WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

אשדוד על גלגלים במנהל שמקבל 6 שנים מאסר על שלא גילה שהמלמד ביצע 6 שנים מעשים מגונים

מעשה בתלמוד תורה חסידי באשדור:

בחור בן 17 שנה המלמד פגע בו 6 שנים, הילד הלך להמנהל להתלונן, הילד נפגע מאוד בנפש, המנהל שלח אותו לפסיכולוגים, ועכשיו הבחור מאוד חולה והלך למשטרה לספר מה שהוא עבר,

המשטרה לקחה תיכף את המלמד והמנהל לבית הסוהר.

המנהל מחכה לו עכשיו 6 שנים בית הסוהר, על שהוא ידע והסתיר מהמשטרה, ולא זרק את המלמד שפוגע כל הזמן בילדים, ועל כל ילד שיבוא מהיום יקבל עוד 5 שנים בית הסוהר.


מספר התיקים שנפתחו במשטרה בגין עבירות מין בקטינים בית שמש

                           שנים

 

העבירה

2003

2004

1/2005–11

חשוד קטין

חשוד בגיר

חשוד קטין

חשוד בגיר

חשוד קטין

חשוד בגיר

אינוס

56

260

67

275

49

175

בעילה אסורה בהסכמה

3

31

5

53

1

26

מעשה סדום

60

200

48

165

55

158

מעשה מגונה

243

1,452

283

1,481

184

1,252

מעשה מגונה בפומבי

12

187

27

210

25

141

עבירות מין במשפחה

20

193

26

248

11

205

סך הכול

394

2,323

456

2,432

325

1,957

2,717

2,888

2,282

עיבוד נתונים שמסרה נצ"מ סוזי בן-ברוך, ראש מחלקת הנוער, האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל,  28 בנובמבר 2005.

 

מהנתונים שבטבלה עולה כי בשנת 2004 חל גידול במספר התיקים שנפתחו בגין עבירות מין בקטינים לעומת שנת 2003 – עלייה בשיעור 15.7% במספר התיקים שבהם החשוד הוא קטין ועלייה בשיעור 4.7% במספר התיקים שבהם החשוד הוא בגיר.

 

מספר התיקים שהתנהל בעניינם הליך משפטי שהסתיים בהרשעה:

 

28 בנובמבר 2005.

 


 

 

2003

2004

1/200511

חשוד קטין

חשוד בגיר

חשוד קטין

חשוד בגיר

חשוד קטין

חשוד בגיר

מספר התיקים

394

2,323

456

2,432

325

1,957

התנהל הליך משפטי

74

273

18

63

3

7

מהם: הסתיים בהרשעה

51

243

13

59

3

7

 

 

http://www.macom.org.il/stats-child-abuse.asp

 

וויליאמסבורג: תפסו אברך שאנס 2 נערות.

בארא פארק: בן של רבי גדול אנס שתי בחורות.

אזהרה חמורה לכל המנהלים אם לא עושים תיכף מעגל סגור - תראו עוד מעט איפו שיגיעו?

האם היה להם כדאי להרויח הרבה כסף ולקבל אחריות של כל הפוגעים, ולבסוף לקבל בית הסוהר

כאן נביא בעזרת ה' המוסדות שעשו כבר מעגל סגור כדי לדעת באיזה מוסד שיכולים להכניס ילדים בלי להשליך זרעו למולך - נחוץ מאוד לכל אחד שיודע על מוסד לטלפן לרבינו הקדוש רבינו נחום ולהודיע לו אם יש או אין מעגל סגור.