשה קול ומתפשט בעולם והם שומרי העולם ושומרי העיר,

ונזכור את קריאתו של רבינו יוסף חיים שאנחנו השבוע ההילולא של 100 שנה לפטירתו, וזה לשון קדשו:

מִזְּמַן אֲשֶׁר הֵצִיץ וְזָרַח אוֹר יְקָרוֹת שֶׁל שְׁנֵי מְאוֹרוֹת הַגְּדוֹלִים סֵפֶר הַתִּקּוּנִים וְסֵפֶר הַזֹּהַר קִיְּמוּ וְקִבְּלוּ הַיְּהוּדִים קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לְהַחֲזִיק בַּלִּמּוּד הַקָּדוֹשׁ שֶׁל הַתִּקּוּנִים וְהַזֹּהַר יָחִיד וְרַבִּים מִנַּעַר וְעַד זָקֵן, וְהַגַּם דְּאֵין לְאֵל יָדָם לְהַשִּׂיג וּלְהָבִין סוֹד אֲמָרוֹת טְהוֹרוֹת שֶׁבַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים הָאֵלֶּה אַף עַל פִּי כֵן שׁוֹתִים בַּצָּמָא אֶת דִּבְרֵיהֶם וּמִתְלַהֲבִין בִּקְרִיאָתָן מְאֹד מְאֹד.

(רַבֵּנוּ יוֹסֵף חַיִּים, הַבֶּן אִישׁ חַי, בְּהַקְדָּמַת הַתִּקּוּנִים בְּנָיָהוּ)

 

ומכאן כאן יוצאת קול זעקה נוראה ואדירה מסוף העולם ועד סופו, אנא שימרו על טהרת ילדינו הקדושים וטהורים שהחפץ חיים כבר אמר שהבל פיהם של היום הוא אותו קדושה כמו הבל פיהם של תינוקות של בית רבן בזמן הנביאים שבזה אין ירידת הדורות.

אבל החוב הקדוש שלנו לשמור על הילדים שלא יקלקלו אותם, ואם הורים נותנים את ילדיהם לחינוך במקום שאין מעגל סגור הוא כמו שנותן את בנו בתוך המדבר בין נחשים ועקרבים שבוודאי יהרגו אותו כידוע רח"ל.

ותתארו לכם איזה פגם גדול עושים הרבנים שלא מוחים על זה הם מסכנים את כל העולם