WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

מי הם העבודה זרה ושנאת חינם של הדור הזה,

 אם לא הרביס של היום?

את האמת הזה תשמע בהדרשה החדשה, בעזרת השם, ראה לקמן!!!

הכסף והרביס הם העבודה זרה של הדור הזה!!!

לא בחינם ניסו להרוג את רבינו הקדוש בגלל שהוא מגלה לך את האמת, שכל הרבנים הם השקר הכי הגדול שיש לנו.

האם עשו משהו להציל הכלל ישראל? - אדרבה תבדוק אתה!!!

האם עשו דבר קטן מעגל סגור?

האם עשו משהו שלא יאכלו חסידיו נבילות וטריפות חלב ודם?

האם אמרו לך לקנות תפילין ומזוזות חדשים, בגלל שהתפילין הישנים הם:
מבני דודים שלנו - הערביים מעזה ויריחו, ומסין ויפן ועוד,

לחץ בדפים האלו, ואחר כך תלך לטייל הלאה מדף לדף ותראה שאתה לא רק שלא מניח תפילין כשרות אלא אפילו המזוזות שלך גם כן רחוק מלהיות כשרות, ואתה חושב שאתה והילדים שלך מניחים תפילין בכל יום, ואתה לא יודע:

למה? למה? למה?

יש כל כך הרבה צרות, וכל יום שומעים עוד אשה ו 12 יתומים בת 39 נפטרה, גאון גדול וצדיק בן 42 נפטר השאיר אחריו 11 יתומים, 10 מהם לא התחתנו, הילד הקטן בן 7 שנים.

וכל יום ויום מגיע מכתבים חדשים מהרבנים הגדולים לאסוף כסף בשבילם, ולא יודעים שהרבנים הגדולים הם הם האשמים לכל הטראגעדיעס האלו בגלל שלא הזהירו את האנשים מספיק שיזהרו בתפילין ומזוזות כשרות, ואם ראיתה כבר כל זה, נא ללכת לכל רב שאתה מכיר ומתפלל אצלו, ומחזק אותו, ונותן לו כסף, ומאמין בו, ושואל אותו כל השאלות שלך שאתה יודע שזה שאלה ואולי בגלל שהרב למד איתך את הלכות,

ותשאל אותו 2 שאלות:

1. אם הוא יודע בכלל מה שהולך בהקלף? [כי רובם של הרבנים לא יודעים באיזה כפית אוכלים את זה] וכך תראה אם הרב שלך יש לו תפילין ומזוזות כשרות, כי יכול להיות שהוא בכלל לא יודע כלום, ולא למד את הסוגיה שרוב הקלפים באים מערבים ומסין ויפן?

2. אם הוא כבר כן יודע, אז למה שלא יעורר את כל המתפללים שלו? האם הם לא חייבים להניח תפילין ומזוזות?

השקר הראשון שהרב יגיד לך הוא!!!

כי איך אפשר להגיד שכל היהודים מניחים תפילין לא כשרים?

לשון הרע? לא רוצה לשמוע!!!

ובכן נעתיק לך את לשון הרע של שני גדולי ישראל, שיספיק לך לענות להרב שלך!!!

ארבעים אלף יהודים
הניחו תפילין פסולים

בספר שו"ת רב פעלים ח"ד סימן ב' מובא שכל היהודים תושבי בגדד, ארבעים אלף במספר, למעלה מגיל בר מצוה, שומרי תו"מ, נכשלו מחוסר ידיעה מספרת בהנחת תפילין שאינם מרובעים, שנים רבותו. עד שהגיע אליהם יהודי ששם לב לדבר ועוררם על כך עד שכל העיר היתה כמרקחה. ננקטו מיד הצעדים הנכונים לתיקון המעוות על ידי הגה"צ רבי יוסף חיים מח"ס בן איש חי זצ"ל המרא דאתרא. מזה אפשר לראות עד לאן הגיעו על ידי הזנחה עד שכל תושבי העיר הניחו תפילין פסולין.  יש לזכור שהדורות לא השתנו לטובה  ההיפך הוא הנכון והמכשולים עוברים למעלה ראש.

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


 

החפץ חיים

ברצוננו לצטט את המכשולים אחד לאחד. דברים אקטואלים אשר בחלקם נתונים לפיקוח כל אד ובחלקם צריך לפנות לסופר מומחה וירא שמים.     בעיה: התפילין לפעמים אינם מרובעים. עצה: יש למדוד את כל הקצוות במד מילימטר או אפילו עם פיסת ניר ולודא שכולם שוים. (כמבואר במשנה ברורה סימן ל"ה). 
  בעיה: התיתורה, כלומר הבסיס התחתון של התפילין אינה מרובעת.  עצה: כנ"ל. 
  בעיה: התפירה, (החוט אשר אתו תופרים את התפילין) גם צריך להיות ממוקם בצורה מרובעת. עצה: כנ"ל (החיי אדם אומר שזה יכול לקרות גם אצל סופרים מומחים).  בעיה: גם הריבוע של התיתורה וגם הריבוע של התפירה צריכים להיות מדוייקים מלמעלה ולמטה.    במשנה ברורה (סימן ל"ב ס"ק קע"ז) מובא שבעוה"ר הרבה אנשים אינם מקפידים ושמים לב לתפילין שיהיו מרובעים בצורה מדוייקת ואפילו בין המדקדקים ישנם כאלה אשר שמים לב רק לחלק העליון של הבתים ואינם שמים לב לחלקם התחתון, כלומר לתיתורה ולתפירות שגם זה מעיקר הדין וניתן לתקן זאת בקלות.  .   בעיה: אפילו תפילין שכשהיו החדשים הם היו מרובעים  יש לשים לב לכל שינוי, כגון: פינות קטועות, בתים שנתעקמו, תיתורא שהתעקמה, תפירות שנתקלקלו, וצריך מיד לתקנן (מ"ב שם קפ"א).      בעיה: לפעמים קורה שהבתים בעצמם אינם מרובעים והסופרים מיישרים אותם על ידי הדבקת סיד אשר משוה לבית צורת ריבוע, (שו"ת נו"ב סימן א’, חיי אדם כלל י"ד אות ב). עצה: רצוי לקנות את התפילין לבנים. כלומר לפני שהשחירו אותם, ובכדי לוודא שאכן הם מרובעים אפשר לפנות לסופר אחר בכדי לבדןן. ישנם אנשים החוששים לקנות בתים לבנים המיובאים מארץ ישראל מחשש שמא לא יוכלו להשחירם פה בארה"ב. זאת יש לדעת שכל סופר מקבל תפילין לצביעה.  בעיה: לעתים קרובות קורה שהחריצים שבין הבתים בתפילין של ראש מזוייפים, כלומר, מעיקר ההלכה צריך כל בית להיות נפרד מחבירו באופן שיכירו היטב. ישנם הרבה סופרים אשר מועלים בתפקידם ומדביקים את החריצים המקוריים ומציירים חריצים חדשים על הדבק כדי שיראה יפה. תפילין כאלו  פסולין (חיי"א ה’ תפילין, בה"ל סימן ל"ב, מ') כמו"כ ישנם עשרות בעיות. לכן, העצה היא לקנות תפילין אך ורק אצל סופר מומחה וירא שמים ולאחר מכן למסרם לבדיקה לאחר המבין ומכיר את נושא התפילין. 

הדרכה לקנית תפילין ומזוזות מספר משנה ברורה (סימן ל"ז סעיף קטן ד')

"ויען כי גדול כח המצוה כל כך ולהפך העונש רחמנא ליצלן, לכן, יזהר כל אדם לקנות תפילין מסופר מומחה וירא-שמים ובעל - תורה. וכן רצועות יקנה מאיש נאמן. כדי שיהיה בטוח שנעבדו לשמן מעורות טהורות. ובעונותינו הרבים, רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא לפי שמוכרם בזול, ורובן אינם מרובעים ועוד יותר קלקולים שמצוי בהם בעת כתיבתן".

הדרכה לירא שמים מספר משנה ברורה (סימן ל"ז סעיף קטן ד')

וכל ירא שמים ישים אל לבו  (וזה לשון הטור סימן ל"ז: ואמר רבא כל המניח תפילין מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן עולם הבא), אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהיו כתיקונם, מכל שכן בחפצי שמים, שלא יצמצם ויחוס על הכסף, אלא יהדר לקנות אותן שהם בודאי כשרים, אף שמחירם רב".

 

[ואולי זהו העונש שלנו שיושבים ג' בחורים יקרים במאסר שם עבור חטא הרבנים שלא עוררו אותנו שלא לקנות הקלף שבא מיפן!]

לך ובדוק רק דבר קטן, אם אתה רואה בחוץ של המוסד מעגל סגור [וידיא בלע"ז]?

אם אתה רואה מעגל סגור אז אתה יכול להבין שהרבי שלך או מנהלי המוסד שלך יש להם טיפת יראת שמים.

 

 מעגל סגור של מה שקורה

ואם לא תדעו נאמנה, שהרב או הרבי שלך ראש להסטרא אחרא, והוא שותפו של היטלער ימש"ו, ולא שלא תלך להטיש שלו, ולא תלך להתפלל לבית המדרש שלו, כי שם תקבל רק שוויין דיזיס, עד"ס וכל מיני חולאים שידבקו בך.

כל מלמד בתלמוד תורה אם אין מעגל סגור הוא בסכנה שיכנס מהר לבית הסוהר


 

עצור לרגע - היכן אתה בעולם? אהה!!! - כשרות הבשר היום יום שאתה אוכל האם הוא כשר?

 

http://www.klafkosher.com/SHCHITA_0001.htm

 

 

 

הנחש הגדול והנורא שקוראים לה התאחדות הרבנים אחרי שרצחו את וועד הכשרות העולמי, רצו לרצוח את רבינו הקדוש נחום ראזענבערג שליט"א, [ובנתיים רצחו עוד הרבה גדולי ישראל], עכשיו החליטו שיקחו לא פחות ולא יותר זרע לבטלה רבנים ביחד עם רוצח ורובה בידו וירו ברבינו הקדוש, הקב"ה עשה לו נס כמו למשה רבינו עליו השלום, שניצל מהמרצחים הזרע לבטלה רבנים.

איפו השכל של היהודים מוויליאמסבורג שלא פותחים התאחדות הרבנים חדשה בלי הזבל הגדול שיש להם שמה?


111 

 

 

 

היום יום שני פרשת עקב תשס"ט

הרוצח המלאך המות גילה שהוא רק התחיל בתל אביב

ואחר כך ילך ח"ו לכל המוסדות שאין שם מעגל סגור

 

 

המלאך המות - Angel of Death

 

 

מאות ילדים נפגעו השנה במשכב זכר בהקאנטריס - זה עכשיו מתחיל לצאת!

אזהרה לההורים שיתקשרו תיכף על הטלפון הזה

 

המלאך המות בדמות:


 

 

www.theawarenesscenter.org

 

דידן נצח!!!

תחיית המתים וביאת המשיח - זה כבר מציאותי

 

רבינו נחום קדוש ה' שליט"א - עם להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זי"ע שלחם נגד הבשר שהשחיטה והניקור לא נעשה כלל וכלל.

כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זי"ע צועק שעד ביאת המשיח אסור לאכול בשר בהמה, למה? למה? למה? אני יהודי ואני רוצה לאכול בשר לכבוד שבת קודש, סליחה לכבוד הבטן!!! ואחר כך יוצאים כל הילדים לתרבות רעה חס ושלום, ועוברים על עון דור המבול!

כן עכשיו אתם מבינים למה הילדים שלנו 70% מאנשי דור המבול?


 

 

לעוד חדשות מהדף הזה לחץ:

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_52.htm

 

 

 

האם יש לנו רבנים? האם הרבנים שלנו דואגים בשבילנו?

האם הרבנים היום איכפת להם ששולחים מידי יום ויום ילדים לתאי הגזים?

האם ההורים שלנו לא צריכים לקחת אותם לבית משוגעים ששולחים הילדים שלהם לתא הגזים בכל שבוע!

אתם חושבים שהעולם הפקר?

יש דין בישראל, השם ברא את העולם במדה כנגד מדה!

מי יודע אם לא זה העונש שבמקום לעשות מעגל סגול, שולחים יהודים ח"ו לבית הסוהר, ששם יש כבר מעגל סגול רח"ל.

לכו ותתקנו מעגל סגול בכל מוסד, ותראו ישועות גדולות, שלא ישלחו יהודים לבית הסוהר, ראו כי היזהרנו אתכם! 

1941 שנים לחורבן בית מקדשינו

אם אבא או אמה שולחים הילדים או הבחורים שלכם במקוה שאין לה מעגל סגור, זה בדיוק כמו שאתם בידיים שלכם שולחים אותם לתאי הגזים למקוה באושביץ:

תא הגזים במיידנק. פתח, דרכו הושלכו גרגרי ציקלון B אל תוך תאי הגזים. הגרגרים עברו המראה והרעילו את הנוכחים בחדר עד למותם.

 


חדשות של היום

היום יש ועידה ציבורית של כל המחנכים של חב"ד בכפר חב"ד

ואומרים את הדרשה שאמר רבינו הקדוש נחום שליט"א במגדל העמק לפני 400 מחנכות, ומתכננים עצות איך להינצל מהפיגועים.

בתלמוד תורה לעלוב בני ברק סכנה גדולה לתת שמה ילדים, כי יש כל כך הרבה פיגועים השם ירחם, - מי שרוצה לשלוח ילד לשם, ישאל הדבר הראשון אם יש מעגל סגור?

כמו כן בכל תלמוד תורה לפני שאתה מרשם את הילדים שלך תשאל אם יש מעגל סגור, אם עונים לך שאין, אל תרשם שמה את הילדים שלך, אל תשלח אותם לאושוויץ!!!


 

מי אשם שאירן וארצות הברית  ו70 מדינות מוכנים ומזהירים אותנו, ומחכים ורוצים לזרוק פצצת אטום על ארץ ישראל ח"ו?

- תשובה: הרבנים שלא עושים כלום (שבת נ"ה:)

(ראה חק לישראל בזוהר הקדוש ליום שני!!!)
ראה עוד לקמן המכתבים מרבינו הקדוש נחום שליט"א מה שכתב להגאב"ד של החדה החרדית שליט"א[


 

זוהר הנגלה - הרשב"י ובנו רבי אלעזר מגלים לנו מה הולך להיות עם כל האנשים שעוברים על עון דור המבול וגילוי עריות, ומתערבים עם נשותיהם, וכל אלה שלא עשו מעגל סגור, ח"ו

זוהר הנגלה פרשת פינחס

 

 


דניאל דרייפוס

עד מתי לא תשימו מעגל סגול?

האם יש לכם שכל בעד פרוטה אחת?

האם יש טיפשים שכמוכם שאתם לא מפחדים מבית הסוהר ולשלם 5 מליון דולר?

אם לא עשיתם עד היום, לכל הפחות תעשו את זה עכשיו!

אתם לא רואים איך שהשם משלם מדה כנגד מדה?

אתם לא מפחדים?

אתם לא רואים כמה אנשים נהרגו בזמן חורבן הבית?

זה בכלל לא שחוק!

אל תתחילו מלחמה נגד השם יתברך!

תזכור! הרבה דרכים למקום!

אם אתם לא שומעים בקול השם יתברך, מי יודע לאיפה תגיעו?

אם אתם לא עושים מעגל סגור, הלא אתם אלף פעמים יותר גרועים מן הציונים, זאת אומרת שעוד מעט צריכים להגיד עליכם ימח שמם וזכרם שאתם עושים ממש יותר גרוע מעמלק, כי הוא זרק רק מילות לשמים, אבל ליהודים היה ברית, ואתם עוקרים את כל הברית קודש ומכניסים אותם לטומאה הכי הגדולה של דור המבול רח"ל.


מזל טוב לההאט ליין החדש:

1712-432-8788

אחר שמספר על האתר שלהם צריכים לדקדק את הפס ווארט הזיפ קויד של וויליאמסבורג - 11211

ואחר כך 0# בשביל הדרשה של היום ערב תשעה באב

 


אינסטרוקשענס להאט-ליין החדש מרבינו נחום שליט"א באידיש - ואתחנן תשס"ט
New Hot-Line Instructions In Yiddish vaeschanan 5769


 

*   *   *

http://tzedek-tzedek.blogspot.com/2009/07/slavery-in-your-salon.html

 1. Tzedek-Tzedek: Slavery in Your Salon

  This blog, Tzedek-Tzedek is to provide a forum for Social Justice, Anti-Abuse and Anti-Corruption ("SmartTzedek") in the community of Ramat Bet Shemesh/Bet ...
  tzedek-tzedek.blogspot.com/2009/.../slavery-in-your-salon.html -
  Cached - Similar -

 2. Magen Tzedek


 

אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן

מי הרג אותו?

האם לא גדולי הרבנים שאוספים כסף לצדקה, וחושבים שעם הצדקה יצילו את היהודים, וזה להיפך כמה יותר צדקה שנותנים עוד אברכים צעירים תלמידי חכמים מתים, כמו הזבובים חס ושלום, לכו תצעקו לרבנים תגידו להם את האמת, כי כל הצדקות שלהם שקר שקר ועוד הפעם שקר, כי כל זה בא בשביל עון דור המבול שלא עושים כלום.

תגידו להרבנים שאם יעשו מודעה קטנה שכל מוסד צריך להיות מעגל סגור, יפתור הכל ויפסיקו למות כל האברכים הצעירים  בעזרת ה'.

כל מכתב כזה שמגיע לנו, אנחנו רואים עוד קרבן שבא על ידי הרבנים על שלא הוכיחו את המוסדות, ובמכתב קטן יכולים להציל את כל עם ישראל, ועד שלא עושים את זה אל תאמינו יותר לרבנים, אין להם רוח הקודש, אין להם דעת תורה, כי אם לא יודעים להפסיק את הזנות של דור המבול, שזה עון כרת, איפה הדעת תורה שלהם, מה שכל בן אדם יודע הם לא יודעים?

אולי זה לא אשמה של הרבנים!

אולי זה אשמה של הגבאים של הרבנים, שלא מגלים להם כלום, אם כן תזרקו את הגבאים האלו תשלחו אותם לעזאזל המדברה!!!

 

 

חדשות פצצת אטום

הפדופיילס קונים את הרבנים ואת לבלרי העיתונים בכסף מלא שישתיקו את הפצצת אטום של הפדופיילס

 

מישהו ראה פצצת אטום?
על קרקעית האוקיינוס, לא הרחק מחופי מדינת ג'ורג'יה, נחה לה כבר 46 שנה פצצת אטום שמשקלה יותר משלושה טון • בארה"ב דואגים מהקרינה שהפצצה פולטת, אבל בעיקר חוששים מתסריטי אימה של ממש (אולי יום אחד היא תתפוצץ, אולי טרוריסטים ינסו לשלות אותה ממעמקים) • איפה ג'ק באואר כשצריך אותו

 

אירן - והפדופליה

מי זורק את האטאם הראשון?

מלחמת אטאם התחילה


דר. מנגלה ואושוויץ - והפדופיילס

אם אתה שולח את הילדים שלך להתלמוד תורה'ס והישיבות והמקוואות ובתי מדרשים שאין להם מעגל סגור - אתה שולח אותם לאושויץ ואתה צדיק כמו דר. מנגלה ימש"ו

 

היום הוא יום החדשות


 

התעללות בילדים לחץ

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_42.htm

דרשה חדשה נגד פינקל # 2 במאנטיסעלא

ב3 לשונות - אידיש - אנגלית - עברית

 

NR_SATMAR_TERIEF_MEAT_FINKEL2_Y_A_E_23_09.mp3

 


 לראשונה: שחיטה כשרה בבוליביה
שמעתם פעם על העיר קוצבמבה? בעיר השוכנת במדינת בוליביה התקיימה שחיטת ענק של יותר מחמש מאות עופות (בתפוצות)
כיכר השבת כ"ח תמוז תשס"ט 13:18 20.07.09 הדפסה

השחיטה בבוליביה
המקום: קוצבמבה בוליביה, השוחט: דודי כפלין, הכמות: 500 עופות. המטרה: השחיטה הכשרה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בבוליביה.

"קשה מאוד למצוא עופות בלה פאז בגלל הקור העז, לכן נאלצנו לנסוע עשר שעות כדי לחפש עופות בעומק המדינה", סיפר הרב שניצח על השחיטה.

כשנמצאה המשחטה המתאימה לאחר כמה ימים, החלו במלאכת השחיטה. אלא שאז בעל המשחטה הורה להפסיק את השחיטה. "בדרך כלל הוא שוחט 500 עופות בעשר דקות. בגלל ההידורים הרבים, לנו זה לקח יותר משלוש שעות. גרמנו לו להפסדי ענק של יותר מ-10,000 עופות".

כדי להרגיע את זעמו, הרב נכנס למשרדו והסביר לו באריכות את פשר השחיטה הכשרה. הוא גם שוחח איתו על שבע מצוות בני נוח, עד שהאיש התרצה.
תגיות: בוליביה | שחיטה | כשר | עופות


 

http://www.vosizneias.com/35485/2009/07/23/new-jersey-feds-bust-dozens-in-large-corruption-scandal/

New York - The Shulchan Aruch (Orach Chaim 551:16) records a custom practiced by Ashkenazim of not bathing or showering during the Nine Days, from Rosh Chodesh of the month of Av until the end of the Tisha B’Av mourning. Rav Moshe Soloveichik explained the custom as follows: When someone’s...

New York - Showering During the Nine Days Today at 09:59 AM
http://vidyid.com/

 

ew York - Showering During the Nine Days Today at 09:59 AM
Breaking News
BREAKING NEWS – FBI Raids Frum Locations in Brooklyn; [PHOTOS & VIDEO] Choshuv Yidden Arrested in Corruption ScandalvidPictured: FBI Agents at Frum Location.
Brooklyn, New York: PHOTOS & VIDEO BELOW. This morning, FBI Agents made stops at 3 Frum locations, including bakeries, and arrested Chassidim, this morning for what seems to be all one case. In Boro Park on 53rd Street, in Williamsburg on Hewes Street, and in Flatbush on Avenue M.
http://vidyid.com/

 

VIDEO:
WATCH CAREFULLY AS YIDDEN AND NEW JERSEY MAYORS EMERGE.
Click “MORE” (more…)

New York - Showering During the Nine Days Today at 09:59 AM
http://vidyid.com

/


מי שאינו מאמין בתחיית המתים אנו מבקשים ממנו לחשוב עוד הפעם, כי משה פינקל קם לתחיית המתים, אחר ששמענו שלא מזמן לקח את חייו בא תיכף [אחר 21 יום] ומיד לגלגול חזרה לעולם התחתון, וקם לתחיית המתים במאנטיסעלא ניו יארק, והשכיר חנות מכולת ומוכר שם בשר בהמה ועופות.

הדפיס לעיבעלס [סמל של הכשר] על כל חבילה של בשר בהמה ועופות ושם כתוב שזה הבשר הכשר בהכשר שחיטת סטמר במאנטריאל.

אבל טעות גדול טעה שלקהילת סטמר אין בכלל לא שחיטה לגסות ולא שחיטה לעופות במאנטריאל.

וכששאלו אותו היתכן שהדפסת סמל של סטמר הכשר במאנטריאל?

הלא לסטמר אין שחיטת בהמה ועופות במאנטריאל?

ענה בתמימותו, שקונה אותו משני אברכים של סטמר, ושני האברכים האלו הם באמת סטמר'ע חסידים, כי הם קונים מקום ישיבה [זיץ] בבית המדרש בסטמר במאנטריאל, על כן הבשר הוא באמת סטמר פלייש, ואין לכם שום טענות עלי, כי כמו שווינשטאק לקח השם של סטמר כבר לערך שישים שנה, והבאטערער מאכיל נבילות וטריפות 40 שנה ויותר, למה לנו זה אסור לעשות?.

אני גם כן נותן טשעקים גדולים לסטמר במאנטריאל, רק שלא ידעת שאני צריך גם כן לשחד 82 לי עוועניו, וחבל שלא למדתי מהטעות שעשיתי בגלגול הקודם, וזה מה שכתב רש"י, דברים פרק א פסוק א: וחצרות במחלוקתו של קרח - דבר אחר: אמר להם היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרע ואתם נדברתם במקום:

ודי זהב - הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל.

 על כן הזהרו מאוד? ממה? שלא תאכלו מההכשר המזויף הזה!

למה?

כי כמו שפינקל קם מתוך קברו לתחיית המתים, כמו כן יכול להיות שהבהמה שאתה אוכל, תקום גם כן לתחיית המתים, כמו שכתוב בשבט מוסר פרק לו שהבהמות באים בגלגול לאנשים, וממילא השוחטים שוחטים אנשים, ועל כן כותב השבט שאסור לאכול בשר בהמה, כי הוא מסוכן מאוד עיין שם [לחץ להפייל].

ומהו הסכנה?

שהבהמה פתאום יקום בגלגול, והבטן תנפח, והצלה יקח אותך לבית החולים "הדסה עין כרם", וכיעשו ניתוח יצא העגל הזהב, ויעשו לו לויה, כי הוא גלגול, כמו שהיה בסקווער לפני 40 שנה עם העוף שהשוחט שחט את העוף, והעוף ברח אחר השחיטה, וחי ג' ימים, ואחר כך מת [מפני שלא שחטו את הסימנים כהוגן], והסקווערער רבי אמר שזה גלגול, וצריך לקברו [האמת הוא כך].

אבל הצעלעמער רב זי"ע אמר כך: שהתרנגול הוא באמת גלגול שכולם גלגולים כמו שכתוב בכתבי האריז"ל, אבל השוחט הזה צריך להיזהר יותר, כי אצל כל השוחטים קורים דברים כאלו שלא שוחטים הסימנים כהוגן.

אבל האשמה הוא על הרבנים ועל כל האוכלים שלא לקחו ולמדו מוסר להשגיח על השחיטה כהוגן.

ראה בספר וזבחת כאשר צויתיך, שיש שם 67 רבנים שאוסרים השחיטה שאנו אוכלים בין שחיטה בעמידה ובין שחיטה תלויה, והרב פאדווא זכותו יגן עליו [ועל בנו אפרים שהוא ומין ואפיקורס שאינו מודה בעירוב], התיר בלונדון השחיטה בעמידה באומרו שקר, שרבינו הקדוש בעל דברי יואל זי"ע, הכשיר את השחיטה במכונה ובעמידה!!!

וכן הדפיסו בדער איד בשנת תשל"ט ג' חדשים לפני הסתלקות רבינו הקדוש בעל דברי יואל זי"ע, שחתמו את שמו ועוד 10 רבנים, שכאילו רביה"ק זי"ע מתיר את החלב לכל הבוטשערס בארצות הברית, כי כולם נוהגים מנהג אונארין, ואין שם חלב, וזה היה נדפס בעיתון "דער איד"!

על כן תדעו שרק בביאת המשיח שישחטו בשר שלמים על המזבח ואז יוכלו לאכול בשר כשר!

ומי שמי שאוכל היום בשר בהמה לא יזכה לאכול מן השור הבור והלויתן, ובוודאי שלא יזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים כמבואר

 בסדר קרבן פסח

מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך, בנה ביתך כבתחלה, כונן בית מקדשך על מכונו, הראנו בבנינו, שמחנו בתקונו, והשב שכינתך לתוכו, והשב כהנים לעבודתם, ולוים לשירם ולזמרם, והשב ישראל לנויהם, ושם נעלה ונראה ונעשה קרבן התמיד וקרבן הפסח במועדו, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמן על קיר מזבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאלתנו ועל פדות נפשנו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך. ה' צורי וגאלי:

לחץ כאן:

NR_SATMAR_TERIEF_MEAT_FINKEL2_23_09.mp3

 


 

עולם הפוך ראיתה!

הסאטמורים למטה [זאלי בלע"ז] - והציונים למעלה!

הציונים סוגרים תיכף בבית הסוהר כל ילד או איש שמאנס ילדים, כי הם מבינים שזה סכנה גדולה!

וסאטמאר?????????????????????????????
האם זה אמת שאומרים עליכם שאתם היטלעריסטים, בגלל שאתם הרגתם, והורגים יותר ממה שהיטלער ימ"ש הרג?????????????

אם באמת כואב לכם מה שנעשה בארץ ישראל? למה לא כואב לכם שאלפים תלמידים שלכם יוצאים מדת ישראל, ואלפים ילדים שלכם עוברים איתם ואת אשה לא תשכב משכבי אשה, ועוד.

 

המשך מלחמת האשה עם בנה

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_22.htm

על פרשת האם ובנה בירושלים עיה"ק  לחץ:

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_24.htm

 

 

 

 


 

תלמוד תורה בקריה חרדית בבית שמש

ילדים מכיתות גדולות פוגעים בעשרות ילדים קטנים בתלמוד תורה, והילדים הקטנים מפחדים לספר מהטרור של הגדולים.

ההורים התלוננו להרבנים והמנהלים והמלמדים ואף אחד לא עושה כלום.

בהפסקות אף אחד לא יודע מה נעשה עם הילדים.

יש אלימות יש טרור הפחדות ויש השפלות אבל המלמדים טרודים עם הסיגריה והפלאפון, ולא יודעים מה נעשה בחצר, ובטח לא במסדרון ובקומות למעלה, והילדים המסכנים אין להם אפילו למי לבכות, כי מפחדים.

העצה היחידית הוא מעגל סגור בכל מוסד, ואם להתלמוד תורה אין להם מעגל סגור ואתה נותן את הילד או ילדה שלך לשם, תדע שאתה שולח את הילד שלך לבית השמד.

אזהרה גדולה גדולה לההורים:

צריכים להפגין ולדרוש בכל התוקף, אם לא יקרה לכם חס ושלום כמו שקרה להאברך הצדיק באשדוד שאנסו את הבן שלו, והבן שלו עובר הרבה טיפולים פסיכולוגים, [שהיה כל כך פגוע שהוא כבר פגע בעשרות ילדים אחרים קטנים, והאבא כשגילו לו מה שהבן שלו עשה] לא יכל להחזיק מעמד עד שקפץ מהגג ומת מיתה משונה רח"ל.

מי אשם בכל זה? אם לא הרבנים ומנהלים שלא עשו מעגל סגור!!!


 

סיפור נורא מבני ברק:

לפני כמה שנים התפרסם בכל העולם, איך שחייל הגיע בבקר מוקדם בשעה 6 וראה איך שיושבים פועלים ערבים ומחכים לעבודה, הוציא הנשק שלו וריסס את כל הערבים בדקה אחד, וכשהמשטרה באה והוא עומד שם ורואה את הקרבנות שלו מה שעשה, לקחו אותו לבית הסוהר ושאלו אותו למה עשיתה את זה?

החייל ענה: כשהיתי ילד קטן ערבי אחד אינס אותי, ועכשיו יש לי נשק ביד אני נוקם בכולם.

מי יודע אם לא יגיע זמן, שהילדים הנפגעים ילכו בטח בצבא [כי כבר אין להם ראש ללמוד אחרי זה], וכשיהיה להם נשק יחזרו להרוג את המנהלים והמלמדים שלהם שלא עשו כלום להציל אותם, וזה בעולם הזה, ואחר מאה ועשרים כבר לא צריך נשק כי יש מספיק מלאכי חבלה רח"ל, [שנבראו מכל העבירות והאחריות על המנהלים והמלמדים ביחד עם הרבנים ששותקים ולא עושים כלום]


 

בני ברק: סכנה גדולה בכל המוסדות של הבחורות:

כמה אנשי בליעל פועלים כבר כמה שנים באופן נורא לתפוס בחורות גדולות וקטנות:

הסיפור הולך ככה: ישנו 3 אנשים פוגעים:

1. בזקן אוראנש וכיפה קטנה 2. זקן שחור. 3. זקן חתוך מודרני עם כיפה סרוגה, שיושב והולך עם מכונית [ולפעמים עם מאטאר צייג] וכשרואה בחורה ילדה מגיל 3-5 ויותר יוצא מן המכונית ושואל את הילדה מה השעה, והרבה פעמים הולכים בערב שבת שעה לפני שבת על יד הבנינים [כששולחים את הילדות להוציא את האשפה לכבוד שבת קודש] ושואל מתי נכנס השבת, ופותח את הדלת ושואל את הילדה כשהוריד לו כבר את התחתונים ושואל אותה את יודעת מה זה? בואי ואראה לך!

ככה הם עושים בכל עיר ועיר עד שתופסים ילדות ואונסים אותם, בבני ברק ובירושלים באשדוד ואפילו בנתניה, סובלים גם כן כמה שנים, יש כבר מאות ילדות שנפגעו, איך נודע הדבר?

פתאום רואים שמכל כיתה יש לערך 4-7 ילדות שהפסיקו לפעול עם הראש שלהם, לא שומעים כלום לא יודעים כלום, שלחו תיכף לכל ההורים וסיפרו להם מה שקורה. זה נהיה פתאום:

המנהלת קראה לרופאת פסיכולגית ואשה מהמשטרה, ותיכף גילו מה שהולך:

האנשי בליעל האלו, רודפים אחרי הילדות, ובדרך כלל רובם בורחות כשרואים הבן אדם בלי תחתונים בורכים עם כל הכוח, ומהפחד הזה הם כבר נפגעים, ולא סיפרו להורים כלום, ככה היה עם בחורות גדולות בנות 13-17 שנה שברכו הביתה, ומי יודע כמה נפגעו ממש.

העיקר שההרורים אם שולחים ילדים או ילדות להוציא את האשפה, צריכים להיזהר ולראות מן המרפסת להיזהר עליהם, אבל זה גם כבר לא עובד, כי הפוגעים האלו הולכים קרוב להבית, שאי אפשר לראות מן המרפסת.

סך הכל מה שאפשר לעשות זה רק מעגל סגור בכל בנין שיראו הכל מה שהולך בחוץ.

 


 


 סיפור נורא השבוע בארץ ישראל

משגיח של הרבנות ראה איך שעשו טעות בכשרות

ועצר את הסחורה עד שיבוא הרב ויפסוק:

הבעל הבית הרים סכין גדול ואומר למשגיח אם אתה לא שם חזרה את הבשר ומכשיר את הכל, אני חותך לך תיכף ומיד עם הסכין את כל היד שלך!!!

לא היה למשגיח ברירה, הוא הלך אחר כך לספר להרב המכשיר מטעם הרבנות, הרב אמר להמשגיח אין לי ברירה אני לא יכול לעשות כלום כי מבחינת החוק אני לא יכול להוריד את ההכשר.


 


 

מזל טוב לאתר החדש של רבינו הקדוש והטהור מורינו הרב רבי נחום ראזנבערג שליט"א

 

http://nuchemrosenberg.com/default.aspx

 1. smskosher.co.il

   - [ Translate this page ]
  תשעה שוחטים ורבנות אחת- מי יודע ?, יכלה להיות אחת מהקושיות בשולחן הסדר הקרב ... תשעה שוחטים פנו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בבקשה להוציא צו מניעה וצו ...
  www.smskosher.co.il/food/articls/articls027.html - Cached - Similar
 2. כתבות - המכללה ללימודי קודש

   - [ Translate this page ]
  תשעה שוחטים פנו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בבקשה להוציא צו מניעה וצו עשה נגד מנהלי מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל. ...
  www.collegekodeshe.com/home/artdetails.aspx?...5999 - Cached - Similar
 3. המכללה ללימודי קודש |

   - [ Translate this page ]
  תשעה שוחטים ורבנות אחת. כל דרדקי ברבנות הראשית אשר תשאלו אותו מי הם תשעה השוטחים – יענה לכם ללא כל היסוס, וגם יוסיף לכם על מה שבאמת קורה במוסד הממלכתי הנקרא ...
  www.collegekodeshe.com/ - Cached - Similar
   
 4. Fresh - הרבנות משבצת לעבודה מקורבים

   - [ Translate this page ]
  תשעה שוחטים העובדים עבור הרבנות הראשית בחו"ל, פנו לבית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב, בבקשה לחייב את הרבנות בהענקת זכות שווה לעבודה לכל השוחטים והכרה בהיותם ...
  www.fresh.co.il/dcforum/Law/2222.html - Cached - Similar

 


 


מזל טוב לאתר החדש של רבינו הקדוש והטהור מורינו הרב רבי נחום ראזנבערג שליט"א

 

http://nuchemrosenberg.com/default.aspx

Rabbi Nuchem Rosenberg
Tel: 718-384-3674  Cell: 718-213-3559
Hotline: 212-461-2778
Email: NR5155@gmail.com

 

מזל טוב לההאט ליין החדש:

1712-432-8788

אחר שמספר על האתר שלהם צריכים לדקדק את הפס ווארט הזיפ קויד של וויליאמסבורג - 11211

ואחר כך 0# בשביל הדרשה של היום ערב תשעה באב

אינסטרוקשענס להאט-ליין החדש מרבינו נחום שליט"א באידיש - ואתחנן תשס"ט
New Hot-Line Instructions In Yiddish vaeschanan 5769

 


 

נחום ראזענבערגװיקיפּעדיע

ר' נחום ראזענבערג (רב המקוואות) איז דער באקאנטער גאון אין עניני מקווה,

 

רבינו הקדוש רבינו נחום בהפגנה נגד טשיילס היינס בברוקלין, העיתונים כותבים מאמרים על זה בקרוב יבוא בעזרת השם, טשיילס היינס אמר לאחד שבשנה הבאה לא רוצה להיות יותר באופיס שלו כי יש לו בזיונות מרבינו הקדוש, חזק ואמץ

 

מאות ילדים ובחורים נפגעו כבר בפרשת עון דור המבול על ידי מלמדים ומדריכים, מתגלה שרק מדריך אחד כבר פגע קשות ב 23 ילדים, הדבר מפחיד מאוד איך שהמנהלים לא נותנים לב לשים מעגל סגור, ועכשיו במקום לשים מעגל סגול הולכים לסגור בבית הסוהר מדריכים מלמדים [לפי רוב הפשע שלהם] לכל ימי חייהם רח"ל.

האם יש לכם אכזריות יותר גדולה מזה. דעו כי היזהרנו אתכם, ולא רציתם לשמוע!!!

כל ההורים שילדיהם נפגע שיטלפן תיכף:

 
Rabbi Nuchem Rosenberg
Tel: 718-384-3674  Cell: 718-213-3559

Hotline: 212-461-2778


תשלח אי מעיל, המקום, התלמוד תורה, יום, שעה, שם המלמד שפגע, כמה ילדים עוד נפגעו, שמות הילדים, תכתוב כל מידע שישי לך.

 

Email: NR5155@gmail.com

 

 Rabbi Nuchem Rosenberg

.

Brooklyn, New York

   

 Rabbi Nuchem Rosenberg is a dedicated community activist and advocate on safeguarding Jewish children from sexual abuse in Orthodox Jewish communities and schools.  

  

Check out Rabbi Nuchem Rosenberg's website in Isreal: www.nuchem-rosenberg.com

Weekly Lectures
 
Rabbi Nuchem Rosenberg also has an hotline on which weekly lectures could be listened to 24 hours a day.
Hotline: 212-461-2778  
Fri, Jul 24, 2009 at 2:45 PM
 
Klaf Kosher
 
Kings County District Attorney's office - Victim Services Unit  
Tel: 718-250-3820

www.brooklynda.org/toc/sex_crimes.htm

  

Profile: The District Attorney's office has a staff availble to prosecute does who were involved in sex crimes.


 
Dr. Asher Lipner
Tel: 917-826-4713
 
Profile: Dr. Lipner is a specialist with Afew years of experience, providing professional therapy in the field of sexual abuse.
 
Vicki Polin: MA, LCPC, NCC. [MASTERS DEGREE, LICENSED COUSELOR, NATIONALY CERTIFIED] is a specialist with 25 years of experience, providing professional therapy in the field of sexual abuse.

 

Tel: 443-857-5560

 
Child Abuse
Tel: 800-342-3720

   

מכל מחשב, בכל מקום, בכל רגע שירות ידיעות על כל מה שמתרחש בעולם המאלעסטינג ובבשר שאתה אוכל היום, הספרים האלו מציעים לך שירות ישירה מאובטחים ומשתלמים.
בשירות הזה, ניתן לקבל מידע על כל מצב החשבון שלך, ברוחניות, ובגשמיות,  תשלומי השכר לימוד ששילמת, היה הכל גניבה, כי לא רק שלא קיבלת תורה ויראת שמים, על מה ששילמת, עבדת קשה כל החיים לקחת משכנתא, השקעות, כרטיסי אשראי והלוואות כדי שהילד יגדל בתורה ויראת שמים, ובסוף מה קרה... ???????? - כאן תמצא כל המידע על מה שלא חלמת שיתגלה לך.
שירות האתר הזה מעניקים לך 24 שעות ביממה של החיים המאושרים.
שירותי גישה של האתר הזה, זה נוח, וזה משתלם. תגלה לעוד 10 חברים שלך הכי הטובים, שיזכו לחיים טובים קדושים וטהורים.


---------- Forwarded message ----------
From: <lipnera@gmail.com>
Date: Wed, Aug 5, 2009 at 8:24 PM
Subject: [jewishadvocates] Link shared by lipnera@gmail.com
To: jewishadvocates@yahoogroups.com

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1105160.html
 

[Message sent by lipnera@gmail.com via AddThis.com.]

 


 

---------- Forwarded message ----------
From: asher lipner <lipnera@gmail.com

>
Date: Tue, Aug 4, 2009 at 3:36 PM
Subject: [jewishadvocates] Haaretz editorial calls on Haredi Rabbis to speak out about child abuse
To: jewishadvocates@yahoogroups.com
 

How long did they think it would take the world to notice? Will the
Yated have another editorial now telling frum people not to "listen to
the secular anit-orthodox media", or will they possibly agree for once
that this call to action would be a good thing? We can only pray.

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1103136.html
 


[Message sent by lipnera@gmail.com via AddThis.com.]

  

The message is ready to be sent with the following file or link attachments:
IMG_0764

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.
 


  

---------- Forwarded message ----------
From: The Jewish Star <mfertig@thejewishstar.com>
Date: Thu, Jul 23, 2009 at 1:55 AM
Subject: Child danger exposed; A woman's place; Coulda-woulda-shoulda...in The Jewish Star
To: nr5155@gmail.com

Having trouble viewing this email? Click here

You're receiving this email because of your relationship with The Jewish Star or its publisher. Please confirm your continued interest in receiving email from us.

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

The Jewish Star Newsletter Issue of
July 24, 2009
3 Av 5769

Publisher & Editor in Chief

Dear Nachum,

I decided against writing an editorial to accompany this week's very disturbing lead story -- it might have appeared defensive or self-serving and neither is the case. The story speaks for itself: a warning from a father whose son was allegedly molested by a family friend -- who apparently is identifiable in pictures of the then-six-year-old that were found online. The accused is free on bail and still has unfettered access to children.

On a much lighter note, a weight is lifted off parents whose 9th grade daughters will not have to find a new high school at the very last moment.

After all the developments of the modern day could a Jewish woman's place be in the kitchen after all?

Some missed opportunities are never regained. At least they're fodder for a good column -- and David Seidemann makes the most of them, and tells an unforgettable story.

In case you don't know how to read tea leaves, Micah Halpern can do it for you. This week he notes intrigue in Iran: the rogue state's relationship with Egypt is thawing. Is that good or bad for Israel?

Also this week ... high schoolers make sure Holocaust survivors stories will live on ... The Kosher Bookworm offers some Tisha b'Av suggestions ... and the ugly story of a plan to boycott Israeli beauty products.

Read a PDF of the print edition or browse our website. If you like what you see, please forward this note to a friend you think might enjoy it too. 

Good Shabbos,

Mayer Fertig
Publisher & Editor in Chief

 


 

 

 האם בקאנטרי לא צריך מזוזה כשרה?

ראה להלן קול קורא


 

קשה זיווגו של האדם  22:40 18/07/09

מי לא רוצה שהשידוך יעלה יפה? 22:01 18/07/09

המדריך לקריאת שמות  22:23 18/07/09

ראה בסוף העמוד


 


ככר השבת

http://www.kikar.net/article.php?id=1777


 

---------- Forwarded message ----------
From: Vicki Polin <vickipolin@aol.com>
Date: Tue, Jul 14, 2009 at 10:07 PM
Subject: [jewishadvocates] Swimming Instructors
To: * TheAwarenessCenter- Yahoo <TheAwarenessCenter@yahoogroups.com>
Cc: Advocates-theawarenesscenter * Advocates-theawarenesscenter <advocates-theawarenesscenter@yahoogroups.com>

I've been asked the following from a researcher. If anyone has information on this please forward it to me.

I am wondering if anyone is aware of the frequency of 4 and 5 year old children receiving swimming lessons make allegations about their male swimming instructors sexually abusing them? I have just heard of two very recently. I have not previously had this.


Luzer Twersky
New York, NY 10128
Phone: 845.659.0032
luzer@sprint.blackberry.net

HasidicJewFeature.pdf

 


 

מי הם המנהיגים האמיתיים של הדור החדש

מי הם המצילים את עם ישראל? ומי הם המאבדים את עם ישראל?

 

תולדות אמנון יצחק - חסידות הכי הגדולה בעולם

והשני בדומה לו

תולדות רבינו הקדוש נחום ראזנבערג שליט"א

 

 

לא תולדות אהרן, ולא תולדות אברהם יצחק ולא תולדות סטמאר, שעושים טישען ואוכלים קיגל, [ולוחמים נגד כל דבר שבקדושה - סליחה זה רק סאטמאר], וזה כל היודישקייט שלהם

רק תולדות אמנון יצחק שליט"א

למה?

בגלל שהוא מחזיר יהודים בתשובה ועושה נחת רוח להקב"ה

 

תולדות רבינו הקדוש נחום ראזנבערג שליט"א

 

לא בשביל הקיגל שהוא נותן לאכול, רק בשביל שהוא מציל את עם ישראל משואה ח"ו - ועכשיו אתה יכול לשאול את כל הרבנים שהם חושבים עצמם למנהיגים, כן, זה נכון הם הם מנהיגים את עם ישראל לאבדון ח"ו

 

טראגעדיה נוראה חדשה מהיום  - ראה להלן

 

פה תמצא מחקרים מפסיכולוגים עד כמה הנפגע נעשה חולי מאוד כשנפגע בעון משכב זכר הפסיכולגים מחפשים דרך לרפאות הנפגע ומצבם הוא איום ונורא.

 

http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_molestation.html

 

עכשיו תחשבו אתם האדמורי"ם הגדולים שאתם עושים טישען ורוקדים עם אלף או אלפיים חסידים ביחד, [מי רוקד כאן, האם לא - הסמך מ"ם בראש - (ואנחנו שואלים אתכם, איך אתם לא מתביישים להראות הפנים שלכם בפני אלפים חסידים מישראל שכאילו אתם הרבי? של מי? של עוברי עון דור המבול? של אלפים ילדים ובחורים פיגועים שיכלתם להציל אותם? - האם זה לא אתם שהגר"א אומר שהרבנים ראשי הערב רב הם?)], רבנים מנהלי המוסדות שאתם לא עושים כלום להציל את המצב, ולכל הפחות לעשות מעגל סגול, זאת אומרת
אתם הרוצחים מספר # 1 של הכלל ישראל

האם זה לא אתם הרבי'ס שצריכים ללחום נגדכם, שאתם מקלקלים את עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים המצות היסודיות שבתורתינו הקדושה, כמו שכתב הגאון הקדוש מווילנא זיע"א, שישנם חמשה מיני ערב רב, והם: א)בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע, ב)הרודפים אחר התאוה כמו זנות וכדומה, ג)הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין לבם שלם, ד) הרודפים אחר הכבוד ובונים חרבות לעשות להם שם, ה) הרודפים אחר הממון. והמחלוקת תחילה, כי המחלוקת כנגד כולם, והם נקראים "עמלקים", ואין בן דוד בא עד שיעברו מן העולם, ועליהם נאמר (דברים כה, יט): "תמחה את זכר עמלק" כמבואר בזוהר. (אדרת אליהו פרשת דברים)

מי יכול לשאר השכר הגדול של רבינו הקדוש שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב הזה, ומעורר את הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו, שזה עון דור המבול.

האם לא אתם הרבי'ס הערב רב הרמאים כנחשים ועקרבים, כמבואר בזוהר חדש וז"ל (זוהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי בראשית):

"אבל נחשים ועקרבים יש בו – ונחשין ועקרבין דילה אינון ערב רב".

האם יש איזה קדושה בבנינים הגדולים שלכם אם אתם לא עושים לכל הפחות מעגל סגור, האם הבנין הגדול שלכם הוא לא בתי עבודה זרה של דור הפלגה של הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם (בראשית יא, ד), כי בזה תלוי יסוד קדושת ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה לנו רבינו חיים וויטאל זיע"א תלמיד האריז"ל בספרו הקדוש עץ חיים בהקדמתו.

לחץ:

http://www.ha-zohar.com/ZOHAR_EREV_RAV_1.htm


 

ירושלים עיר הקודש בוערת באש, ואתם יושנים?

טראגעדיה # 111 מה שהיה בירושלים עיה"ק שהולכת על גלגלים בילדי תימן
[ראה להלן תמונות טעיפס מההפגנות - והלכה למעשה]

 

ב"ה שיש לנו עוד יהודים שלוחמים למען האשה הכשירה והעלילת דם כמו ילדי תימן ונלחמים לקיים הפסוק "אל תשפכו דם" ושהשליכו אותה אל הבור של בית הסוהר במדינה הציונית, ונלחמים שיד הציונים "אל תשלחו [בו] בה" "למען הציל [אותו] אותה מידם להשיבה אל אביו-ה"

 

 

רבינו הקדוש נחום שליט"א צעק כל הזמן שיבואו צרות על ישראל ח"ו אם לא יתקנו את עון דור המבול, ולעת עתה עוד לא שמענו שהחרדים יזרקו את המלמדים המנאפים [על אף שבצפת ב"ה סגרו תלמוד תורה, שהמלמדים היו מנאפים עם הילדים, אשרי חלקם של המנהלים שם].

וכאן אצל החרדים, אם מישהו רוצה ללכת למשטרה, יוצאים נגדו האברכים והנהלה בחרב ובחנית, ולא זוכרים מה שכבר הורה זקן הסטייפלער זצ"ל כששאלו אותו, אודות אחד שנכשל בכך, ורוצים להכניס אותו בכלא, ופסק לא להציל אותו, רק להכניס אותו בכלא, וזה יותר טוב מהגהינום, הסיפור במלואו נדפס בספרים, ובקרוב נעתיק את זה בע"ה


 

אחד מהאדמורי"ם הגדולים בבברוקלין יש לו 2 ילדים שלא הולכים לתלמוד תורה בכלל, אפילו אצל אביו האדמו"ר שיש לו תלמוד תורה מצוינת מאוד.

כשהקהילה שמעה מרבינו הקדוש ר' נחום שמי שהוא נפגע, איזה בעיות נפשית גורם לו, הלכו תיכף ועשו מחקר על שני הילדים, ונמצא שהם נפגעו ממלמדים, ובכן הם מפחדים לילך לתלמוד תורה.

הם כבר חולים הרבה זמן, עד שהרבי הגדול שמע את ההאט ליין של רבינו הק' והתחיל להבין הבעיה של הילדים שלו.

ולרפאות אותם כבר אי אפשר כי עברו כבר הרבה שנים,

אבל מה עשה הרבי?, הרבי עשה מעגל סגור בכל הקהלה, בתלמוד תורה, בית המדרש, עזרת נשים, בתי כסאות, מקוה, ובחוץ.

 

מזה יצא מעשה נורא שאברך אחד בא בליל שישי ושבר את קופות הצדקה שישנם בבית המדרש ושם את הכסף בשקית, ולא ידע שיש מעגל סגור שרואה הכל, והרבי שלח לקרוא את האברך, ושאל אותו כמה כסף יש כבר בהקופות 30 או 40$ אני רוצה לשאול אותך, האם חסר לך לשבת הכסף, בוא אלי ואתן לך כל שבת שיהיה לך לאכול לשבת קודש, האברך ענה בתמימות, איננו צריך הכסף לשבת, רק אני צריך את זה עוד הלילה לסיגריות של חשיש.

 

תיכף טלפנו לרבינו ליתן לו יישר כוח על העצה של מעגל סגור, שחוץ ממה שהמעגל סגור עוזר להפסיק הזנות, זה גם כן עוזר לשמירת הכספים

וממנו ילמדו וכן יעשו כל הרבנים הצדיקים, שאינם פוגעי נפשות


 

טראגעדיה חדשה

היום יום א' אור ליום ב' קרה התנקשות ששני בחורים צעירים חרדים בני 18 -19 נסעו במכונית לקאנטרי ונכנסו לאילן אחד נהרג על המקום והשני פצוע קשה, פרטים ראה להלן

 


 

 

טראגעדיה # 1 מה שקרה היום בוויליאמסבורג - ראו להלן

 

טראגעדיה # 2 מה שקרה היום בוויליאמסבורג - ראו להלן

 

טראגעדיה # 3 מה שקרה בתלמוד תורה שאפראן, וויליאמסבורג - ראו להלן

 

 

טראגדיה נוראה # 4 מהרי הקעסטעל [קאנטרי], ממחנה בנות רחל לבנות של זאלי. [ראו להלן]

 

 

טראגדיה נוראה # 5 טרור ואיומים גדולים לההורים הרוצים להציל ילדיהם מאנשי דור המבול, מתי נזכה שהעדה החרדית יתחילו לחשוב על ילדי תימן אלו, זה לא רק אשה אחת רק אלפים ילדים שהולכים לשמד על ידינו, ואין פוצה פה ומצפצף? [ראו להלן]

 

דעו כי כאן לא צריכים לעשות אש ברחוב ולהדליק כל האשפה על הרחוב, כי כל ילד נפגע בוער אש גדול עד השמים

 

ואתם יכולים לכבות את האש הגדול הזה בדבר קטן לעשות מעגל סגור!

 

האם אתם לא נחשבים לרוצחים ממש, שכל אב שהילד שלו נפגע, עולה לו הון תועפות לרפאות הילד הזה, ואי אפשר לרפאות אותו רק אולי 70 אחוז, ונשאר חולה כל ימי חייו, ואחר כך נתחתן וכשיש לו ילד או שני ילדים האשה מתגרשת ממנו, כי לא יכול לחיות עם אשה, כי חולי נפש, האם אתם לא האשמים מספר # 1 בכל זה?כל האמת על ברק חוסיין אבמה - הסרט

 

 

התמונות שרואים איך שמוציאים את פרעה מן הקבר ורואים בדיוק הצורה של אובאמא, יבא בקרוב

מורי ורבותי!

אתם חושבים זה בדיחה? לא ולא זה כתוב ואומרים את זה בכל שבת

בסדר תפילת מוסף לשבת קודש:

הוא אלקינו הוא אבינו. הוא מלכנו הוא מושיענו. והוא יושיענו ויגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי לאמר. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלקים

אחרית כראשית, זאת אומרת כמו שהיה אז פרעה המלך הרשע, כן יהיה בגאולה העתידה במהרה בימינו,

אחרית כראשית מרומז ראשי תיבות שם א-ה-י-ה,

רבותי המשחק נגמר, מי שיעשה תשובה ישאר בחיים בדיוק כמו ביציאת מצרים, כך כתוב בחז"ל, אבל אם יעשו תשובה כולם ינצלו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובאור החיים הקדוש על הפסוק ואלא מסעי בני ישראל, שאם בני ישראל היו עושים תשובה היו יכולים כולם להיכנס לארץ ישראל והיו תיכף הגאולה שלימה, ואנו שרק יהושע וכלב, שנשארו מ 600.000 איש נשארו.

 

עכשיו תראו חדשות בוערות - מי יכבה אותה?

 

 

תקראו להלן איזה אש בוער בבתים של היהודים,
והסאטמאר זאלי מדליק אותם!!!

 


תוכן החדשות בסוף הדף למטה

 

ו

 

ד

ג

ב

א

ויקיפדיה נחום ראזענבערג

 

http://www.ynetnews
.com/articles/0,7340,L-3741525,00.html

*  *  *

יום א' פינחס י"ג בתמוז

חשד: רב קיים יחסים

אינטימיים עם בת 14

 

DaatTorah.blogspot.com, 

איימו להרוג את הרב אהרלה יקטר איש מירון שליט"א

-7:30

AM

8:00

AM

9:10

-AM

10:20

-AM

11:00

-AM

12:20

-PM

13:00

-PM

 

14:20

-PM

15:00

-PM

 

  

האם כבר עברו את מספר ה 200 של הבחורות ההולכות לבתי זונות?

 

מה קורה עם הילדות שלומדות בוויליאמסבורג בסאטמאר זאלי?

 

דרשה נחום -
בשביל מענדעלע טייטלבוים

אנשי מירון מתכוננים למחאה אדירה שמירון עוד לא ראתה עד היום הזה     

 

 

klafkosher.comRabbinic
 Rulings on Abuse.pdf

 

http://www.jewishtimes

.com/index.php/jewishtimes

/opinion/jt/publishers
_note/matter_of_trust/13290

 

איך יכול להיות דבר כזה שעל עיר מירון וקדושת הציון לא ילכו לדין תורה?

 

האם שמעתם מה נשמע מחסידיות בעלזא?

 

   

אברך אנס את ביתו בת 7 שנים ויושב כבר בבית הסוהר

גדולי הרבנים שפוסקים שמצוה לילך בערכאות

http://www.jewishtimes
.com/index.

php/jewishtimes/letters
/more_rabbi_max/

הכונו! - הכונו! - הכונו! -

למלחמה והפגנה של יותר  מעשר  אלף איש

 

עד מתי נשתוק על מה שהולך במירון?

 

 

מה הולך עם אסירי יפן?

 klafkosher.coA
Jewish Response
 to Child Sexual Abuse.pdf

 

klafkosher.comSchool
 Safety Guidelines.pdf

 

 

http://www.the
awarenesscenter
.org/Max_Jacob.html

אברך בן 24 באשדוד חסיד ברסלב, אנז 6 ילדים, וקיבל 24 שנים בבית הסוהר, 4 שנים לכל אחד

האם לא יותר קל לפגוע בהאדמו"ר מבעלזא משלפגוע ברבינו הקדוש?

האם חסר לרבינו הקדוש אוכלי סמים שיש להם רובה ביד?

 

כפי הנראה יסעו בקרוב לההפגנה עולמית יותר מ200 אוטובוסים למירון

  http://www.survivorsforjustice

.org/Images/Gershon
%20Silver.mp3

 

מלמד חב"ד קיבל 29 שנים בית הסוהר על שאנס 29 ילדים

האם הוא ענה מספיק להאדמו"ר מבעלזא?

מה המלחמה שלו?

האם רבינו הקדוש מעוניין לפגוע במישהו ח"ו? מלמד מומחה ת"ח גדול בשיכון סאטמאר בבני ברק, תפסו אותו שאנס 40 שנה את כמע כל הילדים שעברו על ידי

http://www.yiddishnayes
.com/index.php?event=
detail&blog_id=1513

 

Fair for Orthodox Jews Offers
 Jelly Beans, Jobs and New
Towns

 

חשד: רב קיים יחסים
אינטימיים עם בת 14

 

http://www.nydailynews.com/ny
_local/brooklyn/2008/12/12/2008-12-12_hasidic_girl_molested
_by_59yearold.html

מה רבינו הקדוש רוצה?

 

האם שמעתם מה שרבינו הקדוש מספר לכם על הגה"צ טוביה ווייס שליט"א, האם הוא לא צודק?

האם התשובה מרבינו הקדוש מספיק ברור לחסידי בעלזא שיבינו מה רבינו הקדוש רוצה מהם?

מה שהוא מדבר?

האם רבינו הקדוש יש לו מלחמה עם האדמו"ר מבעלזא?

 

זה חוצפה הכי הגדולה בעם ישראל בזרע ישראל באיש יהודי

 

מה קורא בלעלוב בבני ברק?

http://jewishbreakingnews.
wordpress.com/2009/06/15/
harav-reb-nuchem-rosenberg
-poses-for-a-new-york-times
-article-about-jobs/

סאטמאר מחפשים את רבינו הקדוש

העדה מחפשים את רבינו הקדוש

יש טלפון מוקלט

זה הולך לש.ב

 

מה הולך להיות עם 3000 הפגועים מוויליאמסבורג?

סיפור נורא  מהגביית עדות אצל כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצ"ל, על השחיטה

MIKVAH613.INFO

האם רבינו הקדוש הוא ממזר?

בעלזער שייגץ מספר ומדבר

 

המלחמה מתחילה?

מה קורא בכותל?

הרבנים מתכוננים להוציא פסק ל 37 בחורות המעוברות שלא להפיל את העובר!!!

http://www.ynet.co.il/articles/0
,7340,L-3731689,00.html

העדה החרדית מחפסים מי שיכול להרוג את רבינו הקדוש

האם שמעתם את ההקלדה של הטעראיסט מבעלזא....

מלחמה גדולה בשבת פרשת פינחס במירון.

 

בבית חולים מיימאנידוס [רמב"ם התברר שהיה שנה שעברה 7342 הפלות רובם מיהודים

http://www.thejewishweek
.com/viewArticle/c237

_a14346/Special_Sections
/Directions.html
#

23 בחורים חדשים פגועים אצל זאלי

רבינו הקדוש קודש הקדשים האדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה

בבית חולים
בבני
ברק

ושוטר צמוד אליו
24 שעות

כעת בבית חולים עם ידים
ורגלים שבורות

 

 

 


New Twin Towers Fall Down

רבינו הקדוש נחום היחיד ומיוחד עם מסירות נפש

בדור השפל הזה

אחד היה אברהם [לחץ בדף 300]

 שתיקן ובנה מאות מקוואות

בלי שום תשלום שכר בכל העולם כולו,

 

----        --------------

לכן זיכה אותו השם יתברך שיציל את שארית הפליטה מהשמד הנורא של עון דור המבול,

ועון המר והנמהר לשכב עם אשה נדה ככתוב בתורה "ולאיש אשר ישכב עם טמאה", (שכעת נתברר שכל אלו שעושים עבירות של דור המבול הודו ואמרו ששוכבים עם אשה נדה רח"ל, והתירוץ שלהם שהם חולים לאותה דבר, ואי אפשר להם בשום אופן להיזהר בזה, מלבד מה שעוברים על אשת איש רח"ל, וזה הולך כבר הרבה שנים, ובוויליאמסבורג נתגלה כעת שישנם מאות בתי זנות של אשת איש רח"ל. [ראה להלן כמה אשת איש שאלות שיש, וכמה עשרות אלפים אשת איש חוטאים הלאה בלי שאלות רח"ל, בוויליאמבורג תפסו 2000 אנשים ושני אלפים נשים במחשב קטן, בבתי זונות חסידי, ומה הולך עם הליטווישע? הם צדיקים?]

 1. Ynet 2281 ילדים עברו התעללות במשפחה בשנה - חדשות


 

כאן תשמע מקול מבשר איך שירושלים בוערת באש!!!

 

קול מבשר על ההפגנות בירושלים

 

PROTEST_JERUSALEM_TAMUZ_2_09.mp3

 

 

PROTEST_JERUSALEM_TAMUZ_3_09

 

 

PROTEST_JERUSALEM_TAMUZ_4_09

 

 

הרבה פעמים יש חדשות, אפילו שלא כתוב השעות של זמני החדשות -כי אנחנו עמוסים עם כל כך הרבה עבודה, שלפעמים יש כל כמה דקות חדשות

על כן סליחה שלא כתבנו הזמן! - אם יש לנו את האפשרות מנסים לשים את החדשות למעלה, אבל אי אפשר לעשות את זה כל פעם, כי יש חדשות בוערות מאוד כמו פצצת אטום, שאי אפשר לזוז אותם מהמקום!!!


חדשות - לחץ:

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_17.htm

על שערוריית יפן: לחץ

על שערוריית מלחמת ככר השבת: לחץ

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_14.htm

מי שעונה 4 שאלות אלו לליל הסדר מקבל פרס גדול ! ! !

 

מה נשתנה [4 קשיות] אלו מאלו?

השאלה שלנו הוא כך:

למה הילדים שנפגעים בתלמודי תורות וישיבות,
1. למה הם לא נקראים ילדי תימן?

 

למה הילדים שנפגעים עשרות בשנים בז'ופניקס שוויץ באד
- סואונה,
למה הם לא נקראים ילדי תימן?

למה הרבנים של העדה החרדית שמקבלים הכסף מהעדה והכסף בא מאתנן זונה של השוויץ באד למה הרבנים המוצי"ם האלו
2. לא נקראים ילדי תימן?

ולמה ה-3000 היימישע ילדים ובחורים פיגועים ע"י הרבנים והמלמדים מוויליאמסבורג ובארא פארק שהורידו כבר הזקן והפיאות,
3. לא נקראים ילדי תימן?

ולמה 32.672 היימישע ילדים ובחורים פיגועים ע"י הרבנים והמלמדים בכל ארץ ישראל שהרבה מהם כבר הורידו הזקן והפיאות,
4. לא נקראים ילדי תימן?

 

נא לשלוח התשובות לאי-מעיל


 

היות ויש טרור ואיומים גדולים ואנשים מפחדים להתלונן, ומי שכבר פותח את הפה אומרים שהוא לא נורמלי ועושים לו שם לא טוב בחדרים בישיבות בסמינרים ואפילו בשידוכים, על כן אנו פותחים פה מוקד פניות ועזרה לציבור, שביחד יהיה לנו כוח להתמודד עם כל המפיונרים המחופשים,

ולזכור כי ה' אתנו. כנאמר בפסוק: ספר במדבר פרק יד ח'  "אך ה' אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם וה' אתנו אל תיראם"


 

שאלה?

למה דוקא סאטמאר בוויליאמסבורג היחידים שנלחמים
להחזיק את החזירים של עון דור המבול?

תשובה!

הם כבר מקולקלים 50 שנה, ועכשיו כבר הנכדים מקולקלים, שהאבא והסבא אנסו את ילדיהם ואת נכדיהם, והם כולם רח"ל מאונסים, תינוקות שנשבו!

הפלא הגדול איך שיכלו להסתיר את העונות הגדולות האלו כל כך הרבה שנים?

תשובה!: כי הם מכרו אותנו בתרי זוזי חד גדיא, חד גדיא.

דזבין אבא בתרי זוזי. [הפעדיפיילדס משלמים תרי זוזי] חד גדיא, חד גדיא, וכך תופסים את הגדיא, זה תינוקות של בית רבן.

ואתא שונרא, [הפעדיפייל] ואכלה לגדיא, [זה תינוקות של בית רבן] דזבין אבא [הפעדיפייל] בתרי זוזי. חד גדיא, חד גדיא.

ואתא כלבא, [הפעדיפייל, הכלב שנושך, וידוע מכתבי האריז"ל על הפסוק  בספר תהילים (פרק קה יח) ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו

כתב בכתבי האריז"ל שהעונש הבא על ארמית נתגלגל בכלב, וכבל אותיות כלב, וכשראה יוסף הצדיק שאם יחטא באשת פוטיפר יתגלגל בכלב, פירוש עצמו מן העבירה.

 

[ונשך לשונרא, [מי שמספר שהפעדיפייל פגע בו] דאכלה לגדיא, דזבין אבא בתרי זוזי. חד גדיא, חד גדיא.

כמה תלמידים יהיה לזלמן לייב בשנה הבאה?

כל הישיבה ותלמוד תורה שלו כבר מקולקלים, כי כל פגוע מקלקל 20 עד 30 פיגועים, זה הסטטיסטיק של הרופאים בארץ ישראל. וכאן אולי הרבה יותר, כמו שיש לנו ראיות על זה ואין כאן המקום להאריך.

 

חד גדיא מרומז על הנבילות וטריפות חלב ודם

 

חד גדיא מרומז על על הנבילות וטריפות חלב ודם שפיטמו אותנו זה 50 שנה, ועל שהכשילו תינוקות של בית רבם בכריתות ומיתות בית דין, והיות שהלב שלהם מפוטם במאכלות אסורות, לא ידעו שכל הדברים האלו הם עבירות.

ובאמת ב50 שנה אלו הכשילו נבילות וטריפות חלב ודם ג' דורות שלימים.

והדור השני כבר לא ידע שיש בכלל עבירה להכשיל במשכב זכר וזרע לבטלה, וחשבו עוד שזה מצוה, כמו שהרב זלמן לייב אומר שזה הפרנסה של המלמדים, עפרא לפומיה.

 

ואם כן, עם הרב זלמן לייב אסור לחתום אפילו על עשרת הדברות, כי הוא אינו מאמין כלל בעשרת הדברות, הוא רק מאמין בערכאות של עכו"ם, ורק מה שהשופט פוסק חשוב אצלו כנתינתם מסיני, עפרא לפומיה.

והכופר הזה שמוחרם ומנודה לאלוקי ישראל, עוד יוציא אלפים מישראל בתקיעת שופר.

אנחנו מקוים שכל אלו שהולכים לצאת בתקיעת שופר שלו, הגם שאינם יוצאים בתקיעת שופר, אף על פי כן אנו מברכים בשנה טובה טובה ומתוקה.

כי ידוע ששלמה המלך ע"ה אמר מים גנובים ימתקו, ואצל ר' זלמן לייב מותר לעשות משכב זכר.

 

גם כן הגיע לאזנינו סוד גדול ונורא מה שאמר ר' זלמן לייב, למה לא רוצה לעשות מעגל סגור להפסיק העון של דור המבול, בגלל שזלמן לייב אמר: שאם יתיר את העון של דור המבול, אז יהיה לו יותר חסידים כמו זמרי בן סלוי.

והוא צריך הרבה קעלבלעך גדיא גדי עיזים, [ומקנא מאוד באחיו האדמו"ר רבי אהרן טיילבוים שליט"א ממאנרוי, שיש לו הרבה חסידים אפילו שעשה מעגל סגור] וד"ל.

אבל לא הצליח בדמיונותיו, כי ההורים היראים תלמידי רבינו יואל זי"ע אינם מסוגלים להקריב את בניהם למולך של העוכר ישראל זלמן לייב, כי הם זוכרים עוד את התורות עם הבכיות נוראות של השובבי"ם תורות, לכן מוציאים לאט לאט את ילדיהם מהמוסד, ומחפשים מוסדות אחרים שיש שם מעגל סגור.

 


מכתב למערכת: אנחנו משמיטים כאן הרבה דברים כי אי אפשר הכל לכתוב, כמובן.

 

טראגעדיה # 2 מה שקרה שלשום בוויליאמסבורג - ראו להלן

וויליאמסבורג סאטמאר: שלשום התגלה מקרבן הבית:

אבא שיש לו 9 ילדים 7 בנים ושתי בנות, הבנות בנות: אחת בת 18 שנה ואחת בת 17 שנה, הילדים בגיל 16 ולמטה.

האב אונס את הילדים והילדות כבר שנים.

האמה יודעת מזה, האב הסביר לאמה, שיותר טוב שהוא יעשה את זה במקום שהבנות שלו יהיו הפקר למנהעטען ועוד, הוא חשב את זה לטובה לשמור על הילדים שלו, כי הוא כבר מקולקל ממתי שהוא היה ילד, הוא מספר שהוא נשאר יתום כשהיה בן 3 שנים, [מנהג האבא שלו עליו השלום שהיה עשיר ובעל צדקה, מנהגו היה ללכת להרבה רבנים בעיר, כל פעם התפלל אצל רב אחר וקיבל עליות, היה חשוב, ואהב את הכבוד, כמובן, שהלך רק לרבני סאטמאר שאוחזים בשיטה הקדושה] הלך לכל הרבנים לתת להם צדקה.

כשאבא נפטר הרבה רבנים קירבו אותו, אהבו אותו, ואנסו אותו, כך גדל, ודיבר עם הילדות שלו על ענינים כאלו כל הזמן, והסביר להם שלא ללכת עם אף אחד רק עם האבא הוא חייב ללמוד אותם איך לחיות ומה לעשות, וכך הוא עשה הרבה שנים, הוא בכלל לא אשם, האשה שלו גם כן נפגעה כשהיתה בחורה.

הבעיה היא: שאחת הילדות שלו סיפרה בסוד לבחור צעיר שהיה לה גם כן שייכות איתה ולקחה אותה למנהטן למקום שיש הרבה בחורים ובחורות, והיא סיפרה לחבר שלה, כך סיפרו אחד לשני והדבר התגלה.

  

מתחילים לברוח מוויליאמסבורג

לא מפני אובאמא - זה עוד לא הגיע - רק מפני
החינוך הריפורמי של סאטמאר [זאלי]

מי שרוצה לדעת למה כולם צריכים לברוח מוויליאמסבורג, אבל תיכף ומיד,

סכנה גדולה להישאר שם כל רגע.

מי שלא בורח הוא מאבד את עצמו לדעת,

אי אפשר כבר לשלוח את הילדים לתלמוד תורה של הרב זאלי!!!

הרב זאלי יותר גרוע מכל הציונים הגדולים בארץ ישראל!!!

מי יודע מה הולך לקרות כל רגע!!!

זה יותר גרוע מדור המבול, בדור המבול לא אנסו ילדים קטנים, וכו'.

עשרות מלמדים מאנסים ילדים בתלמוד תורה, דברו איתו שיעשה מעגל סגול, הוא עונה למה צריך את זה?

אני יודע בדיוק מה הולך שם, זה הפרנסה של המלמדים!

עכשיו מי ששולח ילד לשם, שולח לעבודה זרה של בית המולך!!!


גביית עדות ודוקאמנטים

עכשיו התגלה באופן נפלא עם גביית עדות וכל מיני דוקאמנטים, אנחנו עוד לא יודעים איך לפרסם את זה, נכתוב בקיצור, [יש לנו טעיפס מזה גם כן, אבל אי אפשר לנו עוד לפרסם הדברים האלו, כדי שלא יצא יותר מכשולים מזה].

הסיפור הוא ככה, קרוב ל 200 בחורות בסאטמאר הולכות כבר הרבה שנים לבתי זונות, עוד כשהם בחורות.

הם אומרים לאמה, שיש לה חתונה של חבירה, מתלבשת יפה והולכות למקומות של בתי זונות, חסידי, זאת אומרת: ששם ישנם בחורים ואברכים של סאטמאר, באבוב, וויזניץ מאנסי, גור, פאפא, ועוד, אנחנו שמענו את הטעיפ שבחורה הקליטה הכל גם מהמוסד של הבחורות איך שמדברות אחד עם חברתה השניה, ועם הרבה חבירות, ואותו המקום שהולכות], זה כל כך נורא ואיום, שאי אפשר לתאר, אם לא שומעים את זה לבד לא יאמינו.

אנחנו כותבים את זה לאימהות שיבדקו טוב את בנותיהם, איך שהם מתלבשות כמו מלכה, ומה ששמה על הפנים וכו', ותבדוק בדיוק את החתונה שהולכת, ותשמעו את הטלפונים, וכך יתברר לאמה הכל מה שהולך.

המצב כל כך גרוע שתסמר שערות ראש!!!

ממש היד רועדת לי כשאני כותבת את זה!


 

הלגל"ג  רבנים  וההכשרים

עם ה"זרע לבטלה" "חרם" [37 בגימטריה ז"ל] רבנים, מהתאחדות הרבנים.
[ראה הביאור להלן]

 כן, 37 רבנים מוציאים זרע לבטלה, ומאנסים בחורים, חתמו החרם נגד רבינו הקדוש רבי נחום ראזנבערג שליט"א, והצליחו לתת לו כדור בראש שלו, ועל פי נס נשאר בחיים - המשטרה לא הבינה איך יכול להיות שהכדור נכנס בראש ועשה לו חור בראש, והכדור יצא החוצה בחזרה מאיפה שהוא בא!!!

המשטרה ו F.B.I התחילו להאמין שיש בורא עולם שעושה ניסים למי שרוצה!!!
אבל הסאטמערע והזרע לבטלה רבנים לא מאמינים בה' ובתורתו.

רבי אליעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית המקדשואין מבקש. בעקבות משיחא חצפא יסגא ואין תוכחה. בית ועד יהיה לזנות, [א"ה: זרע לבטלה רבנים] ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. פני הדור [א"ה: הרבנים נקראים פני הדור - זרע לבטלה רבנים] כפני הכלב, [א"ה: שהם ככלבים המסתכלים על בעליהם שנותנים להם לאכול - זרע לבטלה רבנים מקבלים כסף על החתימות] על מי יש לנו להשען, על אבינו שבשמים. (משנה סוטה פרק ט).

היום יש הרבה חדשות - ראה להלן

הלגל"ג רבנים וההכשרים

כשרות הצוקר מסין - מכיל: חלב עכו"ם, בשר בחלב, חמץ בפסח, נבילות וטריפות בהכשר הלגל"ג רבנים - פרטים - להלן

 

כשרות הצוקר מסין - מכיל: חלב עכו"ם, בשר בחלב, חמץ בפסח, נבילות וטריפות בהכשר הלגל"ג רבנים

רבותי איך האב אייך געווארנט וועגען די הכשרים מיט דעם צוקר אויף פסח און אנדערע הכשרים, יא אפשר קענט איר מיר זאגען וואס קען איך יא עסען רואיגערהייט?

די פסח'דיגע הכשרים אין אמעריקע מיט ארץ ישראל וואַקסען ווי אויף הייווען, יעדען פסח קומען צו נייע פרישע הכשרים, היינטיגען פסח וועט מען געבען אַ הכשר אויף - טרעפט אויף וואָס?

אויף ברויט, יאָ, לאַכט נישט, איך בעט אייך, אויף ברויט, עס וועט זיך געוויס געפינען עפעס אַ "ערב" רב, ("וסלחת לעוונינו כי רב הוא) וואָס וועט אַרויסגעבען הכשרים אויף פרישע חמצ'דיגע ברויט, עס וועט זיין אָנגעקלעפט אויף די ברויט אַ געדרוקטער הכשר און דאָרט וועט זיין געדרוקט שוואַרץ אויף ווייס בהאי לישנא "פרישע ברויט כשר לפסח" בהכשר הרב הגאון בלאָף בן בלאָף, דער גרעסטער דובר שקרים וואָס אידען אין אמעריקע מיט ארץ ישראל פאַרמאָגען, האָט אַרויסגעגעבען אַ הכשר אויף חמצ'דיגע ברויט, וואָס דורך דעם הכשר וועלען אַלע אידען פון אַמעריקע קענען עסען פרישע קאָרען ברויט כשר לפסח, כשר למהדרין מן המהדרין. "יאכלו ענוים וישבעו".

אייגענטלעך אויב די בשר בהמה איז נבילות וטריפות חלב ודם, און איסור כרת, נו איז דען ברויט אנדערשט? [נישט קיין פראבלעם, מען וועט באקען די ברויט אין סין טשיינא מיט די הייליגע צוקר פון די עדה, עס וועט האבען אלע גיטע און זיסע טעמים, חלב עכו"ם, בשר בחלב, חמץ בפסח, נבילות וטריפות].

דער רב וועט נאך זיין א שטיקל תלמיד חכם, ער וועט ברענגען ראיות אז עס איז כשר, די בעסטע ראיה איז אז דער רב המכשיר דארף דעם טשעק פון בעל הבית, ער דארף דאך קויפן א דירה פאר זיין זיהן!!!

לאַכט נישט, איך פאַרזיכער אייך אַז אַלץ קען פאַסירען סיי אין אמעריקע און סיי אין ארץ ישראל, אויב נאָר דער עולם גולם וועט מסכים זיין דערצו, וועט דאָס זיין "אָלרייט".

פרעג איך אייך, רבותי, איז דאָ אַ דעת הקהל אין אמעריקע אדער אין ארץ ישראל?

ניין!, טויזענט מאָל ניין, עס איז דאָ אַ קהל אָן דעת, ניט קיין דעת הקהל.

ווייסט איהר פאַר וואָס, ווייל איש כל הישר בעיניו יעשה, און עס איז נישט פאַרהאַנען קיין איין פאַראַנטפאָרטליכע מאָסגעבנדיקע אָרגאַניזאַציע וואָס קען, אָדער דערלויבט זיך, אָן מורא, צו זאָגען זייער מיינונג אָדער קריטיקירען אומגערעכטן און נישט באיינפלוסט ווערען פון דעם אמעריקאנער פזמון "מיינט יאָר אָן ביזנעס".

אַ שאָד כ'לעבען, וואָס שוחטים האָבען ניט צו טאָן מיט הכשרים, ווען נישט, וואָלט מען אַדווערטייזט אין די צייטונגען אַז עס איז דאָ צו פאַרקויפען חלפים נייע, גוטע, שטאַרקע און ביליגע, וועלכע קענען קיין מאָל נישט זיין חד וחלק.

אין אַ הפקר לעבען, אַ אידיש-לעבען וועלכעס איז נישט אָרגאַניזירט, קען נישט זיין חד וחלק. עס קען זיין חלק גלאַט, אָבער נישט חד, נישט שאַרף. דאָרט וואו עס איז שאַרף איז נישט גלאַט, דאָרט וואו עס איז גלאַט קען מען נישט פאַרטראָגען שאַרף...

אָבער ווען אַלע אידען פון אמעריקע מיט ארץ ישראל וואָלטען פאַרשטאַנען ווי נויטיג עס איז פאַר זיי צו פאָרשטען אמת'דיג, אויב אלעס איז כשר, דאַן וואָלטען אונזערע בהמות געפיהלט דעם טעם פון חד וחלק, אונזערע אָקסען מיט זייערער הערנער וואָלטען דאַן פאַרזוכט דעם טעם פון אַ אמת'ע כשרה שחיטה, און אַלץ וואָלט געווען חד וחלק!...

און ווען דער צוהערהער אויפן האט ליין האָט מורא אַז מען וועט מיך נישט גוט פאַרשטעהן, און מען וועט אַריינלעגען שלעכטע רעיונות אין מיינע דבורים, וואָס דאָס קען שאָדען, וויל איך איהם באַרוהיגען און זאָגען צו איהם, איך מיין דערמיט צו זאָגען אַז שחיטה מיינט שעכטן דעם יצר הרע פון פאַלשע הכשרים, פון פאַלשע כשרות, פון פאַלשען אידישקייט, נישט קיין שולחן ערוך, אידישקייט, (מיט) פאַלשע פרומקייט. (כידוע זענען די ראשי תיבות פון "פרום" פיהל רשעות ווייניג מצות) פון בהמות און אָקסען וואָס ווילען נישט קיין ריכטיגען אידישקייט וואָס ווילען חלק און נישט חד, אָדער חד און נישט חלק, האט איר פארשטאנען?!.

און אַז איך רעד שוין וועגען פסח'דיגע הכשרים אויפן צוקר פון סין [טשיינע] מיט די חלב עכו"ם אינאיינעם [דאס מיינט מיר האבען געגעסן בשר בחלב] וויל איך דערלאַנגען אַ שטאָך מיט אַ פסח'דיגע נאָדעל, עס זאָל גוט וויי טאָן, די אַלע וואָס גיבען אונז עסען כשר אַ גאַנץ יאָהר און איבערהויפט פאַר פסח, וועלכע זאָרגען כלומר'שט פאַר אַ כשר'ען מאָגען און זיי אַרט בכלל נישט אַז טויזענטער אידשע קינדער אין ארץ ישראל אדער ניו יאָרק זאָלען נישט האָבען קיין ברעקל אידישע דערציהונג און זאָלען זיך אויפהאָדעווען מיט כשר'ע וואורשט (טרייפענע וואורשט) און טרפה נשמות?... נאך דעם ווערן די קינדער מאלעסטערט טאג טעגלעך און קיינעם באדערט דאס נישט, פארקערט די רבנים פאטשען זיך די בייכער, אז זיי קענען ווייטער אליין מאלעסטערן די אידישע קינדערלעך, און זיי מיינען און חלום'מען, אז ווייל זיי האבען אויף מיר געמאכט א חרם, און האבן מיך אויך געשאסען מיט א קויל אין קאפ, בין איך שוין פארטיג!

מען דאַרף שאַפען אַן אָרגעניזאַציע פון שוחטים ובודקים, בודק זיין אַלע אָקסען [אנטשולדיג - רבנים] מיט די גרויסע הערנער, אַרויסנעמען פון זיי אַלעס וואָס איז טרייף, אַלעס וואָס איז פאַלטש, אַלעס וואָס עס איז נישט אידיש, נישט על פי רוח התורה, און אויפהענגען פאַר דער ליכטיגער זון, די וועלט זאָל זעהן אונזערע בהמות און אָקסען [רבנים] ווער זיי זיינען. און וואָס עס טוט זיך ביי זיי אינווייניג... דאָרט וואו קיינער זעהט נישט, מען דאַרף האָבען אַ ריכטיגע בדיקת פנים... נישט נאָר בדיקת חוץ ווייל עס איז דאָ גענוג אַרבייט סיי כלפי חוץ, סיי כלפי פנים!...

און עס וואָלט נויטיג געווען א גאנץ יאר ובפרט פאַר פסח צו שאַפען אַ ספעציעלע קאָמיטע וועלכע זאָל געבען השגחה אויף די משגיחים פון כשרות, וועלכע זאָל דאַרפען געבן אַ הכשר אויף די הכשרים געבער.

אוי איז דאָס נויטיג, נויטיג ווי לעבען,

וועלען דאָס געוויסע מאַנופעקטשורערס פון כשרות וועלען?

וועלען דאָס געוויסע "בוטשערס" וועלכע האָבען כשר'ע "סיינס" מיט גאַנץ כשר'ע "ווינדאָוס" (וואָס דער וואָס וויל קען עסען דאָס גלאָז וואָס לויט דעם אַרויפגעלייגטען הכשר איז דאָס "כשר למהדרין מן המהדרין בלי שום פקפוק כלל וכלל. [ווי רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע, ווען ער איז דורך געפארן אין דער איסהייט האט ער געזעהן א סיין כשר כשר, אשטאט בשר כשר, האט ער געזאגט אז די פענסטער מיט די סיין איז כשר, אבער נישט די פלייש].

טייל מענטשען זאגען איך זאל נישט אלעס פארציילען, זיי האָבן מורא אַז דאָס וועט אויפרייצען די גענז...

אבער אנדערע בעטען מיך, האָט רחמנות אויף אידישע קינדער, הערט קיינעם נישט, האָט נישט מורא פאַר קיינעם, זאָגט דעם אמת! דער אמת שאַדט נישט, דער אמת איז געזונט, און ווען מיר זאָלען נישט זאָגען דעם אמת, ווער דען זאָל זאָגען?!

איך האָב אַ גוטען פראַקטישען פאָרשלאַג פאַר אונזערע קהל'שע טוער (וואו זיינען זיי יעצט?...) אַז מען זאָל זאָפאָרט אויסוויילען אַ שטאָטישע קאָמיטע פון בעלי בתים, רבנים און מחנכים און אָט די קאָמיטע זאָל אַרומגעהן אין אונזערע שוהלען, קהל'שע אינסטיטוציעס און אין יעדען אידישען עפענטליכען פלאַץ און גאָרטען - בודק חמץ זיין. וואס עס גייט פאר מיט די מניוולים חזירים אין די תלמוד תורה מיט די ישיבות ומקוואות, זייער אַרבייט וועט נישט זיין אַרויסגעוואָרפען, זיי וועלען טרעפען אזויפיהל פיגועים, די האר פון קאפ וועט זיך זיי אויפשטעלן, זאָלען זיי, דרך אגב, אַ שמעק טהאָן דאָרט, וואו מען פאַרקויפט פסח'דיגע קייק, כשר לפסח, און טרייפענע פליישען פון פולין און אורוגווייא, און אויב זיי וועלען דאָרט געפינען אַ הכשר זאָלען זיי דרוקען דעם הכשר צוזאַמען מיט די אַלע הכשרים וועגן "פסח'דיגע ברויט" וכדומה אַזעלכע זאַכען, און די אַלע הכשרים צוזאַמען מיט דעם קהל'שען חמץ וועט מען מוזען נוצען גוטע חלפים, וועלכע זיינען באמת חד וחלק...

האָט קיין פאַריבעל נישט, רבותי, פאַר דערלאַנגען אַ שטאָך אין אייער נשמה און זאָגען דעם ביטערען אמת, אימיצער דאַרף דאָך אַ מאָל אין אַ יובל זאָגען אַן אמת וואָרט, מיר ווערן דאָך דערטרונקען אין אַ ים פון שקר.

אין דער אלטער היים איז יעדער אַנטלאָפען פון שקר, ווייל עס איז טרייף, ווייל שקר אין לו רגלים, אָבער דאָהי; יש לו רגלים, אין לו רגלים, כשר איז עס, ווי דער מדרש זאָגט רגלים היו לו לנחש ונקצצו". אָדער ווי מען רופט דאָס אין אַמריקע "בלאָף",

ווי לאַנג קען דאָס אזוי אָנגיין?

מען קען דאָך משוגע ווערען,

מען קען דאָך דערשטיקט ווערען אין אַ וועלט פון שקר און צביעות,

דער אמת שאַדט נישט, דער אמת איז געזונט, און אויב מיר זאָלען נישט זאָגען דעם אמת, ווער דען זאָל זאָגען?!...

דער אמת דאַרף קיין הכשר נישט האָבען,

הכשרים זוכט מען אויף דאָס וואָס איז נישט אמת... וואָס מער און וואָס גרעסער דער שקר אַלץ גרעסערע הכשרים דאַרף מען האָבען!...

יעצט פארטיי איך שוין פארוואס אויף יעדן פראדוקט איז דא 3 ביז 5 הכשרים, ווייל ווי גרעסער דער שקר איז אַלץ גרעסערע און מערערע הכשרים דאַרף מען האָבען!...

גיט א קוק, וויפיל הכשרים דארף מען האבען אויף מתיר צו זיין גילוי עריות מיט משכב זכר בפרהסיה, נישט מער און נישט ווייניגער ווי 33  לגל"ג רבנים - אבער עס זעהט אויס אז עס האט נאך אלץ נישט געארבעט, ווייל די עבירה איז דאך אזוי גרויס, אז דער עולם האט דאס נישט געוואלט אננעמען אין זיך פארלאזען אויף אזא קליינע צאל ווי 33 לגל"ג רבנים, זענען זיי ארום געלאפען באצאלט ריזיגע סומעס פון גרינע דאלארן וואס די רבנים האבען דאך זייער ליב.

ביז, זיי זענען צוגעקומען צום פאנטאסטישען סכום פון 37 רבנים - גימטריה ז"ל - זרע לבטלה.

דאס מיינט צו זאגען אז יעצט האט מען אן אמת'דיגן גיטן הכשר [אויף די גרעסטע עבירה פון עון דור המבול] פון די אזוי גערופענע זרע לבטלה רבנים פון התאחדות הרבנים.

די היינטיגע חסידישע זרע לבטלה רבנים - רעפאָרמירטע רבנים זוכען אַ הכשר אויף א נייע תורת משה, וואס פרשת אחרי קדושים און האלב פון די עשרת הדברות האבען זיי שוין לאנג אויסגעמעקט, זיי ווילען אַז די מאָדערנע וויסענשאַפט צוזאַמען מיט גאַנץ אמעריקע אין ארץ ישראל זאָלען געבען אַ הכשר אויף אונזער נייע תורה, וואס דארט האבען זיי אויגעריסען פרשת אחרי קדושים.

מיר אָבער דאַרפען נישט קיין הכשרים, נישט אויף אידישקייט, און נישט אויף די תורה הקדושה,

ווייל תורת אמת דאַרף נישט קיין הסכמות און נישט קיין הכשרים פון די זרע לבטלה רבנים פון התאחדות הרבנים.

הלגל"ג  הל"ז זרע לבטלה רבנים - וההכשרים


הכל מה שהולך להיות בארצות הברית הכל על חשבון עון דור המבול.

הולך להיות אנטעסימיטיזעם כזה גדול שלא היה 200 שנה.

יכול להיות שבא גירוש כמו שהיה במצרים שפרעה גרש יגרש,

(שמות פרק יא א') ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה, ושם היה הגאולה, אבל כאן אנחנו עקרנו את פרשת אחרי קדושים, ואת העשרת הדברות. עבור הרשעים הארורים הלגל"ג רבנים 

ולאיפה תברחו, יותר טוב שתתקנו את עון דור המבול ולא שיצטרכו לברוח מארצות הברית רח"ל.

ומי יודע אם לא יבוא פצצת אטום על ברוקלין ניו יארק


 

 

האמת עד לעצמו!!!

מכל מחשב, בכל מקום, בכל רגע שירות ידיעות והאמת על כל מה שמתרחש בעולם החינוך ילדים ובעולם הכשרות ובבשר שאתה אוכל היום, ובתפילין ובמזוזות והקלף אם הם של ערבים מעזה ויריחו ועוד, כאן מציעים לך שירות ישירה מאובטחים ומשתלמים.
בשירות הזה, ניתן לקבל מידע על כל מצב החשבון שלך, ברוחניות, ובגשמיות,  התשלום של שכר התלמוד תור והישיבה הוא ממש גניבה, כי הילדים שלך לא רק שלא מאובטחים, אלא ש 50% יהיו נפגעים, זה בדיוק כמו שמשלמים 400 אחוז יותר על הכשרות הבשר, והכל טרף, זה ממש גניבה, איזה רב איכפת לו בכלל, הכל גניבה, כי לא קיבלת הבשר הכשר, על מה ששילמת, עבדת קשה כל החיים לקחת משכנתא, השקעות, כרטיסי אשראי והלוואות כדי לתת חינוך טוב לילדים שלך ושתאכל כשר, ובסוף... ????????

כאן תמצא כל המידע על מה שלא חלמת שיתגלה לך.
שירות האתר הזה מעניקים לך 24 שעות ביממה של החיים המאושרים.
שירותי גישה של האתר הזה, זה נוח, וזה משתלם. תגלה על הדרשות של רבינו נחום שליט"א ועל האתר קלף כשר לעוד 26 חברים שלך הכי הטובים, שיזכו לחיים טובים קדושים וטהורים.


 

נחום ראזענבערגװיקיפּעדיע

ר' נחום ראזענבערג (רב המקוואות) איז דער באקאנטער גאון אין עניני מקווה,

המשך מויקיפדיה בסוף העמוד


 

מזל טוב לדרשה החדשה בההאט ליין:

Call The Weekly News Hot Line
For Child Sexual Abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com

ישיבה הגדולה סאטמאר בקווינס:

תחת נשיאותו של הרבי מסאטמאר ר' זלמן לייב טייטלבוים שליט"א

יש שמה בעיות גדולות, [כפי שסיפרו] רוב הבחורים עוסקים בהוצאת זרע לבטלה ובמשכב זכר רח"ל, איש באיש, והבחורים נוסעים למנהטן ולעוד מקומות סמוכות לבתי זונות, אי אפשר לתאר מה הולך שם.

אחד מהרבנים: [אולי בקרוב נפרסם השם], שהוא כבר יותר מ 20 שנה מאנס בחורים וילדים, אחד מהבחורים מספר לנו, שהרב הגדול הזה ראש ישיבה אנס אותי שנים ואחר שראה שאני כבר הורדתי את הפיאות והזקן הוא השתולל הלאה איתי ונתן לי לאכול סמים, כדי שאהיה משוגע ולא יספר עליו, ואם כן אספר אז ידעו שאני המשוגע, ולא יאמינו לי.

עכשיו אני אוכל טריפות ומזנה עם מאות בחורים ובתולות במנהטן ושם עושים כל העבירות, ולא חסר סמים, אבל אני מבין שהרב הזה טימא אותי, ועשה אותי חולה נפש ורוח, ואני לא מאמין שאני יכול לצאת מזה, לכן רבינו הקדוש רבינו נחום, כשופר הרים קולך, וישמע בכל העולם כולו, שלכל הפחות מהיום והלאה, לא יחטיאו ויטמאו את שאר ילדי תינוקות של בית רבן.


 

 בבית ספר לבנות במחנה קיץ בסטמאר כבר שנים הרבה שהנערות מסוללות זו בזו, ואין פוצה פה ומצפצף, ולכן צריכים להזהיר וללמוד את ההלכות האלו שהדבר הזה אסור (צריכים לברר באיזה מוסד האשה הזאת למדה מה שהנשים המסוללות עשו במצרים?) [ראה להלן ההלכה].

 

מעשה נורא במקוה של נשים:

עכשיו התחילו הנשים הנשואות לדבר: שהולכים במקוה לטהר את עצמם במסירות נפש, ומבטלים תענוגיהם 12 יום בכל חודש לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו, וכשהולכים להמקוה שהוא כמו קדשי קדשים בבית המקדש, דוקא שם הבלניות לילית הרשעה משתוללות בהם מינית, [שמה הטובה של הלילית היא גיטי רחל ווייסמנדל] וכשצועקים עליה למה את עושה כך, הלא אנחנו נשים צנועות ולא רוצים לטמא את עצמינו בטומאות מצרים שהיא אסור מן התורה באיסור של נשים המסוללות ולוקות על זה מכות מרדות, עונה הבעלנית על זה, אם לא תתן לי לעשות מה שאני רוצה, אז לא אתן לך לרדת למקוה, וכבר אסרו אותה בבית המשפט ביום שישי הזה, והיות והיא בשנת 41 שנה ויש לה 8 ילדים בבית, נתנו לה לצאת בלי ערבון [בעיל], שיודעים שלא תברח, ואין לה איפה לברוח.

 

From: Yitzchok Neuhaus <sourcegroup@live.com>
Date: Sun, Jul 12, 2009 at 5:22 PM
Subject: FW: Trial
To: nr5155@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------

 

 

http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=2849318‏


ראה עוד על זה בסוף הדף


 

קיצור מהמשך המכתב נחדש להגאב"ד רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, והגה"צ הגר"מ שטערנבוך שליט"א, ולכל חברי הבד"ץ שליט"א

התעוררות וקריאה לרבנים

עד מתי לא תאמר לעם לשוב (שמואל ב/ ב" כ"ו)

א.  קריאה דחופה לגדולי הרבנים האמתיים מורי הדרך צדיקים ומנהיגי ישראל קברניטי הספינה המטורפת בלב ים הגדול של פרידות ועזות מדוע לא נפקח ענינו לראות את השריפה הגדולה והנוראה הפוקדת אותנו והעומדת לכלות ח"ו את הכל אנו עומדים במצב מזעזע ומחריד ואם לא נצא מיד להלחם בשריפה הנוראה עלולים אנו לאחר המועד ולבא אחרי הכלחן הנורא ואפילו המקצת שישאר נאמן לה' ולתורתו גם יעבד ח"ו.

ב.  בעווה"ר נשארנו מעט והרבה לאחר החורבן הנורא שפקד אותנו ע"י  הצורר הגרמני ימ"ש ורוב בנין ומנין של חלק הארי מכלל ישראל נהרג ונטבח עקד"ה, הי"ד.

ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה – על הכתוב ויצא מבת ציון, וזה לשון קדשו: היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן, עכ"ל.

ובאבות דברי נתן (פכ"ט) וז"ל: מפני מה מתים תלמידי חכמים בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת שמים, עכ"ל. -

ונעתיק כאן קצת מש"כ  בעיתון היהודי "דאס אידישע ליכט" (י"ל בחודש טבת תרפ"ג) פורסם כתבה תחת הכותרת "עד מתי" כתב אותו הצה"ק הרב שרגא פייוויש מנדלוביץ, מייסד הישיבה הקדושה תורה ודעת שהיה ידוע כלמדן, ויהודי צדיק ירא שמים, וכמי שעמד בפרץ וגילה את הפצע הנורא של אכילת טריפות בעיר ניו יורק.

במאמר המערכת הבהירו וכתבו: "לדאבוננו כל מה שהוא כותב שם הכל אמת ויציב, הכשרות ירדה עד לדיוטא התחתונה, ושוררת הפקרות נוראה, סקנדל נורא, ולכן נכשלים הרבה באכילת נבלות וטריפות, ובמיוחד אלו אשר רוצים בכל לב לשמור שעל שולחנם לא יעלה חלילה טריפה.

"בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים.

העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

באורך רשימתו ניתן להיווכח על יושרו של הכותב, כאשר הוא אינו מחפש לשאת פנים בשביל אף אחד, הוא כותב חריף מאוד, וללא הבדל הוא עורך חשבון עם כולם, ושרשרת של "אני מאשים'ס" הוא יוצא נגד רבים, ובתור דוגמא נביא להלן כמה מהם:

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב....

מאותם המילים ניתן לראות איך וכיצד אותו הכותב שופך את דם לבו, כואב לו על מצב הכשרות איך שהוא לקוי, ב"אני מאשים" הגדול שלו היכן שהוא מאשים את הרבנים הוא מנסה ברשימתו ללמד זכות עליהם ומאשים את הקהל היכן שניתן לראות בהמשך של הכתיבה, כפי שנצטט להלן:

"אגב ניתן לכנות את הרבנים המקומיים בכלל של "עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו", ואז אותם אלה בלי יוצא מן הכלל אין להם פרנסה מן הרבנות והינם חייבים לחפש זאת מהכשרים או ממלאכות בזויות ושפלות אחרות, כך שהם יותר טרודים בפרנסות מאשר סנדלרים ותפרנים, ולכן אין להם זמן וכח להסתכל על כל עניני היהדות, וכאן נופל כל האשמה על הבעלי בתים האורטודוקסים.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, [הערת המעתיק - עם עון דור המבול] אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים - אבל עד מתי?

וכשאתם רוחצים את ידיכם על מנת לאכול לחמניה, או כשהנכם עושים קידוש ועל השולחן מונחות החלות, בשר ודגים וכל מטמעמים והינכם אומרים בכל פרוסה "לכבוד שבת", הרי שהינכם בוצע ברך ד' והינכם יושנים, אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי?

יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? - ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"! עכ"ל.

ואנו שואלים למנהלי הישיבה: עד מתי תאכילו את עם ישראל בנבילות וטריפות ??? על ידי "הראש ישיבה וראש בית דין" שלכם המאפיאנער הגדול הזה.

ואנו שואלים לרבני ומנהלי העדה החרדית: עד מתי תשיארו פתוח השוויץ באד בזשופניק שמטמאים שם אלפים מישראל??? בהכשרו של הבית דין" של שלש, ששנים מהם נפטרו והלכו לעולם העליון ואחד נשאר, - ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 

 

הצדיק אבד, [למה? בגלל] ש'ואין איש שם על לב!
[קיינער נעמט זיך נישט צום הארצן]

כשיש חס ושלום מיתה במשפחה והילדים צריכים לקבור אב או אם הרי זה טרגעדיה נוראה וגדולה כמו שכתוב בשלחן ערוך יורה דעה סימן ש"מ (יד) על כל המתים רצה קורע ביד רצה קורע בכלי על אביו ואמו ביד ... על אביו ואמו אם מחליף תוך ז' קורע כל הבגדים שהוא מחליף ואינו מאחה לעולם כמו בפעם הראשון. הפירוש לזה הוא כי שמת לו אב הוא מרגיש את זה לכל ימי חיוו ואי אפשר להיפטר מן הצער הזה לעולם.

ויש צער שהוא יותר גדול מזה פי מיליון וזהו כשאב קובר את בנו רח"ל!!!

בשלש שבועות האחרונות היו 6 לויות מיסטערי, לא נודע מי הכהו!

לויה # 6 היה ביום שישי העבר בפרשת אחרי קדושים ששם מדברים מגלוי העריות וגם היה צמוד לזה פרשת קדושים כי ב' הפרשיות הלכו ביחד.

זאת מרמזת לנו שנדע שביום שישי המרומז ליסוד ובפרט בפרשת אחרי קדושים שרוב הפרשיות על מדת היסוד ועונשי דור המבול, ומלמד פגע בהנפטר הזה בשמירת היסוד ונפגע בשמירת היסוד, על ידי המלמדים שצריכים להיות שומרי היסוד.

הנפטר בכה לאביו שמלמד פגע בו ואי אפשר לו יותר לסבול מה שהמלמד עשה לו!!!

כשאב כ"ק מרן אדמו"ר מטשענגער שליט"א מספיד את בנו בזה הלשון:

הבן שלי בכה אלי שמלמד פגע בו ואי אפשר לו יותר לסבול מה שהמלמד עשה לו!!!

מי היה יכול לחשוב שהמצב הוא כבר כל כך חמור וגרוע, ושהוא כבר מוכן לקחת את חיוו כמו חמשה בחורים שכבר לקחו את חייהם בשבועות האחרונים?

אם לא היה די לנו הרמז מה שקרא בבומביי שהספר תורה נפגע על ידי חץ בפרשת אחרי וכלנו ראינו ושמענו ולא שמנו לב לזה לראות ולתקן מה שפגמנו בברית קודש שכתוב בתורתינו הקדושה בפרשת אחרי וכולם אמרו זה מקרה!

התורה הקדושה צועקת אם עימי קרי אף אני אלך עמכם בחמת קרי, בפעם הראשון מי עשה החור בספר תורה? החמס זהוא חמס קרי, אבל עכשיו לדאבונינו הרב יש לנו מלמדים שיותר גרועים מהחמס, מפני שהחמס לוקח רובה בידו והורג, אבל המלמד הורגים אותו שנשאר בחיו רק כאלילו הוא מת כי המוח שלו מת ואינו פועלת יותר.

מורי ורבותי עד מתי לא תתעוררו מהאלפים הנפגעים ההולכים בלי ראש, ועוזבים את תורתינו הקדושה ועוברים על התורה כולה, בחטא המלמדים והלגלג רבנים.

אם יש לנו היום בארץ ישראל בחורי ישיבה וילדים 30% נושרים, מה יהיה בעוד חצי שנה שכל פגוע פוגע בעוד 20-30 בחורים וילדים, מי אשם בזה?

רק הרבנים הגדולים שלא נותנים חוק לעשות מעגל סגול במודותינו כדי לשמור על המגיפה הזאת.

תתארו לכם איזה שוטים אנחנו, אם יש רק ילד אחד עם שפעת מקסיקו, סוגרים את כל הכיתה וכל הישיבה שמפחדים שחס ושלום הדבר לא ילך הלאה.

ומה עם הפיגועים שכל אחד פוגע בעוד 20 בחורים וילדים, זה כלום?

רבנים רבנים אתם תתנו דין וחשבון על כל הפיגועים האלה!!!

מה שוה כל הצדקות שאתם עושים, אם אתם לא עוזרים לתלמידי הישיבות והילדים להגן עליהם.

עשירים! עשירים! - אתם יודעים למה הפסדתם הכסף?

תפסיקו לתת צדקה לישיבות ולהרבנים עד שיהיה מעגל סגור בכל ישיבה ותלמוד תורה!

ירא הקהל וישפוט!!! 

 

חדשות מיום בבוקר

הבוקר אור יום ו' פרשת אחרי קדושים - והאברך בן 21 שנה לקח את חיוו, על ידי שמלמדים פגעו בו, פרטים יבואו!

בשלשה שבועות האחרונים היה 6 מאורעות של מאבד עצמו לדעת, עד היום גם כן היה כך שכל שבוע קרה שאחד או שניים איבדו עצמם לדעת, רק שלא גילוי להאנשים את האמת, ורק המשפחה עם קרובי המשפחה ידעו את האמת, אבל עכשיו, שהרב נחום מגלה את הסיבה של המאבד עצמו לדעת, מה שקורה יום יום, נופל כל האחריות על הלגלג רבנים ומשמרת הצניעות שהם האשמים על כל הקרבנות האלו, כי לוקחים כספים להסתיר האמת ולשים אותו תחת השטיח.

כל זה הכינו הנטורי קרתא, ולמה לא ראינו שרב אחד יצעק על ההתעוללות כמו שצועק הערבי הזה?

Check out this video on YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=CRcuItSXLAc
הערט א דרשה פון אן אראבער וואס האט 
געדרשנט בא א פראטעסט קעגן די  פארשאלטענע ציוניסטישע מדינה

וואס די נטורי קרתא האט צוגעגרייט פאר א היבש ביסעל געלט
למה הנטורי קרתא לא צועקים על ההתעוללות בירושלים במקוה של זופניק?

שני תירוצים בדבר: 1. שלא מקבלים כסף. 2. שהם אולי לבד המתעוללים במין!!!

האם זה לא נכון?

האם יש לכם תירוץ אחר יותר טוב?

זה שמקבלים 30 עד 40 אלף דולר לחודש היה כתוב בעיתון,
זאת אומרת נוסח סאטמאר בשביל כסף הכל מותר ואפילו משכב זכר, שאף אחד לא מקבל כסף לצעוק!!!

אוי למה שהיגענו!!!

תראו ותקחו מוסר, איך שכואב לערבי שהורגים את האחים,
ואצלינו לא כואב לאף אחד שהורגים והרגו אלפים מהילדים שנו מידי יום ביומו

Ohel’s Halachic Adviser: OK To Cheat On Taxes?


 

תמונות מהתאונה הקטלנית שהרגה 7 יהודים שעה לפני שבת קודש פרשת פינחס - גבה יותר הרוגים מכל מלחמת 6000  טילים ומלחמת עזה ב 21 יום - ראה להלן

 

כל אשה שנוסעת לבד לקאנטרי יכנס למגילת יוחסין בתור עבירות בזנות

כל אחד שיודע על כל משפחה שנוסעים האיש או האשה לבד, יודיע לנו ונפרסם את זה במגילת יוחסין שלנו, בקרוב יתפרסם שמות אנשים:

בנתיים קיבלנו:

1. שם: מיכאל ווייס מברוקלין האשה יוצאת לבד.

2. לוי כהן מברוקלין האיש יצא לבד, הוא עובד בישיבה...... [הפרטים במערכת]

3. שמעון גליק מברוקלין, האישה יוצאת לבד, הבעל נשאר בבית ועובד בחברת חשמל.

4. יוסף לעבאביץ ממאנסי, היה בקאנטרי טקיבל התקפת לב בשנת ה40 לחייו [יום שישי העבר, החובות עלו הלב, ונפטר] על כן אנחנו מזהירים את הנשים היות ויש מיתון גדול של כסף בכל העולם על כן אם אין לבעל שלכם כסף, אל תלכו אפילו ביחד ועל נאמר חבי כמעט רגע עד יעבור זעם.

מעשה נורא ומזעזע שעוד לא שמענו כזאת מימות הנואף בלעם הרשע!

היה פעם בעל דרשן שלא ידע הדרשה רק על פרשת קרח, ונסע מעיר לעיר לומר דרשות, ולקח איתו מטפחת, וכשהתחיל לומר הדרשה זרק את המטפחת לארץ, וצעק על המטפחת הלא נפלת לארץ כמו קרח, והיות וכבר מדברים מקורח אומר תורה על פרשת קורח.

לענייני יש לנו קשר גדול לפרשת בלק אפילו שלא הולך כבר פרשת בלק, אלא פרשת מטות מסעי, אומר דברי תורה על פרשת בלק:

הסיפור דלהלן יש לו קשר חזק ואמיץ:

כתוב בתורה ויפתח ה' את פי האתון, מלאך ה' עשה שהאסון ידבר, רבינו נחום שליט"א שליח ה', ושכינה מדברת מתוך גרונו, ורבינו נחום עשה שכל האסונות יתחילו לדבר.

1. קודם התחילו כל הילדים לדבר.

2. ואחר כך התחילו כל הזקנים לדבר שהיו פיגועים כשהיו ילדים בתלמוד תורה ובמקוואות.

3. ואחר כך התחילו הבחורות לדבר שהם פגועות מבית ספר על ידי מורות ומורים.


בארץ ישראל 30% בחורים נופלים

Israel - Study: 30% of Charedi Teens - 'Hidden Dropouts'

Published on: Today at 02:06 PMNews Source: JpostText Size Email Post Print Post Comments (26) Save Article
Israel - More than 30 percent of junior high and high school-aged haredi youths are "hidden dropouts" who are technically registered in an educational framework but are dysfunctional students, according to a Joint Distribution Committee (JDC) - ASHELIM estimate released.

In response to the findings, ASHELIM, an arm of the JDC that helps at risk youth, launched an NIS 5 million project designed to help the haredi community to cope with the high level of hidden dropouts.

"Rabbis and leaders in the haredi community who realize they have serious problem are beginning to open up to outside intervention," said Dr. Rami Sulimani, Director General of ASHELIM-JDC.

"A growing number of haredi teenagers are simply not functioning in educational frameworks and they are making up an increasingly growing fringe group within haredi society."

Sulimani said that few if any of these dropouts make their way into non-haredi education frameworks.

According to a study by Myers-JDC-Brookdale Institute a total of 17% of elementary school-aged children are hidden dropouts and 30% of junior high and high school students are. ASHELIM-JDC estimates the level in haredi schools is even higher.

Sulimani admitted that part of the explanation for the higher rates of hidden dropouts among haredim is the willingness of haredi educational institutions to accommodate dysfunctional students.

Advertisement:
Nevertheless, he said that the main problem in haredi schools was the total lack of professional psychological counseling available to teachers and students.

According to data provided by the Central Bureau of Statistics and the Education Ministry, there are presently 225,000 haredi children aged 5 to 17 in the nation's schools, 21% of the total.

Assuming that between 17% and 30% of these children are hidden dropouts the total number is at least 38,000.

According to a study conducted in 2008 by Eliyahu Hurvitz and David Brodet under the aegis of the "Israel 2028 Project", haredi children are expected to make up a third of all Jewish children in the nation's elementary and high schools and a quarter of the total for both Jewish and non-Jewish students.
This projection is based on the assumption that each haredi woman will have on average six children, 25% lower than the present average.

Dr. Uzi Rebhun, a demographer at Hebrew University who recently wrote a position paper for the Metzilah Center on the possible ramifications of the rapid growth of the haredi and Arab populations for the modern Jewish state, said that there were signs of a fall in haredi fertility.

"In cities such as Beitar Ilit and Modi'in Ilit we have noted a fall in fertilization rates," said Rebhun. "Nevertheless, the main source of Jewish population growth will continue to be from the haredi sector."

Although the ASHELIM-JDC program is being launched in cooperation with the government, significant funding was provided by the New York Jewish Federation.
Methods that will be used to treat dysfunctional students here were borrowed in part from experience gained working with the haredi community in Brooklyn New York, said Sulimani.

"We will be sharing knowledge with US organizations such as the Federation Employment Guidance Services (FEGS) and the Education Alliance," said Sulimani.
Haredi youths exposed to post-modernist trends that encourage personal expression and a rejection of religious hierarchy and authority are finding it more difficult to cope with the stringent limits and rules of the haredi society, said Sulimani.

This tension leads to emotional difficulties that are often exacerbated by haredi parents' reluctance to enter into open dialogue with their children, added Sulimani.
"Parents remain oblivious to their child's needs and continue to apply the same traditional, restrictive norms to their children's behavior without recognizing the child's rights."
The NIS 5m. program will train a total of 240 educators, 120 school advisers and 120 principals in the haredi school system.

"These educators will be proactive in recognizing signs of distress among students whose emotional needs are not being fulfilled at home."
Sulimani said that the goal to encourage a dialogue between children and parents would ultimately lead the parents to ease up on the demands they make of their children.

"We want to start putting the child and his needs at the center of care and attention."

Sulimani said that the most common problem he faces with haredi youths, especially teens, is their total lack of recreational time.

"There is a constant demand on them to learn Torah and there are not other options. So they end up looking for other activities that are not condoned by their parents."

Sulimani admitted that the approach that he intends to implement has never been tested before. However, he said that he was certain that as soon as modern educational psychology theories would be applied to the haredicommunity there would be an improvement in dropout rates.


 

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3515409,00.html

 

100 אלף שקל לילד שעבר התעללות מינית בגן
בית משפט השלום בתל-אביב אישר הסכם פשרה, שבו נקבע שמשרד החינוך ישלם מאה אלף שקלים לילד שעבר התעללות מינית בגן הילדים


מכתב חדש - להגה"צ רבי משה שטערנבוך שליט"א, ראה להלן

נתגלה שבסאטמאר מוסדות אצל הרב זאלי יש כבר יותר משבעים אחוז פיגועים - רופא פסיכולוגי גדול אמר, שכל בחורה שרוצה להתחתן - הבחור יצטרך ללכת לרופא פסיכולוגי אם הבחור אינו פגוע?

כן, סאטמאר עבר את הציונים, שהציונים יש להם רק 50% וסאטמאר זאלי מספר אחד.

הרבה הורים מתחילים להוציא את הילדים משם כי אין שם מעגל סגור, ביום אחד על אף שהם נגד אהרונים [האדמו"ר רבי אהרן טייטלבוים שליט"א, שהתקין בת"ת שלו מעגל סגור, ופסק כי כל ישיבה ות"ת אסור להיות בלי מעגל סגול], נכנסו בשבוע אחד יותר ממאה ילדים לשם, כי יש להם מעגל סגור, אשרי להם שלא זרקו את ילדיהם למולך, אשרי חלקם.


 1. התעללות מינית


 


נא לשלוח לכל החברים שלך

 

besdinzedek_montreal.pdf

 

 

 


 

 


 

איפה אתם משמרת הצניעות על השוויץ באד?

איפה אתם משמרת הצניעות מה שהולך בהמקוואות והישיבות?


 לעלוב בני ברק:

בתלמוד תורה לעלוב יש הרבה מאוד פיגועים ועושים איומים על ההורים שלא יספרו למשטרה, על כן תזהרו מאוד מלתת שמה ילדים כי המצב חמור מאוד, והילד שלכם יכול להיות קרבן רח"ל.

אזהרה גדולה למנהלים! אם תשתקו ותאיימו על ההורים, אתם יכולים לשבת כל ימי חייכם בבית הסוהר!

 לעלוב בני ברק:

כמה נפגעים מתלמוד תורה בלעלוב בבני ברק כבר פגעו בעשרות ילדים, ואי אפשר כבר לדעת מי לא פגוע?

לכן כל ההורים שרוצים להיות בטוח שהילד שלו לא נפגע, ולא יתחיל לפגוע באחרים, שאז כבר איבדת את הילד שלך, תתחיל לדבר עם הילד תלמוד אותו שלא יתן לפגוע בו, ואם כבר פגעו בו תלך ישר למשטרה, שאז תוכל לקבל מאות אלפים שקלים ממשרד החינוך דמי פגוע.

הפוגע הוא חסיד בעלזא שלומד בפרטיות בבית שלו עם ילדים, וגם כן במקוה פגע בהרבה


http://www.shofar.net/site/emedia.asp?id=1682&Prourl=http://oldserver.shofar-tv.com/MEDIA/Documentation_Movies/who_is_obama.wmv

 

לעוד חדשות על אובאמא לחץ

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_9.htm

 


האם ראיתם דבר כזה בכל העולם כולו שכותבים מכתבים כאלה לרבנים ולא עונים ולא מתקנים?

 

לחץ להמכתב שכתב רבינו הקדוש נחום ראזענבערג להגה"צ רבי משה שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית ה' פרשת פינחס תשס"ט

 

latter-nr-EidaHacharidisM.STE_07-09-09.pdf

 

נא לשלוח המכתב לכל החברים שלך

לחץ להמכתב שכתב רבינו הקדוש נחום ראזענבערג להגה"צ רבי מאיר בראנסדארפער שליט"א [זצ"ל], ולהגה"צ רבי משה האלברשטאם זצ"ל, ולהבחל"ח, אברהם יצחק אולמאן שליט"א, פרשת פינחס תשס"ו

 

latter-nr-EidaHacharidisM.STE_07-06-06.pdf

 

סיפור נורא מאוד מהגביית עדות אצל כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצ"ל, על השחיטה דעדה החרדית - שמעתי מרב אחד שהיה שם - הסיפור מוקלט.

 


נספר לכם סיפור מה שהיה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצ"ל.

באו אליו כמה שוחטים גדולים וסיפרו מה שקורה בהעדה החרדית, השוחטים הביאו סכינים והראו להאדמו"ר מקאשוי סכינים עם פגימות גדולות, [זה היה במעמד 9 אנשים, ביניהם 5 מהבנים של האדמו"ר מקאשוי רבנים וגדולי ישראל] והשוחט מספר שהפגימה הזאת אצל העדה כשר לשחוט לכתחילה.

האדמו"ר מקאשוי שומע ואנח אנחה גדולה.

בניו שאלו אותו למה נאנח כל כך?

האדמו"ר מקאשוי עונה:

כי לפני שלקחו את הרב ווייס בעל מנחת יצחק זצ"ל לגאב"ד ירושלים, האדמו"ר מסאטמאר מרן בעל דברי יואל זי"ע, שלח אליו את האדמו"ר מתולדות אהרן מרן רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל, לבקש מהאדמו"ר מקאשוי שיסע לארץ ישראל להיות גאב"ד ירושלים, [האדמו"ר מסאטמאר ידע והבין את מי לקחת], והאדמו"ר מקאשוי ענה להאדמו"ר מתולדות אהרן כך:

אני אונגערישער רב, ואצלינו הרב דעיר הוא הבעל הבית של העיר, ולא יכולים שיהיו עליו בעלי בתים שיאמרו לו מה לעשות, לכן המעמד הזה לא בשבילי, ועכשיו שאני שומע שמתירים פגימות ממש, אנחתי, ושמחתי שב"ה לא נכשלתי, על אף שכ"ק מרן מסאטמאר שלח אלי שאקבל המשרה.

ענה לו בנו: ומה היה עם החלב?

שהבית דשם חתמו והתירו את כל החלב של ארצות הברית, אפילו שידעו שהכל חלב ודם, ועד היום נותנים חלב ודם, אבל לא יכלו לעמוד מפני הנסיון הממון של 650.000$ שעכבו מקרן הצלה, זאת אומרת שאם לא היו מתירים את החלב והדם לא היו מקבלים את הכסף, ואם לא מקבלים את הכסף, אז כל העדה בטל ומבוטל, שאין להם יותר מה למכור, הקרן הצלה הוא עוד הדבר היחידי שיש להם.

זאת אומרת שהכל כסף, כסף, ועוד הפעם כסף.

המשך יבוא בעזרת השם!

וועד קרן הצלה מחלקים למאות מוסדות כסף פעם או פעמים בשנה, מיוחד למוסדות שאין לוקחים כסף מכנסת המינים,

איש יהודי היה בשושן הבירה שהלך לכנסת לברר מי הם הישיבות שלא לוקחים כסף מהציונים, וראה שיש רק 3 ישיבות 1. תולדות אהרן. 2. תורה ויראה. 3. ודושינסקי


 להזמין מעגל סגור בארץ בזול:

072-233-3555

 

מצלמות מעגל סגור

גדולי הרבנים שפוסקים שמצוה לילך בערכאות

 klafkosher.coA Jewish Response to Child Sexual Abuse.pdf

דרשה חדשה פרשת פינחס - 1:57 דקות

NR_PINCESH_Y_2_9_7_09.mp3

טראגדיה להיום # 1!!!

חדשות מיום ו' פרשת פנחס

לחץ להמכתב שכתב רבינו הקדוש נחום ראזענבערג להגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית ה' פרשת פינחס תשס"ט

לחץ להמכתב כאן  - מכתב להגה"צ הרב ווייס שליט"א - כל ישראל ערבים זה בזה

תוכן המכתב:

גודל חיוב הערבות ובפרט להגה"צ גאב"ד עדה החרדיתן לסגור השוויץ באד, ולסגור כל השחיטה של בשר בהמה.

latter-nr-EidaHacharidisy.t.w_07-09-09.pdf

37 ילדות מעוברות

היות ויש כבר 37 ילדות מעוברות שיודעים עליהם [כנגד 37 לגל"ג רבנים שקצים עוכרי ישראל מינים וכופרים בתורת משה רבינו ע"ה, ובפרט בפרשת אחרי קדושים, עד שלא רצו שהילדים יתחכמו, ואז יתבטל זממם הרעה של פגיעה מינית בילדים] התחילו ללמוד עם ילדים פרשת אחרי קדושים.

כל העולם כולו התחילו לראות שרבינו נחום צודק שצריכים ללמוד עם הילדים כל דבר כדי שלא יוכשלו, וברוך השם שרוב התלמודי תורות למדו ובחנו את כל התלמידים בפרשת אחרי קדושים, שעד היום היה אסור ללמוד את התורה הזאת.

הבית דין צדק ממאנטריאל MK הראש בית הוא הרב ווייס שליט"א [שהוא אח של הגה"צ רבי דוב ווייס גאב"ד קלויזנבורג ירושלים עיה"ק, שנבחן כשהיה בחור לפני החתונה כל הש"ס עם תוספות בעל פה וכך לקח אותו כ"ק האדמו"ר מקלויזבורג לחתנו], הוציאו פסק דין שהיות ובא כעת הקיץ והילדים אין להם מסגרת עם שמירה, על כן כל אב צריך לשמור על הילדים שלו וגם כן ילמוד עם הילדים שלו, שלא יפגעו מינית ממישהו אפילו מהמלמד, ואם יש פגוע שיבואו לבית דין והבית דין ידריכו אותו מה לעשות.

וגם כן הדפיסו המכתב הזה בצרפתית שזה לשון המדינה כדי שכל ההורים יבינו.

סקווער: בחורה חרדית משיכון סקווער בת 15 היתעברה שמה טראנה, בגלל שלא שמעה את ההאט ליין, ולא ידעה שאסור.

בארא פארק: בחורה בת 18 היתעברה בזנות מאברך, האשה של הבעל כשנודעה לה מהאירוע התגרשה ממנו בבית דין בבארא בארק, ההורים שלה רוצים לעשות הפלה, והבחורה לא רוצה, כי לא רוצה לרצוח את העובר והיא טוענת הלא אנוכי עשיתי זאת ברצון טוב ולא בכפיה.

וויליאמסבורג: השבוע נפגשתי אם אחד ברחוב, ונתן לי תודה לי על שלמדתי שיעור פרקי אבות בבית המדרש הגדול בראדני סטריט.

אמרתי לו איך יכול להיות שאני הייתי שם, הלא אין שום ספק שברגע אחד היו הורגים אותי שם?

ענה לי האברך, אני יודע שלא הייתה שם! אלא שזה שלמד את הפרק אמר הכל מה שאמרת על ההאט ליין מילא במילא, וכל השומעים התחילו לצחוק שאמר מילא במילא מה שאמר רבינו נחום על ההאט ליין.

ב"ה שהדרשות שלי נאמרים בחוצות מאנסי מאנטריאל סאטמאר וויליאמסבורג ובכל העולם כולו.


נישואי תערובות זכר בזכר

וויליאמסבורג עלה המפה של חתונה זכר וזכר, - געי מעריטש [חסיד סאטמאר חדירי שטריימעל וגרביים לבנות ובית מלא ילדים] והתחתן
עם גוי שחור זקן בגיל מעל 70 שנה מזל טוב מזל טוב.

וויליאמסבורג: אברך התחתן עם גוי שחור זקן מגיל מעל 70 שנה, מעשה שהיה כך היה:

הגוי יש לו דירה בבעדפארד גארדנס, והליס על שם הגוי, והיהודי אמר לגוי שאתה תלך לפלארידה ותתן לי הדירה עם הליס, ואני אתן לך 10.000$

כשנודע הדבר לקרויז מעניטשמענט, קראו את הגוי והיהודי לקארט שזה לא חוקית ליתן הליס למישהו אחר, היהודי הוציא מסמכים מעורך דין שהתחתן עם הגוי הזה, דהיינו שהוא שותף שלו, והצליח במשפט.

היהודי אומר שהעצה הזאת נתן לו רב מהתאחדות הרבנים בוויליאמסבורג.

עכשיו יש לנו הכשר על התחתנות גוי ביהודי זכר בזכר, וכל אחד יכול להתחתן עם גוי זכר בהכשר רבנים הגדולים של התאחדות הרבנים, הרב הזה לקח 10 אלפים דולר שכר עצה, אבל אני בן אדם טוב ומגלה לכם את העצה הזאת בחינם.

חשיפה

תאונת דרכים קטלנית של 6 שנפטרו ושנים שנפצעו בעון של השוויץ באד בירושלים עיה"ק, ובעון של התלמודי תורה החרדיים שאין להם מעגל סגור

תמונות התאונה - השוויץ באד - סאונה בתוקפתו

http://www.haaretz.com/hasite/pages/HaSec.jhtml?contrassID=1&subContrassID=10

http://bhol.co.il/forum/topic.asp?cat_id=4&topic_id=2655257&forum_id=3845

http://www.hnn.co.il/gallery7853.html

http://www.hnn.co.il/old_gallery4968.htmlלחץ כאן למודעות בעיתונים על הרב שאנס בחורה בת 14 ועוד -

הדרשה של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א נגד הנסיעות להקאנטריס!

כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל אמר כבר בדרשה לפני 45 שנים שהקאנטרי זה בתי זונות ואסור לנסוע לשם

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_3.htm


3 בחורות חדשות מעוברות בוויליאמבורג!

הטראגעדיה הנוראה היא , ששני רבנים פסקו שמותר להרוג את העיבור רח"ל, ורב אחד צעק על הרב השני אתה יותר גרוע מהציוני הרב שלמה גורן ז"ל, הרב עונה לו כבר עברו מאז 50 שנה, והדור ירד, אם אתה לא יודע מה הולך היום אל תתערב בעניינים, רב שלישי הציע מקום שהולד יולד, והאמה תמכור את העיבור בעד הרבה כסף, בקיצור, הרב הבין שהוא כבר גם כן יכול לעשות כסף מזה.

הרב אומר להרב השני, אני יספר לך סוד, כי קבוצה של ישראלים ציונים שקונים ילדים כאלו ומוכרים אותם או לוקחים אותם לצבא, מי יודע? הרב עונה לו, אוי וויי? לצבא הציונית? זאת אומרת שילדים של סאטמאר ילכו לצבא? רח"ל היו לא תהיה!!!

הרב עונה לו, לא בעיה, אני יספר את הסיפור הזה להקנאים בעדה החרדית והם יתחילו לעשות הפגנות על זה שחסידי סאטמאר לא ילכו לצבא!!!

אוי למה שהיגענו!!!

אתם מבינים למה משיח לא בא?

יש לך בעיות שיש 3 בחורות בוויליאמסבורג הלא רבינו אמר כבר שיש 6 בחורות בלונדון, ורבינו נחום שלח שליחים לרב פאדווא, ורב פאדווא אמר הוא לא מתערב בענינים כאלו.

תספרו את הסיפור הזה להרב אמנון יצחק אולי יש לו איזה עצה מה לעשות עם הבחורות והבחורים האלו?

רק הוא יכול לעזור!!!

http://www.dailypaul.com/node/72952

http://www.ynetnews.com
/articles/0,7340,L-3741525,00.html

http://www.nydailynews.com/news/ny_crime/2009/07/06/2009-07-

06_looking_to_pinch_serial_groper_in_crown_heights.html


 

לחץ להמכתב שכתב רבינו הקדוש נחום ראזענבערג להגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית ג' פרשת פינחס תשס"ט

לחץ להמכתב כאן  - מכתב להגה"צ הרב ווייס שליט"א

תוכן המכתב:

השוחטים סיפרו לי והרעשתי עולמות על ההאט ליין, הלכו מאורוגווייא, וחיפשו מקומות עד שהגיעו לפולין להנכדים שהרגו 3 מיליון יהודים, שזה לא עולה על דעת של איש נורמאלי לתת להם משא ומתן, אחר הריגת של כל כך מיליוני יהודים.

ועכשיו נתברר על ידי הרב לנדא שליט"א שנסע לשם עם צוות של 28 שוחטים ומנקרים לשחוט לשם, ושחטו 2 ימים ומצאו שרק 8% אחוז היה גלאט כשר, וארזו החבילות שלהם ונסעו חזרה לארץ ישראל.

הרב לנדא הבין בפשטות, שאם העדה החרדית שוחטים שם כל כך הרבה זמן, והכל כשר, ויש בשר לרוב כמה שרוצים, בוודאי כדאי להם גם לנסוע לשם, ששם ימצאו הרבה גלאט כשר.

המשחק הזה של הנסיעה של הרב לנדה עלה 72.000$ בערך.

הרב לנדא נכנס להלם כשהוא ראה אחוז קטן כזה, רק שמונה אחוז כשר?, והחליט לעזוב את המקום.

אחד מהאנשים של הרב לנדה שאל את המשגיח של העדה איך יש לכם כל כך הרבה כשר, ואצלינו יש רק שמונה אחוז כשר?

השיב המשגיח שבדיוק השבוע הזה היה בהמות חולים, המשגיח של הרב לנדה ענה לו אתה חושב שאני חולה רוח, שאתה אומר לי שטויות כאלו [סליחה לכתה"ר יכולים לספר מה שהם רוצים ואתה קונה מהם הכל אשר לכל].

 

ראה המכתב האורגינלי, ממש פחדים נוראים שמאכילים אותנו ממש נבילות וטריפות.

 

מי שרוצה שיהיה לו בית כשר, צריך להכשיר הכלים והבטן, וכל יהודי שנותן לילדים שלו לאכול בשר בהמה, נחשב אצל הקב"ה כמאכיל נבילות וטריפות ממש במזיד, [סליחה כך כותב האור החיים הקדוש, לא אני] וכמו שמוליך את זרעו למולך השמד רח"ל, [שאתם מאמינים בהעדה החרדית, כמו אלו שמאמינים בעבודה זרה, וכמו שהעבודה זרה שקר, כך העדה שקר, שקר, ועוד הפעם שקר, ואם ירצה השם אגלה לכם דברים כאלו שתסמרו שערות ראשכם, ותבינו למה יש לנו כל כך הרבה פגועים רח"ל, ומי אשם בזה?] ואחר כמה שנים תקראו ליד לאחים להציל ילדיכם מהשמד, שאתם לבד אשמים בזה. עם ההכשר ביחד, כי לא מעיל לכם ההכשר כמו שכתוב באור החיים הקדוש פרשת שמיני, ראה בהמכתב בפנים.


אין שחיטה כשרה- כך צועקים הגוים - והרבנים צועקים גלאט כשר!

איזה בושה!!!!

אולי הגיע הזמן שניקח גוים שיהיו הרבנים שלנו, אז לא היינו אוכלים טריפות!

http://www.nrg.co.il/online/35/ART1/614/799.html


לחץ להמכתב כאן  - מכתב להגה"צ הרב ווייס שליט"א

 

לחץ לעוד לחדשות: http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_15.htm


 

כן, הרב הצדיק עובדיה יוסף צודק מאוד,

כי עכשיו כולנו כמעט משתחוים לעגל הזהב זה הכסף שבעבור הכסף שנכנס לוועד הכשרות של העדה החרדית ועוד וועדי הכשרות מאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ממש, שאי אפשר לתאר, כמעט כל בעלי האיטליזים בארץ מוכרים בשר בהמות ועופות של קרובינו מעזה ויריחו בית לחם ועוד.

אדרבה תעשו קילק,

בשר טרף

 Results 1 - 10 of about 41,800 for בשר טרף.‎ (0.60 seconds)

והעגל מרומז כי מה ששוחטים הוא נבילה וטריפה

latter-nr-EidaHacharidisy.t.w_07-07-09.pdf

 

הכסף יענה את הכל!!! צדיקים, רבנים, בני האדם!!!

 

מכתב חדש מרבינו הקדוש נחום ראזנבערג אל כבוד הרה"ג רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א! ולכבוד כל חברי הבית דין שליט"א כל אחד בשמו יבורך.

ראה בהמכתב איך נהיה פטירה פתאומית לשני הצדיקים הקדושים האלו, ומה טמון בזה, כמו שהיה בארצות הברית ששלשה צדיקים גדולים נפטרו בשנה אחת, על מה ולמה עשה ה' לנו ככה?

עוד יבואו סודות גדולות בענין זה בקרוב בע"ה.

בענין השוויץ בזופניק

 

 

 

אנשי ה´עדה החרדית´ בהלוויתו של הגר"מ ברנסדורפר זצ"ל. צילום: עזרא לנדאו

פטירתו הפתאומית של הגר"מ ברנדסדורפר זצ"ל, פערה חלל עמוק בהיררכיית חברי בית הדין של העדה החרדית. שורה של שמות נכבדים מטובי תלמידי החכמים הוצעה, וחברי הנהלת העדה החרדית אמורים להתכנס לסדרת דיונים

 

פטירתו הפתאומית של הגה"צ רבי משה הלברשטם זצוקללה"ה

לחץ להמכתב שכתב רבינו הקדוש נחום ראזענבערג להעדה החרדית

 

 

latter-nr-Eida-Hacharidis_05-07-09..pdf

 

 

 

תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
ביחד עם הגה"צ רבי מאיר ברנסדורפר שליט"א
חבר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
באמצע בניית מקוה בארצינו הקדושה

 

נ.ב. רצוף בזה צילום ממכתבים הקודמים ששלחתי להבד"ץ עדה החרדית

 

הבד"ץ עדה החרדית מעדיפים ליהנות מה"אתנן זונה" של 12 שקל מסאונה ומאסאש זופניק, במקום להנות חס ושלום מכספי הציונים הארורים, אשר כידוע כוח הפועל בנפעל, ומעדיפים את הפועל הזה מהקבלן ההוא.

סליחה על הלשון היפה, אבל מה נעשה לאחותינו שאינם מצליחים  למכור כל זה אלא רק להטמבלים [ראש תור, עיין משניות כלאים - פאר די קעלעבעלאך], אבל האמת המרה מאוד היא, שלוקחים מהציונים כמה שיותר כסף, ואפילו יותר מהחרדים, ואינם בוחלים אפילו לגנוב מהם על ידי יצירת כמה שמות, פיקטיביים של מוסדות שאינם קיימים כלל, [ויש רק משרד] כמו שקרה שתפסו את סאטמאר שלקחו כסף מהציונים לא פעם אחד אלא פעמיים.

פעם אחת על הבנין סאטמאר של תנובה.

ופעם שנית שעשו משרד בבית היתומים דיסקין, כאילו יש להם שם ישיבה.

והעירייה תפסה אותם על חם בזיוף.

כל אחד יכול לראות את הטשקים שסאטמאר מקבלים מהציונים, ועל הטשעק כתוב באתיות בהירות שהרב של התלמוד תורה הוא לא פחות ולא יותר הצדיק הקדוש והטהור הקנאי הגדול אשר קינא לאלוקיו כל ימי חייו כפנחס בן אלעזר בזמנו, הצה"ק רבי יואל טייטלבוים זצוללה"ה, וזה כל אחד ואחד יכול לראות במו עיניו, אם רק הולך לבנין העריה ויבקש את הטשקים דישיבת סאטמאר ברחוב יואל ועוד.

מסקנה:

 

נו! אז מה אתם מוכרים לנו???????

לאקשען!!!!!
השאלה איזה הכשר יש ללאקשען האלו? התאחדות הרבנים, או עדה החרדית

אוכלים לוקשים

לכל הפחות שיהיה בתאבון (להכעיס), כי אין אדם חוטא ולא לו


דעו לכם דבר אחד, כי הרבנים של העדה החרדית גם כן יכולים לעשות תשובה, זה לא בעיה גדולה, רק לסגור את השוויץ באד, ואת השחיטה, וגמרנו!!!

מכתבים מהגאון הצדיק רבי נחום ראזנבערג רב המקוואות, מחבר ספר אש יצאה מחשבון,
ברוקלין ניו יארק תשס"ה – תשס"ו.

 

מכתב # 1

מכתב יום א' י"ג תשרי תשס"ו

- לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - הנידון: השוויץ באד לגברים. – בתוך המקוואות לא רק בהשוויץ באד, יש בעיות גדולות.

מכתב # 2

 

 מכתב מיום ג' פרשת דברים, ד' מנחם אב תשס"ה לפ"ק.

- אל מעלת כבוד הרבנים, הגאב"ד הרב יצחק טובי' ווייס שליט"א, והרב ר' משה האלבערשטאם שליט"א, הרב ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א, והרב ר' אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חברי הביד"ץ לכל מקהלות האשכנזים תובב"א. – על דבר שהסואנה (השוויץ באד) יהיה סגור ומסוגר בקרוב. – לכבוד משפחת דאוויטדוביץ המנוולים.

מכתב # 3

 

מכתב מבית דין צדק של העדה החרדית - מיום י"א תמוז תשס"ה לפ"ק.

- בנידון מקוה ישראל זופניק – פסק ביניים.

מכתב # 4

 

 מכתב מיום ד' פרשת נשא ר"ח סיון ערב קבלת התורה תשס"ה לפ"ק.

- אל כבוד הרה"ג ר' יצחק טובי' ווייס שליט"א, גאב"ד העדה החרדית ירושלים, ורבני הבד"ץ, והנהלת העדה החרדית שליט"א. – וזה מה שראיתי בחדר הסואנה (השוויץ באד) בבית בושת למשכב זכור רח"ל. – וזה מה שראיתי בבור הטבילה. – ובכן ההני פונה להרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א.

 

מכתב # 5

מודעה מעיתון מקול העיר

מצעד הגאווה – הרב נחום רוזנבערג המכונה רב המקוואות, טוען כי העדה החרדית מפעילה סאונת גייז במאה שערים. לטענת הרב, הסואנה ברחוב שטראוס היא זירה לעשות מעשי פריצות, ובהם יחסי מין הומוסקסואליים ופדופיליה. – אף אחד לא מעיז לפתוח את הפה. – כעת הוא יוצא למלחמה בדרישת לסגור את המקום.- סגירת הסאונה כרוכה בהפסד כספי משמעותי למוסדותיה של העדה, בניני-זופניק ברחוב שטראוס נתרמו לעדה החרדית על ידי מליונר אמריקאי, בבניין פועלים גם בית מדרש ותלמוד תורה לילדים.

מכתב # 6

 

מכתב מערב שב"ק פרשת שופטים, ה' אלול תשס"ה לפ"ק.
לכבוד הרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א.- בנוגע לגמר בניית המקוואות באוקריינא.

 

מכתב # 7

 

מכתב מיום ה' ויגש, נר חמישי דחנוכה, תשס"ו

- לכבוד הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ של העדה החרדית, ה"ה הרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א, הרה"ג ר' משה האלבערשטאם שליט"א, והרה"ג ר' אברהם יצחק אולמאן שליט"א, ועל צבאם הגאב"ד הרה"ג רבי יצחק טובי' ווייס שליט"א. – הנידון: השוויץ - באד (הסואנה) בבנייני זופניק.

 

 

תמונות מלווית הרב משה הלברשטאם זצ"ל - משא הלוויה החל בזופניק רח' ישעיהו ונטמן בהר הזיתים. אבידה קשה לארגון "הצלה ישראל" ולכלל עם ישראל. ת.נ.צ.ב.ה

כל הרבנים הגדולים שנפטרו התחילו הלויה בזופניק למה? כי כולם נפטרו בעון דור המבול בזופניק. [ראה קונטרס מיוחד של הלויות מזופניק]

הרב משה הלברשטאם (14 באפריל 1932 (ח בניסן ה'תרצ"ב) – 26 באפריל 2006 (כח בניסן ה'תשס"ו)) היה מורה צדק ודיין בבד"ץ של העדה החרדית בירושלים ומחשובי פוסקי ההלכה בזמנו. הסמיך להוראה מאות רבנים. מחבר שו"ת "דברי משה" וראש ישיבת "דברי חיים – טשאקאווא".

 

 לחצו

 


צומת הגידים
מתוך הלכות שחיטה פרק ח:
 


 

יב [יג] צומת הגידין, הן בבהמה ובחיה למעלה מן העקב במקום שתולין בו הטבחים הבהמה; והן שלושה גידין לבנים--אחד עבה, ושניים דקים. וממקום שיתחילו והן קשים ולבנים, עד שיסור הלובן מהן ויתחילו להתאדם ולהתרכך--זו היא צומת הגידים, והוא כאורך שש עשרה אצבעות בשור.
יג [יד] ומניין גידים אלו בעוף, שישה עשר גידין; תחילתן מן הענב של מטה מאצבע יתרה, עד סוף הרגל שהוא קשקשים קשקשים

פסילת כשרות עקב בעיית צומת הגידים הפכה לבעיה כלכלית מהדרג הראשון בשנים האחרונות. בעבודה שנעשתה במעבדה למחלות עופות בצפת, הוכח שניתן לבודד את נגיף הריאו מגידים של עופות שנפסלו וכן להדביק אפרוחים נקיים ולשחזר את הפגיעה בגידים. כפי שניתן לראות בהלכות שחיטה, לעוף יש 16 גידים, ומספיק שאחד מהם יקרע כדי לפוסלו. לבקר 3 גידים והוא נפסל רק כאשר נקרע הגיד הראשי. היות ונגיף הריאו פוגע בגיל הצעיר ויכול לעבור מהאם לאפרוח, עיקר המניעה מתבסס על חיסון של הרבייה. בעבודה שנעשתה במיג"ל בניצוחו של פרופסור פיטקובסקי, הסתבר שיש שונות גנטית בין נגיפי הריאו שבודדו מגידים של עופות מלהקות פטם שונות, שבהן נרשמה פסילת כשרות גבוהה עקב בעית צומת הגידים.
לצפייה במצגת של פרופסור יעקב פיטקובסקי לחץ כאן .
במצגת פירוט על נגיף הריאו וכיווני פעולה אפשריים להפחתת בעית צומת הגידים
 


 

 

לצפייה במצגת של פרופסור יעקב פיטקובסקי לחץ כאן .
 


מדיני שחיטה
מקום השחיטה, דרך השחיטה וחמשת הדברים הפוסלים את השחיטה - הכול הלכה למשה מסיני.
מקום השחיטה בצוואר, שיחתוך את הקנה (=צינור הנשימה) ואת הושט (=הצינור המעביר את האוכל מהפה לקיבה). הקנה והוושט הם הקרויים "סימנים". בבהמה ובחיה צריך לשחוט את שני הסימנים, ובעוף סימן אחד. שחט רובו של סימן, כאילו שחט כולו. כל זה מעיקר הדין, אך השחיטה המעולה בין בבהמה ובין בעוף היא, שיתכוון השוחט לחתוך שני הסימנים ולא ייגע במפרקת. חתך את המפרקת ואחר כך חתך את הסימנים, שחיטתו פסולה; חתך את הסימנים ואחר כך נגע במפרקת, מן הדין שחיטתו כשרה, אך יש נוהגים להחמיר ולפסול את השחיטה.

דרך השחיטה היא בהולכת הסכין והבאתו. יש לו סכין גדול, השחיטה כשרה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד. אם הסכין קטן, כל שאין בו כפליים מרוחב מפרקת הבהמה והעוף שהוא שוחט, אין השחיטה כשרה אלא כשהוליך וגם הביא. ולכתחילה נהגו להחמיר בבהמה ולשחוט בסכין שאורכו לפחות 14 אצבעות.

דברים הפוסלים בשחיטה
ואלה חמשת הדברים הפוסלים את השחיטה: שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור.

1) שהייה היא הפסקה בשחיטה: אם התחיל לשחוט וחתך מקצת מן הסימנים ושהה ואחר כך גמר את השחיטה, שחיטתו פסולה.

2) דרסה היא חיתוך הסימנים מלמעלה למטה על ידי לחיצת הסכין, במקום שישחט על ידי העברת הסכין בהולכה ובהבאה, לכן לא ישחט עוף בסכין כבד וגדול, שמא מתוך כובדו של הסכין לא ירגיש השוחט היטב, ויכביד על הסימנים וילחץ עליהם ויחתוך משהו ויפסול את השחיטה על ידי דרסה. כן לא ישחט כשהוא עייף, שמא מתוך עייפותו ילחץ ויחתוך.

3) חלדה היינו כיסוי הסכין בזמן השחיטה. ועיקר דין חלדה שלא יכניס את הסכין בין סימן לסימן ויחתוך את הסימן התחתון כשהסכין מכוסה ידי הסימן העליון שעוד לא נחתך. וכל שכן שלא יחתוך את צוואר הבהמה מלמטה למעלה, שאז הסכין מכוסה על ידי שני הסימנים כשהם שלמים.

4) הגרמה היא חיתוך למעלה או למטה ממקום השחיטה. הגרמה פירושה הטיה, הטיית הסכין לחתוך מעבר למקום שחיטה.

5) עיקור הוא ששחט, בסכין פגום, שהפגימה עוקרת וקורעת את הסימן, ואין הסכין שוחט. וכל שכן אם עקר את הסימן ביד, בין שנעקר הסימן באמצעו ונקרע ובין שנעקר הסימן ממקום חיבורו בלחי ונקרע שם.

כל בהמה שנשחטה באחת מן הדרכים הפסולות שהוזכרו כאן, כאילו לא נשחטה, ובשרה נבלה.

שחיטה אסורה ושחיטה מותרת
נכרי ששחט, אף על פי שישראל עמד שם וראה ששחט כהלכה, אין שחיטתו שחיטה, וכאילו נהרגה הבהמה, שהרי הגוי לא נצטווה בזביחה, ולפיכך זביחתו אינה זביחה. וכן מומר לעבודה זרה או מומר לחלל שבת בפרהסיה בדבר שאיסורו מפורסם, וכן מי שאינו מאמין בדברי חז"ל ומי שאוכל טרפה, ואינו מחזר אחרי בשר כשר - כל אלה דינם כנכרים לעניין שחיטה, ושחיטתם נבלה.

ולד בהמה שאין ידוע שמלאו לו חודשי ההיריון שלו, שהם תשעה חודשים לגסה וחמישה חודשים לדקה, אסור לשחוט אותו עד שיעברו שבעה ימים מיום לידתו וייכנס ליל השמיני שלו, שעד אז הוא בספק שמא נפל הוא. ואם נשחט בתוך שבעה ימים, אסור באכילה מספק.
 


 

שו"ע יורה דעה סימן טו

(א) אפרוח כל זמן שלא יצא לאויר העולם אסור ולאחר שיצא לאויר העולם מותר מיד:

(ב) בהמה שילדה אם ידוע שכלו לו חדשיו דהיינו ט' חדשים לגסה וה' לדקה מותר מיד ביום שנולד ולא חיישינן שמא נתרסקו (פי' נכתשו ונכתתו) איבריו מחבלי הלידה ואם אין ידוע שכלו לו חדשיו אסור משום ספק נפל עד תחלת ליל שמיני:

(ג) אין סומכין על העובד כוכבים בגדיים קטנים הנקחים ממנו ואומר שהם בני ח' ימים (תשובת רשב"א סי' רמ"ג):

בארץ ישראל ישנו שאלה גדולה אצל בהמות:

אם שוחטים בהמות זכרים, שכידוע ששוחטים רק זכרים, ואינם יודעים איזה בהמה איזהו הבכור אז בארץ ישראל יש לך שאלה על כל חתיכת בשר שאתה אוכל, זה לבד האיסור של נבילות וטריפות.

ראה לקמן ההלכה של בכורות בארץ ישראל:

 


 

בדיקת העופות לאחר השחיטה

      אם ישנו נקב פנימי, שפוגם בחיותה של החיה, היא נחשבת לטריפה. וישנם דברים שבהם חז"ל מסרו לנו, שיש בהם השפעה על חיותה של הבהמה, ולכן פגם בהם יהיה טריפה.

      הגמ' בחולין ט. אומרת:

בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, נשחטה - הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה.

      דהיינו, שלאחר שחיטה, הבהמה מן הסתם כשרה, ואין צורך לחפש אחר טריפות. ביחס לבהמה נפסק להלכה שיש חובה לבדוק את הריאה (יו"ד, ל"ט, א) ונדון בכך בע"ה להלן.

      דין זה של בדיקת הריאה קיים בבהמה אך לא בעופות. אולם, כיום יש מחלות בריאות וכד', ולכן בודקים גם את הריאות בעופות (עיין שו"ת אג"מ, יו"ד סימן י"ט; שו"ת מנחת יצחק ח"ה, סימן ו'; הכשרות בהלכה, עמ' סב, הע' 2).

      צומת הגידים: במהלך הדורות עלו חששות על דברים נוספים שיש בהם מיעוט מצוי של בעיות. אחת הבעיות שעלו היא ביחס לצומת הגידים.

      בהלכה כתוב, שגם צומת הגידים (צומת הגידים נמצאת בין הרגל התחתונה ובין השוק – עיין תהודת כשרות, 11-12, ובספר המאור לחולין, חלק א', ובספר "עמודי שש" של הרב רובין על צומת הגידים), אם נמצאה חתוכה, הרי שהיא טריפה, כי זהו מקום שחיות הבעל חיים תלויה בו. חולין עו., שו"ע יו"ד נ"ו, א:

ניטלו צומת הגידין (פי' מקום שהגידין נקשרים יחד, לשון מבעד לצמתך (שיר השירים ד, א)) או שנפסקו, טרפה, אע"פ שכל העצם קיים.

      לפי הרמ"א יש חומרה נוספת בצומת הגידים (רמ"א, נ"ו, ט):

ואנו אין בקיאין בבדיקת צומת הגידין של עוף, משום דקשה לבדוק ובקל הוא נטרף, ולכן בכל מקום דאיכא מכה במקום צומת הגידין אפילו אינו רק נפוח ונצרר הדם, מאחר שהיה צריך בדיקה ואין אנו בקיאין בעוף, הוא טריפה (מרדכי פרק בהמה המקשה וא"ו הארוך ואגודה והאחרונים).

      כלומר, כיוון שאין אנו בקיאים, בכל מקום שישש מכה בבשר או שיש ריקבון וכד', הרי שהבהמה טריפה.

      כאמור, בשו"ע לא כתוב שצריך לבדוק את צומת הגידים. אולם, בשנת תשל"ד כתב הרב אקסלרוד (אב"ד בחיפה) שכיום השתנתה המציאות, והמציאות היא שיש מיעוט מצוי של טריפות בצומת הגידים. כנראה שהדבר נובע מכך שהתרנגולים מפוטמים, ואין בהם כוח ללכת באופן טוב, ולכן צומת הגידים נפגמת.

      לאור זאת נחלקו פוסקי דורנו האם חייבים לפתוח את צומת הגידים, או שמא די לבחון במישוש חיצוני וכד' (עיין במקורות הנ"ל).

      בדרך כלל בהכשרי הבד"ץ של העדה החרדית והרב לנדאו ועוד, ניתן לראות חתך בשוק, המראה על פתיחת צומת הגידים. (עיין שם).

 מליחה

      גם המליחה צריכה להיעשות בצורה נכונה כמובן. במשחטות גדולות צריך במיוחד להקפיד על החלפת המים שבהם שורים את העופות, וכן על החלפת המלח בזמן, כדי שהם לא יהיו ספוגים מידי בדם.

 

 

 

 

משחטות עופות

 

תמונות צומת הגידין

 

גיד הנשה

 

כשרות הבשר והעוף

Rabbi Mordy Friedman – JLIC at UPenn, 2007

 

1] הסכין

שו"ע (יו"ד, י"ח, ב):  שיעור הפגימה, כל שהוא...

 

שו"ע (יו"ד, י"ח, ט):

בדיקת הסכין צריכה אבשרא ואטופרא ואתלת רוחתא; דהיינו שמוליכה ומביאה על בשר אצבעו, ואח"כ מוליכה ומביאה על צפרנו משלש רוחותיה, שהם פיה ושני צדדיה, כדי שלא יהיה בה פגם כלל. ויבדוק לאט ובכוונת הלב, שלא יפנה לבו לדברים אחרים...

 

2] בדיקת הסכין

שו"ע (יו"ד, י"ח, ג):

השוחט בהמות רבות או עופות הרבה, צריך לבדוק בין כל אחד ואחד; שאם לא עשה כן ובדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה, הרי הכל ספק נבילות ואפילו הראשונה.

    רמ"א

הגה: ומי שרוצה להכניס עצמו לספק זה אין צריך לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה. (ת"ה סימן קפ"ד וב"י בשם בעל המאור והרשב"א ועי' ס"ק י"ז).

 

המשנה ברורה (או"ח, תר"ה, ס"ק ב):

ובמקום שמתקבצים הרבה ביחד ודוחקין זה את זה והשוחטים נעורים כל הלילה בפנים זעופים ואינם מרגישים בסכין מפני רוב העבודה. ויוכל לבוא לידי איסור נבילה טוב יותר לשחוט הכפרות יום או יומים קודם יוה"כ כי כל עשי"ת הוא זמן לכפרות [פמ"ג ע"ש]. או שיסבבו על ראשיהם במעות ותחשב להם לצדקה שלא יהיו נכשלין באיסור נבילה ח"ו. [ומי שיכול ורוצה מן המובחר יקרא השוחט לביתו באשמורת הבוקר וכהיום המנהג בכמה מקומות שהשוחטין נעורים והולכין לבית כל אחד אחר חצות הלילה עד אור היום ולכן מן הנכון שישנו השוחטים מקודם כדי שלא יתעלפו. וכן צריכים להכין כמה סכינים בדוקים ובשעת שחיטה יראה לבדוק בכל פעם ולא יסמוך על מה שבדק תחילה. והנה אף כששוחט בבית בעה"ב הדרך הוא שבאים ג"כ מבע"ב הסמוכים ובפרט כששוחט בביתו באים הרבה שלוחים ביחד עם כפרות ומחמת שצריך לשחוט כפרות הרבה אין הזמן מספיק לבדוק בכונת הלב כדין י"ב בדיקות וקרוב הדבר שמחמת הנחיצה לא ידקדק היטב בבדיקה...].

 

3] בדיקה לטריפות

גמ' בחולין ט.

בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, נשחטה - הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפה

 

הרמ"א (רמ"א, נ"ו, ט):

ואנו אין בקיאין בבדיקת צומת הגידין של עוף, משום דקשה לבדוק ובקל הוא נטרף, ולכן בכל מקום דאיכא מכה במקום צומת הגידין אפילו אינו רק נפוח ונצרר הדם, מאחר שהיה צריך בדיקה ואין אנו בקיאין בעוף, הוא טריפה (מרדכי פרק בהמה המקשה וא"ו הארוך ואגודה והאחרונים).

 

השו"ע והרמ"א: לט:א

אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם, חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה אם יש בה סרכא (ריב"ש ור"י ן' חביב וע"פ); וכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה, ישכנו נחש. (קהלת י, ז).

הגה: ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לית בה ריעותא, (ש"ד סימן צ"ב ובדיקות וע"פ); ובקצת מקומות מקילין שלא לנפחה רק אם היתה בה סרכא עוברת על ידי משמוש, וכן עיקר (רמב"ם פי"א מרדכי וע"פ).


תיאור המקצוע
מקצוע השוחט הנקרא גם 'שוחט ובודק' (בקיצור שו"ב), הוא אחד המקצועות המסורתיים של היהדות. תפקידו של השו"ב לשחוט עוף או בהמה דקה או גסה, לצורך אכילה, ואחר כך לבדוק אם השחיטה בוצעה כראוי, על-פי ההלכה.

כיום בארץ, אין כמעט שחיטה פרטית. השחיטה מתבצעת באופן מסודר בבתי מטבחיים מודרניים ובפיקוח וטרינר. השוחט עובד כחלק מקו ייצור, בו מגישים לו את בעלי החיים הנשחטים בזה אחר זה, והוא רק 'מוליך ומביא' את סכין השחיטה על צוואר הנשחט במקום הראוי על פי ההלכה.
את שאר המלאכה, כולל מריטת הנוצות, המליחה וההדחה - מבצעות מכונות באופן אוטומטי.

ישנם הבדלים ברמות הכשרות בין בתי המטבחיים השונים, שנעוצים בעיקר בכמות השחיטות שמבצע השוחט בדקה, ובסוגי הבדיקות שנערכות לנשחטים לאחר השחיטה. ככל ששוחטים פחות, ניתן להקפיד יותר ולבדוק יותר את סכין השחיטה.

למי זה מתאים?
השוחט צריך להיות ירא שמיים, בעל ידע הלכתי מוצק בהלכות השחיטה, ויכולת להפסיק חיים של בעל-חיים, ולעמוד מול מראה הדם הנשפך ממנו.
הגמרא במסכת שבת (דף קנ"ו עמוד א') אומרת: "האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא. א"ר אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא" (תרגום ענייני: מי שנולד במזל מאדים יהיה אדם שופך דמים. רב אשי אומר שהוא יכול להיות מקיז דם, גנב, שוחט או מוהל).


תעסוקה במקצוע
מספר מעסיקים:
בישראל כ-20 בתי מטבחיים (משחטות) גדולים.

מספר מועסקים:
כ-200 שוחטי עופות, כ-100 שוחטי בהמות.

גופים מפקחים על הענף:
הרבנות הראשית לישראל.

לימודי הסמכה - שוחט ובודק 

איך רוכשים את המקצוע?
ללימוד השחיטה שני חלקים: עיוני ומעשי.
ניתן ללמוד במספר מכונים מקצועיים את החלק העיוני והחלק המעשי. בתום הלימודים נערכת בחינה, ועל התלמיד לשחוט מספר פעמים לפני רבו. אם הרב מצא שהתלמיד בקי ויודע וראוי לשחוט, הוא נותן לו תעודת שחיטה.


איזה תעודות יש בתחום?
תעודת הסמכה לשחיטת עופות בלבד, ותעודת הסמכה לשחיטת בהמה דקה וגסה, דהיינו: כבשים, עזים ובקר. ניתן ע"י המוסד שמלמד את הקורס.


תוכן הלימודים:
הלימוד העיוני כולל את הלכות שחיטה, כיסוי הדם, הלכות טריפות, העמדת הסכין ועוד.
בלימוד המעשי לומד השוחט כיצד להעמיד את הסכין, כיצד להכין את העוף או הבהמה לשחיטה, כיצד לאחוז בהם ובסכין, היכן המיקום המדויק בצוואר הנכון לשחיטה, כיצד לשחוט, כיצד לבדוק אם נשחטו שני הסימנים היינו: קנה הנשימה והוושט, כיצד לבדוק צומת הגידין בעוף, כיצד לפתוח חזה בהמה ולבדוק אם אין נקב או סרכות מטריפות בריאה, את אופן זיהוי החלב האסור באכילה ועוד.
 


 

ניגונים - קאָר:

יונים, באין מליץ יושר, ועל הבית הגדול והקדוש, וזוכר חסדי אבות, רחם, כי לה' המלוכה, וקרב פזורינו, אני מאמין בביאת המשיח, רחם.

CANUKA_NIGUNIM_7_09.mp3


 

http://www.humanrights.org.il/articles/kashrut_pd02.doc

 

בדיקת העוף - צומת הגידין - ועוד

 

כשרות המאכלים:

היות והמזון שאנו אוכלים הופך לדם ובונה את גופנו ובדם שוכנת הנפש שכתוב בתורה: "כי הדם הוא הנפש" ז"א הנפש אינה בלב, בעצמות או בציפורניים כי אם בדם לכן אסרה לנו התורה מאכלות אסורות.


המאכל המותר הוא זה שמצויין על גבי אריזתו הכשר מהודר וזאת ע"פ פסק הלכה של גדולי ישראל בדורינו. הזוהר הקדוש אומר: "בא וראה אדם שאוכל מאכלות אסורות נגעל בכוחות הטומאה ורוח טומאה שורה עליו" ובמקום שיש טומאה קדושה לא נכנסת ואי אפשר להתקדם ביהדות ולהתקרב לבורא עולם ועוד שידיו כבולות לעבודת ה' ולכן אכילת מזון כשר הוא בסיס לכל היהדות זהו הצעד הראשון בסולם שכתוב בתורה: "אל תשקצו את נפשותיכם..ונטמתם בם"-אל תקרא ונטמאתם בם אלא ונטמטם בם, שמאכלות אסורות אוטמות ומטמטמות את הלב מלהתקרב ליהדות.


אדם יתן דין וחשבון על כל פרור של אוכל לא כשר. החפץ חיים אומר בהקדמה לספרו "נדחי ישראל": "מאות ורבבות מלאכים משחיתים נבראים ממאכלות אסורים, שמלפפים את האדם לגיהנום יום החושך המר והנמהר ומי יוכל לשער את גודל היסורים והצרות שיסבול על עבירה אחת מהתורה.


לעומת זאת אין לתאר ולשער את גודל השכר שנקבל על כל עבירה שעליה התגברנו למען בורא עולם עד שכל ההנאות שיש בעולם הזה הם כאין וכאפס לעומת שכר של התאפקות והתגברות קלה ביהדות שנקבל אחרי 120 שנה ועוד שבנפשינו תשרה רוח קדושה ונקבל כוחות להתחזק ולהתקרב לאלוהים, ובמקום שיש קדושה טומאה לא נכנסת.

א. חיוב הזהירות ממאכלות אסורות:

ונטמתם (חסר א') תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר (ויקרא י"א) {אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ} ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרי "ונטמאתם" אלא ונטמטם. (יומא ל"ט)


החפץ חיים בספרו נדחי ישראל (פרק כ"ח) האריך בגודל העונש של מאכלות אסורות, וזו לשונו: "כתיב בהאזינו 'כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה ענבימו ענבי רוש אשכלות מרורות למו, חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי, לי נקם ושילם לעת תמוט רגלם וגו', וביאור הכתוב נראה על פי מה שהביאו הספרים בביאור דברי הנביא, 'מי א-ל כמוך נושא עוון וגו' היינו דכשאדם חוטא, תיכף נברא משחית לחבל אותו, ואם הקב"ה היה מניחו, היה תיכף יורד למטה ומעניש להאדם שהיה תובע ממנו מזון, כיון שנברא על ידו אבל הקב"ה ברוב חסדו, כביכול, נושא עוון וטומנו וחותמו באוצרותיו ומפרנסו שם, כי הכל צריכים להשפעה, וממתין לאדם עד יום מותו פן יחזור בו בתשובה {וזהו שאמר הכתוב: מי א-ל כמוך נושא עוון שלא כמדת בשר ודם, שלא די שאין מעניש להמורד אלא גם מפרנס להנושה בו כדי שלא יזיקהו} אבל סוף כל סוף אם אין עושה תשובה והאדם מוכרח למות, מיד פותח הקב"ה את אוצרותיו, כי לא לעולם יזין אותם, ותיכף יוצאים המשחיתים שנבראו מהעבירות וכל אחד מענישו באותו איבר שחטא בו.. כשעושה עבירה ניטע עבורו בגיהנום, אילן מר שיין פירותיו הם ארסיים כארס תנינים וחמת פתנים ובבואו שמה הוא מוכרח לשתות ולמצות שמריהם, והוא הכל משל לעונש המר והנמהר אשר הוא מקבל על ידי משחיתיו.. היוצא מדברינו שמכל עבירה ועבירה נברא כח המשחית שיענשהו אחרי כן וכמו שכתוב תיסרך רעתך ומשובותיך תוכיחוך וכו' והיינו שהרעה גופא היא המייסרת אותו, וכעין זה אחז"ל: כל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו ומוליכתו יום הדין, ומה שדייקו בלשון 'אחת' להורות לנו דאפילו יש לו רק עבירה אחת, שעשה בעודו בחייו ולא עשה תשובה, מכל מקום היא נדבקת בו ואינה נפרדת ממנו עד שמוליכתו למקום הדין, ומה שכן אם יש לו כמה וכמה עוונות בודאי כולם הם המקיפין אותו ומוליכין אותו לבית המשפט.


ועתה נבוא לעינינינו, האיש שהרגיל נפשו למאכלות האסורות כמה מאות לאוין דאורייתא עבר ע"י זה, ומכל עבירה נברא משחית שממתין רק עד שימוט רגלו ואחרי כן יקבל העונש על ידו, ואם כן כמה מאות מלאכי חבלה לבושין שחורים ומתעטפים שחורים יהיו רצין אחריו ומלפפין אותו להוליכו לגיהנום מקום החושך והמר, ושם ישפטו אותו, ומי יוכל לשער את גודל היסורין והצרות שיסבול אפילו על לאו אחד, ועל אחת כמה וכמה מאות לאוין וחייבי כריתות שעבר בימי חייו ע"י המאכלות האסורות, ואז ינהום באחריתו ויתמה על נפשו, איה היה שכלי, איך שנאתי תמיד המוסר שהיו מייסרין אותי בני עמי, (כמו שכתוב במשלי, ונהמת באחריתך ככלות בשרך ושארך ואמרת איך שנאתי מוסר) לומר: זכור את בוראך הלא תצטרך לבוא אליו לסוף ימיך ואיך תשא פניך אליו, ולא עוד שהעזתי כמה פעמים גד פניהם וחרפתים וגדפתים וחשבתי שהם שוטים ואני הוא החכם והמשכיל, עתה ראה חכמתך והשכלתך שחפרת בור עמוק לנפשך, ויתודה בעצמו אז על עונותיו, כמו שאמרו חז"ל (בעירובין כ"ב) וגם איתא שם, שמצדיק הדין עליו בראותו את גודל הקלקולים שפעל למעלה בעולמות הקדושים, וגם ריבוי הקליפות והחיצונים שנתרבו ונתגברו על ידו, אבל מי יועיל לו אז, כי אין תשובה אלא מחיים כידוע כמה צריך להזהר ממאכלות האסורות, שמלבד שהיא עבירה גדולה, עוד הוא משקץ את נפשו בזה וכדכתיו בקרא (קדשים כ' כ"ד) והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא והטהור וגו' וכדפרש"י שם (והוא בתו"כ) שכונת התורה על בהמה שלא נשחטה וכן עוף שלא נשחט כהלכה, ועל זה מסיים קרא לא תשקצו את נפשותיכם וגו' והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה', והעבירה מטמטמת לבו של אדם כדאי' בגמרא (יומא ל"ט). תנא דבי ר' ישמעאל עבירה מטמטמת ליבו של אדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם, וגם ע"י שהוא מתחיל להמשיך על עצמו רוח הטומאה ע"י מאכלות האסורות, ומטמאין אותו מלמעלה גם כן כדאיתא בגמ' (שם) ת"ר ולא ונטמאו בהם ונטמאתם בם אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה, מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא.


וכך נאמר בזוהר הקדוש (פרשת שמיני מתורגם ללה"ק) בא וראה כל מי שאוכל מאכלות אסורות, נדבק בסטרא אחרא (כוחות הטומאה) ונגעלה נפשו ועצמו, ורוח אטומאה שורה כעליו, ומראה עצמו שאין לו חלק בא-ל עליון, ולא דבק בו, ויוצא מהעולם הזה כשנאחזין בו כל אלו הקשורים בצד הטומאה מהעולם הזה כשנאחזין בו כל אלו הקשורים בצד הטומאה ומטמאין אותו ודנים אותו כבן אדם שנגעל מאדונו. נגעל בעולם הזה ונגעל בעולם הזא, ולכן כתיב "ונטמתם בם" בלא א' שלא תמצא לו רפואה לגיעולו לא יצא מטומאתו לעולם, אוי לו ואוי לנפשו שלא תדבק במקור החיים לעולם שהרי נטמאה, אוי להם, עליהם נאמר "כי תולעתם לא תמות וגו' והיו דראון לכל בשר" מאי דראון- סרחון, מי גרם לו, הצד ההוא שנדבק בו וכו'.

ר' יוסי פתח ואמר: כל עמל האדם לפיהו וגו' פסוק זה נאמר על השעה שדנים בה את האדם בעולם הבא שכל הדין והסבל והנקמה 'לפיהו' בגלל פיהו שלא שמרו וטמא את נפשו ולא דבק בצד החיים בצד הימין, 'וגם הנפש לא תמלא'- לא יגמר דינו לעולם ולעולמי עולמים, שנאמר: לא תמלא- לא תזכה לעלות למקומה לעולם- משום הטומאה שנטמאה ונדבקה בסטרא אחרא.

ר' יצחק אומר: כל הנטמא במאכלות אסורות כאלו עבד ע"ז שהם תועבת ה' וכתיב 'לא תאכל כל תועבה', והעובד לעבודת אלילים יוצא מרשות הקדושה ועובר לרשות אחרת, ולא עוד אלא שנטמא בעולם הזה ובעולם הבא וכו'.

גם גופו מתפטם מאיסור, ובהמשך הזמן נעשה גופו מלא משקצים ורמשים ונבילה וטריפה, ומה יכול להיות לבסוף מגוף טמא כזה, כי אפילו אם יהיו לו זכויות גדולים משאר מצוות ומעשים טובים והם ימליצו טוב בעדו, שיקום לעת התחיה עם שאר מתי ישראל (ואחר כל היסורין והעונשים שתקבל הנפש בגהינום), אין לשער ולערוך גודל צרות הנפש שיהיו לו לאדם לבסוף על ידי זה, דהלא ידוע, דכשנתקלקל לאדם בפנימיותו כגון שנתהפך באיזה מקום בגידיו הדם לליחות (מוגלה) מוכרח הרופא לעשות (ניתוח) לחתוך במקום זה ולשאוב הליחה משם, ואח"כ יוכל לחזור הרופא דאם לא כן עלול להתקלקל הדם יותר ויותר עד שימות, וכן אם נתהווה לו כזה בשני מקומות או בשלושה,מוכרח לסבול עוד יסורים שיחתכו בשנים ושלושה המקומות, לשאוב הליחה משם, אבל אם ח"ו תתפשט הליחה בידיו ורגליו ובגופו בכמה מקומות מוכרח למות, דכי יחתכו כל גופו, וכאשר יחתכוהו האם יוכל לסבול על כך יסורין. ועתה נתבונן בעניננו, הלא ידוע מספרים הקדושים, דלפיכך אמר הקב"ה לאדם: 'כי ביום אכלך ממנו מות תמות', משום שעל ידי אכילה של עץ הדעת טוב ורע, נתערב בו כח הרע, שלא יוכל להאיר עלךיו אור כח הרע הטמון בכוחו ויתפרש ממנו ויזדכך החומר כדי שאחרי כן כשיקום בעת התחיה יוכל להאיר עליו אור ה' ויחייהו לנצח, והוא דוגמא ממש כמו שמוכרח לפרוש הליחה מאת האדם החי כדי שישאר בחיותו.


ועתה נתבונן בעינינו, האיש אשר מילא גופו בחייו מנבלות וטרפות, והוא ימות לבסוף, אפילו אם נאמר שיזכה לתחיה (אחר שיקבל גמול עונותיו בגיהנום) הלא על כך פנים יצטרך עוד תיקון איום (ניתוח נורא), שיצטרך להתעכל חלק עפר הרע הטמון בכל אבר ואבר שבגופו ובכל קרום דק שנמצא בו, (כי הלא כשהאדם אוכל נתפשט כח המאכל בכל אבר ואבר, מכף רגלו ועד ראשו ואפילו על קרומי העין וכדומה), כדי שיזדככו, וישארו רק החלק העפר הנעשה מכשרות ויוכל לקום בעת התחיה ולזכות עם עם ישראל יחד, וכמה יסורים יסבול מזה, עד שיתעכל כל חלקי הרע הטמון בכל חלקי הגוף מכף רגלו ועד ראשו וינהום באחריתו על כל זה".


הרמב"ן בביאורו לתורה (דברים כ"ב ו') פירש: "מה איכפת לן בין אוכל טהורות והם המאכלים המותרים, לאוכל טמאות והם המאכלות האסורים שאמרה בהם התורה: 'טמאים המה לכם', ורמז שהוא להיותינו נקיי נפש חכמים משכילי האמת".

הוסיף על כך בעל ספר החינוך (פרשת צו לענין איסור חלב): "כי מהיות הגוף כלי לנפש ובו תפעל כושר פעולותיה, ולפי זכותו וטוב מזגו יבין דרך הנפש החכמה הנתונה בו, ויאמין לעצתה וילך אחריה, מפני זה צריך האדם להשתדל על כל פנים בהישרת גופו להעמידו על יושרו ובוריו וכוחו, וידוע הדבר ומפורסם בין בני אדם כי לפי המאכלים יתפעל גופו בבריאות או בחולי, כי בשר הגוף הזה נפסד יום ויום, ולפי המזונות הטובים יתהוה בו בשר בריא וטוב, ולפי רוע המאכל יתהוה בהיפך, על כן היה מחסדי הא-ל הגדולים עלינו אנחנו עמו אשר בחר והרחיק ממנו כל מאכל מזיק אל הגוף ומוליד בו ליחות רעות" עניין זה מבאר מדוע "בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכן" (חולין ז') ופירשו התוספות (גיטין ז' ד"ה "השתא"): "אמר ר"ת דלא פריך אלא גבי מידי דאכילה, דגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור, ולהכי לא פריך גבי ר' ישמעאל שקרא והיטה בפרק קמא דשבת"- המזון מתמזג עם האדם וגנאי לצדיקים שדבר איסור יתמזג בהם. עוד נפסק בשו"ע (יו"ד סי' פ"א) שאם תינוק יונק מנכרית שהיא ניזונת מאיסורים עלול לבהגרם לו טבע רע.


עוד כתב החפץ חיים בספרו נדחי ישראל (פרק כ"ח): "גם ע"י מאכלות האסורות מסתלק הצלם אלוהים מן האדם כדאיתא בזוה"ק פרשת משפטים בסופו, ועלול לבוא כמה מאורעות על האדם כמו שהארז"ל: על הפסוק "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"- אם אתם מובדלים מן העמים עובדי גלולים, הרי אתם שלי, ואם לאו אתם של נבואכדנצר וחבריו, דאף שבעת שהוא מתרצה להתערב עם העובדי כוכבים בכל ענינהם, נראין כאוהבין אותו, אבל כל זה הוא רק בהתחלה, אבל בהמשך הזמן נסבב לו על ידם גופא רעות רבות וצרות עליו, כי הקב"ה מסלק את שמירתו ממנו עבור זה, וכבר צווה הכתוב ואמר אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר, אבל האיש השומר עצמו ממאכלות האסורות, אף בעת דוחקו נושא על עצמו הצלם אלוהים וניצול ממאורעות רעות, וזה שהועיל לדניאל, חנניה, מישאל, ועזריה (שנזהרו מפת בג המלך ומיין משתיו) להנצל מיד נבוכדנצר, וכדאיתא בזוה"ק פרשת משפטים (תרגום ללה"ק): תנא במה זכו דניאל חנניה מישאל ועזריה שניצולו מאלו הנסיונות, אלא משום שלא נטמאו במאכליהם וכו' וכאשר השליכו אותו לגוב האריות השתלמו בצלם אדוניהם (צלם אלוקים) ולא נשתנה צלמם לצלם אחר ולכן פחדו האריות ממנו ולא הזיקוהו וכו', בא וראה מה נאמר: 'ולמקצת ימים עשרה נראה מראיהן טוב מכל הילדים האוכלים את פת בג המלך'- נראה מראיהם טוב משום שלא הסירו מעליהם את צלם האלוקים ומהאחרים הוסרה, מי שגרם להם כל זאת, משום דלא נגעלו בגיעולי מאכלי הנכרים ואשר חלקם של ישראל שנאמר בהם: 'ואנשי קדש תהיון לי'.


והרמח"ל בספרו מסילת ישרים פרק י"א כתב אודות חיוב הזהירות באיסור המאכלות ובתערובתיהן וזו לשונו: "המדרגה הג' אחר הגזל והעריות לענין החמדה, הנה הוא איסור המאכלות בין בענין הטריפות עצמם בין ענין תערובותיהן, בין בענין בשר וחלב או חלב ודם ושאר איסורי אכילה ושתיה, כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק, כי יש תאוות הלב המתאוה למאכלים הטובים וחסרון הכיס באיסורי התערובת וכיוצא בזה, ופרטיהם רבים ככל דינהם הידועים והמבוארים בספרי הפוסקים, וכדי להודיענו שלא הבהמות הטמאות או השקצים בלבד אלא גם הטריפות שבמין הכשר עצמו הם בכלל זה אמר הכתוב (ויקרא י"א): להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובא הפירוש לרז"ל (בתורת כהנים): אין צריך לאמר בין חמור לפרה, למה נאמר בין הטמא ובין הטהור, בין טמאה לך ובין טהורה לך, בין נשחט רובו של קנה לנשחט חציו, וכמה בין רובו לחציו- מלא השערה, ואמרו לשון זה בסיום מאמרם וכמה בין רובו וכו' להראות כמה נפלא כח המצוות שחוט השערה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש, והנה כל מי שיש לו מוח בקדקודו יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו דבר ארס, כי הנה לו דבר זה יארע היקל אדם על עצמו לאכול ממנו, אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש ואפילו חששה קטנה, ודאי שלא יקל ואם יקל לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור, אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ונפש, אם כן מי אפוא יהיה המיקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא, ועל דבר זה נאמר (משלי כ"ג) ' ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה'.

ב. ממעלות הזהיר במאכלות האסורות:

"אמר הקב"ה כל מי שלא אכל בשר חזיר ושקצים ורמשים יבא ויטול שכרו" (ילקו"ש פ' שמיני תקל"ד). ישראל נשתבחו במעלה זו שאינם מתגאלין במאכלות אסורות. גם הגר מצרף נימוק זה לסיבות התגיירותו כדברי רז"ל: "גר אם יש לו נבילות וטריפות, שקצים ורמשים בתוך ביתו, אומר בלבו: מתי אתגייר ואהיה בין ישראל שאכילתן יפה (תנא דבא"ר כ"ט).


החפץ חיים בספרו נדחי ישראל פרק כ"ט:

ביאר גודל השכר של השומר עצמו ממאכלות אסורות וזו לשונו:

"גם ע"י השמירה ממאכלות אסורות ממשיך על עצמו קדושה מלמעלה כמו דכתיב (ויקרא כ' כ"ד) ולא תשקצו את נפשותיכם וגו' והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה', וגם נאמר בפרשת ראה לא תאכלו כל נבלה וגו' כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך ובך בחר ה' וגו', ואחז"ל יומא ל"ט: ת"ר והתקדשתם והייתם קדושים אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, בעולם הזה מקדשים אותו לעולם הבא, וגם עבור כל עת שנזדמן לו מן השמים כאלו עשה מצות עשה: דאורייתא בפועל ממש, וכמו שאמרו חז"ל: ישב אדם ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאילו עשה מצוה, גם עבור התגברותו על יצרו, בעת שהוא רואה להאיסור, והוא רעה ומתאווה לו והוא מתאפק מחמת רצון השם יתברך נקרא בשם גיבור, כי זו היא הגבורה האמיתית כמו דאיתא באבות איזהו גיבור הכובש את יצרו, ועתיד להיות אור הקב"ה עבור זה עטרה בראשו לעתיד לבוא, כי עבור אחד מחמשה דברים נעשית העטרה, ומתגבר על יצרו הוא אחד מהן כמו שאמרו חז"ל (מגילה ט"ו).


גם זוכה עבור זה, להראות בין חבורה של צדיקים לעתיד לבוא, כשיעשה להם הקב"ה הסעודה הגדולה בגן עדן, כדאיתא במדרש (ויקרא פ"י): אריסטרון (פ' סעודה גדולה) עתיד הקב"ה לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבוא וכל מי שלא אכל נבילות בעולם הזה זוכה לראותו וכו'.


גם זוכה עבור השמירה ממאכלות האסורות לחיי הנצח בעולם הנצח וכמו שהאריך בזה הזוהר הקדוש פרשת שמיני, הנך רואה מכל זה את גודל השכר שיש לאדם עבור זה, על כן מה מאד צריך הישראלי להתחזק תמיד שלא להתגאל במאכלות האסורות לו ועבור זה יהיה ה' אתו ויתרומם קרנו למעלה בזה ובבא.

והנה לפי מה שביארנו את גודל האיסור של מאכלות המגואלים יתבונן כל איש כמה צריך ליתן ליבו תמיד לזה ולא יכשל ח"ו.


בספר "נועם המצוות" (מצווה ע"ג) נתבארו טעמי המצוות מאכלות אסורות, וזו לשונו: "לפי שהגוף הוא כלי לנפש ובו תעשה פעולתה, כמו הצבת ביד הנפח, ואם הצבת חזק ומכוון לאחוז בו הכלי, יעשה האומן דברים טובים ואם לאו, יושחת הפעולה, כמו כן אסרה לנו התורה הקדושה מאכלים אסורים כי ע"י זה יטומטם הלב ויחלש כח השכל ויגרום היזק גדול לנפש (החינוך מ' ע"ב), וזה שאמר הכתוב, ואנשי קדש תהיון לי, כלומר לפיכך ציוותי לכם שלא תאכלון כל טריפה וכל המאכלים האסורים, כי רצוני אשר תהיון לי אנשי קודש, וע"י המאכלים האסורים לא תוכלו להיות אנשי קדש, כמו שמביא רש"י ז"ל המכילתא: אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבלות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי, אלא תהיון כמו עשו שנאמר בו "איש שדה" כי השי"ת הוא הרופא הגדול והנאמן ויודע היטב את ההפסד הגדול אשר יתהווה אל הנפש מהמאכלות אסורות, אף שהוא רחוק משכל אנושי, אך צריכים אנו להאמין מק"ו מה שיאמין החולה להרופא הגדול והנאמן לקב"ה, כי אין לנו שום ידיעה בתכונת הנפש ופעולותיה, ונשגבים המה משכל אדם על כן צריכים אנו לשמור ולעשות כל אשר יצוה עלינו בתורתו יתברך, ובזה נחיה את נפשינו ונהי' מדובקים בה' אלוהינו ואם ח"ו יאכל אדם דברים אסורים גם בחינוך (מ' קנ"ב) כתב כעין זה לגבי טעם טומאת שרצים וזו לשונו: ואל תתמה בני על עניני הטומאה אם הוא נעלם הרבה על כל בריה, כי אפשר שהטומאה תזיק אל הנפש ותחליאה קצת, וכן שמעתי הדבר מפי חכמים וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה ונטמתם בם, ונטמתם כתיב, כלומר שמעיינות השכל שהוא הנפש הקיימת מתקלקלים קצת בענייני הטומאה, ואל תתמה בהתקלקל השכל בעיניינים הגשמיים אף על פי שאינו מינו, כי מפני שיתופה של הנפש עם הגוף יארע לה כן על כל פנים, וגם אנחנו בני איש בעניות דעתנו לא נדע הנפש ומהותה, ואיך נלאה לדעת רפואתה או מחלתה מדרך החקירה, הלא לרופאים אין תחבולה ברפואה עד הכירם עיקר המחלה, ועל כן בכל הרחקות הטומאה שיבואו בתורה אין לנו לחטט אחר שרשיהן עד תכלית הידיעה בעניני הנפש לדעת מהותה ומוצאה ומובאה והבן זה ודעהו כי בו נמצא קצת תשובה על כל שרשי הטומאה והטרה). יכנס הזוהמה של הרע ולא יתוקן רק ע"י המיתה, ובזה מפרשים הכתוב (בראשית ב'* כי ביום אכלך ממנו מות תמות, ופירש רש"י: שעל ידי אכלך ממנו בך הרע והטומאה ולא יהי' לך תיקון אחר להפריד הרע ממך רק ע"י המיתה כדי להטיב לך באחריתך, על כן אמר הקב"ה גם מעץ החיים וחי לעולם" וישאר ח"ו בלי תיקון.

ג. זהירות מיוחדת בעניני איסור שקצים:

"לא תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא י"א מ"ג). אמרו רבותינו (ב"מ ס"א ב'): תנא דבי ר' ישמעאל: אמר הקב"ה אלמלא לא העלתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאים בשרצים דיי, אמר ליה ומי נפיש אגיירהו טפי מריבית ומציצית וממשקלות? אמר ליה אע"ג דלא נפיש אגיירהו טפי מאיסי למיכלנהו (רש"י שם) מבאר: אלא בשביל דבר זה כדמפרש לקמיה שהן מעולים ונאים ואינן נמאסים בשקצים הללו, להכי כתב לשון עילוי שמעלה גדולה היא אצלם
--------------------------------------------------------------------------------
קצת מן העיתונות ועוד על מערכת הכשרות:

מזון כשר הוא גם בריא

תחושת העייפות שמופיעה בדרך כלל אחרי אכילת בשר היא תוצאה של תהליך העיכול האטי של הבשר. כיוון שבשר מתעכל לאט יותר משאר המזונות, אכילת מאכלים חלביים מיד אחריו גורמת לחלב להחמיץ, והתוצאה עלולה להיות דלקות וזיהומים במערכת העיכול.

כידוע, דם בעלי חיים הוא מקור גידול לחיידקים. אכילת דם חושפת את האדם לסכנת זיהום והרעלה. שמירה דקדקנית על כללי ההלכה, כגון: בדיקת צומת הגידים והריאות, ההקפדה על ניקיון העופות, המליחה, וההדחות במים לפני ואחרי המליחה – כולם חשובים לבריאות תקינה. פעולות אלה הן דבר שהווטרינר אינו מקפיד עליו.
לא-יהודים רבים מקפידים לקנות בשר כשר מטעמי בריאות. בצבא הפולני, לפני תקופת הקומוניזם, היתה הוראה קבועה לשחוט את הבהמות על פי ההלכה היהודית, מפני שבאופן זה יוצא רוב הדם מיד ואין החיידקים מתרבים בבשר במהירות כבדרכי ההמתה האחרות. כיוצא בזה התברר במחקר שנעשה ברוסיה שלפני הקומוניזם, כי השמירה על דיני כשרות הריאה בבהמות גרמה לכך שמחלות ריאה שונות אירעו אצל יהודים ביחס נמוך בהרבה משאירעו אצל לא-יהודים. לרבים די בעצם העובדה, שמוצר עם הכשר עבר עוד עין בודקת של משגיח כשרות - בכדי להגיע למסקנה שכשר זה בריא.

י' רוט, טכנולוג המזון של מינהל שירות המזון המחוזי בלשכת הבריאות בבאר שבע, פרסם בכתב העת 'בריאות הציבור' מאמר מקיף ובו מידע רב על המחלות שגורמים חרקים המצויים במזון, אם על ידי מגע עמהם, אם בשאיפתם ואם באכילתם. הוא מונה לא פחות מתשעה סוגי מחלות הנגרמות על ידי השרצים, חלקי כנפיהם, הפרשות, נשלים (עור ישן שהחרק משיל מעצמו בגדילתו), ביצי חרקים, קורים, שערות ושאר חלקי גופם. אם כן, הדאגה לכשרות המזון קשורה גם לשמירת בריאות הגוף.

היהודי נזהר מאיסור אכילת שרצים לא מטעם הבריאות, אלא משום שכך ציוונו הבורא. עתה, נחשף פן נוסף ליתרונות של שמירת הכשרות - העניין הבריאותי הקשור בזה. נאמר בספר הזוהר: איסתכל באורייתא וברא עלמא (הקבה הסתכל בתורה וברא את העולם); הבריאה עשויה לפי מתכונת התורה, ומי שנזהר לקיים את מצוות התורה ניצל מהרבה מרעין בישין.

:להלן מאמרים וכתבות הדנים בנושא זה


המדע מגלה: פתרון תורני למחלת 'הפרה המשוגעת'
סערה בממלכת בריטניה. מאות אטליזים נסגרים ברחבי המדינה. רבבות ראשי בקר מושמדים עקב סכנת 'הפרה המשוגעת'. אנשים חדלו לקנות בשר בקר. ובשקט מתפרסם מחקר אמין ביותר, המצביע על תופעה מדהימה: השחיטה היהודית מונעת את מחלת הפרה המשוגעת! חיידקי המחלה שוכנים במוח. אם מהממים את הבהמה לפני השחיטה, דבר שעלול לגרום לבעיות כשרות חמורות עד כדי פסילת הבהמה, החיידקים מתפשטים במהירות הבזק בכל גופה ומהווים סכנה נוראית לאוכל. כאשר שוחטים לפי כללי ההלכה, החיידקים נשארים במוח בלבד ואין כל סכנה. וכל זאת באנגליה, שרצתה לפני זמן לא רב לאסור את השחיטה היהודית עקב 'צער בעלי חיים' ... ובכן, תמיכה בלתי צפויה למאבק למען השחיטה הכשרה הגיעה בימים אלה מגילויו של המחקר הנל, שנערך על ידי האוניברסיטה החקלאית של טקסס בארצות-הברית. טקסס היא מדינה שבה מפותח גידול הבקר ויש שם בתי שחיטה משוכללים - גם כלליים, וגם לשחיטה כשרה - המספקים תצרוכתם לכל רחבי ארצות-הברית ולמקומות אחרים בעולם. עסקני השחיטה היהודית באנגליה גילו עניין רב במסקנת המחקר, בגלל היבט של ההגנה על השחיטה, ומצפים לתועלת רבה במאבקם.

וכאן בארץ - לאחרונה הזדעזענו כולנו כאשר פרופסור ארנון שמשוני, הווטרינר הראשי של משרד החקלאות, התריע כי 70% משחיטת הצאן ו-44% משחיטת הבקר בישראל, היא שחיטה שחורה המסכנת את בריאות הציבור. פרופסור שמשוני, שערך בעצמו סיורים בשטח, הגדיר את המצב הנורא במילה אחת: 'תדהמה'. יותר מ50- מחלות מדבקות עלולות לעבור מבקר וצאן לבני אדם. בדבריו הזהיר 'כי מי שקונה בשר משחיטה שחורה, משול למי ששותה מים מתוך שלולית בשדה. יש סיכוי קטן מאוד שמדובר במים נקיים.' ילד שחלה במחלת הפה והטלפיים נשאר עיוור לכל ימי חייו. אין צורך להזכיר שיהודים שומרי מצוות המקפידים לרכוש בשר בכשרות מהודרת אינם בכלל הסיכון. לאחרונה גם גברה הדרישה מצד ציבור מודרני לקניית בשר כשר למהדרין - כגון הכשר חרדי - המקפיד בשבע בדיקות וחקירות על כל מוצר היוצא מתחת ידיו; והסיבה היא הפחד מפני פגיעה בבריאותם אם המוצר אינו כשר באמת.
(דר מיכאל גיל (גילקרוב), בזווית אחרת, חדשות הכרמל, 14.2.97)

העוף הכשר צוין לשבח
עופות כשרים, העוברים את תהליך ההכנה לפי המסורת היהודית, עולים בטיבם על עופות המעובדים בתהליך הרגיל - קובע מחקר שנערך לא מכבר על ידי המחלקה למדעי המזון באוניברסיטת פנסילבניה. המחקר העלה, כי העופות הכשרים שנבדקו הצטיינו בספירת חיידקים נמוכה יותר, והם החזיקו מעמד זמן ביותר על מדפי האטליזים. מידת התרככותם הייתה זהה עם זו של העופות האחרים, אולם צוותי הטעימה מטעם איגודי הצרכנים קבעו בכל הניסויים כי טעמו של העוף הכשר טוב יותר.
(אהרן שמיר, ניו יורק, מן העיתונות)

המרוץ אחרי ה'כושר פוד'
פעם, בעבר הלא רחוק, כשדיברו בארצות-הברית על מוצרים בעלי תווית 'כשר', או 'כּוֹשר-פוּד' כפי שמכנים זאת האמריקאים, היה מדובר בעיקר על בלינצ'ס, כבד קצוץ, קניידלך, גפילטע פיש ומוצרי מזון לחג הפסח. היום, לעומת זאת, ניתן למצוא בארצות-הברית - ובעיקר בניו יורק - את חותמת הכשרות על מוצרי מזון רבים ומגוונים. בין היתר, על מוצרי הפסטה של חברת הענק רוניזיני, על הטאקו המקסיקאי ואפילו על חפיסות של ירקות סינים בהקפאה. החברות הללו מוכנות לשלם שכר גבוה במיוחד למשגיחי הכשרות היהודים, כדי שאלה יעניקו למוצריהם חותמת כשרות.

וכל זאת מדוע? התשובה לכך היא שצרכן המזון האמריקאי, המקפיד בשנים האחרונות על בריאותו ותזונתו, נוטה להאמין שחותמת ה'כשר' על אריזת המזון, מבטיחה איכות גבוהה מהממוצע ורמת פיקוח על תהליכי הייצור, הגבוהה מהמקובל בשוק המזון הרגיל של הגויים. מסיבה זו מוכנות החברות לייצור המזון לשלם שכר גבוה למשגיחי הכשרות היהודיים, ואפילו לממן עבורם נסיעות ארוכות לחול כדי שיוכלו להשגיח מקרוב על כל המתקנים ותהליכי ייצור המזון - במידה ואלה מתבצעים מחוץ לגבולותיה של ארצות-הברית.

'משתלם לנו להוציא מדי פעם כמה אלפי דולר עבור הנסיעות של המשגיח שלנו', סיפר השבוע בעל חברת מזון אמריקאית בכתבה לניו יורק פוסט, 'שכן חותמת הכשרות על המוצר משלמת את עצמה מהר מאוד ועוד מותירה רווח.' מוצרי המזון האמריקאיים בעלי חותמת הכשרות אכן נמכרים היטב והתפוצה שלהם בעלייה מתמדת. ברשת הסופרמרקטים 'סלואן', עמה נמנה גם הסופרמרקט השכונתי שלנו, מוכרים כבר מזה שנים, ובהצלחה, מוצרי מזון כשרים מתוצרת ישראל. אמנם יהיו אולי מי שיגידו זאת לא חוכמה, שכן בעלי הרשת הם יהודים אוהדים המנסים לסייע לייצוא הישראלי (מה שנכון) אבל מי שחושב שמדובר אך ורק בצדקה – שוגה, שכן כמה מהמוצרים הישראלים נמכרים כאן כל כך בהצלחה, עד שההיצע לא תמיד עונה על הביקוש.

כך למשל מוכר 'סלואן' את מוצרי בשר ההודו המעושן מתוצרת קיבוץ טירת צבי המופצים תחת השם המסחרי 'ירדן'. למכור לאמריקאים מוצרי בשר, ובעיקר בשר הודו, זה נשמע כמו למכור לאסקימוסים קרח, אבל את ההודו הכשר של 'ירדן', לא קל תמיד למצוא על המדף. מנהל הסופרמרקט נאלץ לעתים קרובות להצטדק על המוצר הזה, שהוא פשוט נחטף ושהמשלוח החדש עוד לא הגיע.

בעוד כחודש ייפתח בניו יורק במרכז הירידים החדש עש הסנטור היהודי המנוח יעקב יעבץ, היריד האמריקאי הלאומי הראשון של מוצרי מזון כשר. אירווינג סילברמן, יוזם האירוע, טען השבוע כי בשנים האחרונות הורגש גידול משמעותי במכירת מוצרי המזון הכשר בארצות-הברית. מדובר לדבריו בתופעה שמתורגמת כבר כיום ל-750 מיליון דולר בשנה ויש הטוענים כי אפילו למיליארד דולר. מהם רק כ-25% נובעים ממכירת מוצרי מזון כשרים לפסח. שאר המוצרים הנמכרים כיום בארצות-הברית עם חותמת הכשרות הם מוצרים מתוצרת חברות לא-יהודיות מובהקות.
(אבי נגאור, ניו יורק, מן העיתונות)

האמריקני אוכל כשר
מהפכה שקטה אך מעניינת עוברת על עולם המזון בארצות-הברית: הולכת וגוברת הפופולריות של מאכלים כשרים. בפולין שלפני מלחמת העולם השניה היו גויים רבים נוהרים אל המסעדות היהודיות כדי ליהנות ממטעמי המטבח היהודי - צ'ולנט, גפילטע פיש, קישקע ואחרים. הנהירה הנוכחית בארצות-הברית נובעת ככל הנראה מתוך תחושה שהמאכלים הכשרים מן הסתם גם נקיים ובריאים יותר.

לנוכח התופעה המעניינת, הולכות יותר ויותר חברות ומבקשות מארגונים רבניים הכשר למוצריהן, וכך החל הסחרור וצובר תאוצה. מספר על כך השבועון האמריקאי ניוזוויק בגליונו מ-4 ביולי (בתרגום חופשי): בסתיו האחרון, כאשר הביקוש לבירה תוצרת חברת קורס באיזור ניו-יורק גבר בשיעור של 15% ובשיעור של 38% באזור פילדלפייה, לא היה צורך למנהלי החברה לשאול מדוע.
התשובה מודפסת הייתה על תווית הבקבוק - בצורת

OU , הסמל המעניק גושפנקה של כשרות למוצר האמריקאי (שהוא ראשי התיבות של היוניון אוף אורתודוכס רבייס - איגוד הרבנים האורתודוכסים). חברת קורס לא נזקקה לשנות מאומה במרכיבי הבירה או בתהליכי הייצור כדי לזכות באישור הרבנות, וראשי החברה סבורים שהאישור מעניק להם עדיפות חשובה - הן לגבי 1.5 מיליון היהודים בארצות-הברית המקפידים על כשרות, ברמה זו או אחרת, והן לגבי כל אלה הדורשים מזון בריא יותר. 'תמיד שבנו וטענו שמוצרינו הם על טהרת האיכות ונקיים מכל רבב', אמר דובר החברה דוק שוק, 'ותווית הכשרות מוכיחה שכדברינו כן הוא.'

כל אמריקני המציץ במזווה שבביתו ייווכח שהפופולריות של מאכלים כשרים היא עתה בשיאה. מוצריהם של חברות כמו 'צ'יריוס', 'קוקה קולה' ו'יופלייט', העונים על הדרישות ומקבלים תו כשרות, מגיעים לא רק אל שומרי הכשרות אלא גם אל מוסלמים רבים וכן אל קבוצות אוכלוסייה אחרות המקפידות על כגון הא. החברות נוקטות אף בסיסמה שאין צורך להיות יהודי כדי ליהנות ממוצריהן הכשרים, כשהן פונות אל הציבור הרחב באמריקה לנסות את מוצריהם משום שהם בריאים וטעימים.

היום יש בארצות-הברית כ-20,000 מוצרים כשרים, וכאלף מוצרים חדשים מתווספים למעגלי הכשרות מדי שנה. היקף מכירותיהם של מוצרים אלה הגיע אשתקד ל-30 מיליארד דולר, ואחד מכתבי העת למזון בארצות-הברית הכריז שגוברת במדינה זו המגמה לאכול כשר 'לא רק גפילטע פיש ומצות' אומר פיל למפרט, מבעלי כתב העת, 'אלא הרבה מאוד מאכלים נוספים.'
(שבוע טוב)

'מלך האוכל הכשר' בארצות-הברית בא לארץ ומכריז: באמריקה קיים שוק של מיליארד דולרים למוצרי מזון כשרים מישראל
בארצות-הברית קיים שוק למוצרי מזון כשר מישראל שערכם יכול להגיע למיליארד דולר בחמש השנים הבאות! - כך טוען ארווינג זילברמן, המומחה מספר אחת בארצות-הברית לאוכל כשר, שהגיע השבוע לישראל. זילברמן ערך בניו יורק לפני כשלושה חודשים את 'יריד האוכל הכשר' הראשון בהיסטוריה - 'אקספו בינלאומי לאוכל כשר ולהווי חיים יהודיים' היה שמו הרשמי של היריד. 50,000 איש התכנסו ובאו בשעריו במשך ארבעה ימים.
הוצגו בו אלפי מוצרים כשרים למהדרין, החל בגפילטע פיש ועד לדליקטסים מוקפאים כמו מוסקה, אבוקדו וצ'או מיין. ... 'ביריד האחרון היו המוצרים הישראליים רק כ-5% מכלל המוצרים גם יחד', אומר זילברמן, המסביר באריכות ובדייקנות מיהו הקהל הצורך אוכל כשר בארצות-הברית: 'ברור כי הצרכנים העיקריים הם היהודים, אך סקרים מיוחדים שהזמנו גילו כי אוכל כשר נתפס בתודעת האוכלוסייה השחורה כמזון משובח;
האוכלוסייה המוסלמית, הנמנעת מבשר חזיר, חשה בטחון ברכישת מוצרי מזון בחנויות של אוכל כשר, ואילו הצמחונים מעדיפים חנויות כשרות בשל תדמית של אוכל טרי יותר'. ... ישראל נחשבת ליצרנית האוכל הכשר השניה בגודלה בעולם, אחרי ארצות-הברית. רבים הם המוצרים שמייצרים מפעלים ישראלים שלא ניתן להשיגם בארצות-הברית. המזון הכשר מישראל נתפס כאמין, משובח ובעל איכות גבוהה.
(מן העיתונות)

כשרות כבקרת איכות
המנהל אומר, שלכשרות המהודרת יש חלק נכבד ומכריע בשיפור מוצרי המאפייה. אנחנו מתייחסים לעניין הכשרות לא רק כמרכיב מתחייב וברור לקהל הלקוחות החרדי, אלא גם כמרכיב של בקרת איכות. לדבריו, כל עניין הכשרות בא לידי ביטוי במאפיה בבקרת איכות וטיב בצורה ההדוקה ביותר שרק ניתן להעלות על הדעת. כל נושא הניקיון, מניעת התפתחויות של כל מיני גורמים שליליים, הרי הרבה מאוד נעשה בטיפול ובתיאום של מערכת הכשרות, וזה גם עזר לנו רבות לשיפור תהליכים ואיכות המוצרים, כך שבסיכומו של דבר, כל הדברים הללו הביאו לנו לקפיצה גדולה ומשמעותית מאוד. מסתבר, שבאמת, ככל שרמת הניקיון בטחנות הקמח ובמאפיות יותר גבוהה מתמעטת שריצת החרקים במקום במידה משמעותית.
(מתוך מדריך הכשרות של בדץ שארית ישראל, תשנז)
 

 1. אֵיךְ שֶׁהַתּוֹרָה מְבִיסָה אֶת הַמַּדָּע!!


כבר הרבה זמן יש מן מאבק כוחות "לכאורה" בין המדע לתורה ובכול פעם מחדש אנו מגלים כי התורה הקדימה את המדע באלפי שנים לפני הגילויים הלכאורה של המדע וכבר הבאנו בקול הרעם 13: למספר הכוכבים בכימה ובקול הרעם :29 על מספר הכוכבים ביקום ועל כך שכדור הארץ עגול בזמן שהעולם הקדמון חשב שהוא שטוח פורסם בקול הרעם 88. ועוד הרבה הרבה גילויים שמאפילים על חוכמת המדע ( שאנו כלל לא מזלזלים בה בחוכמת המדע, להיפך כתוב לנו כי "חוכמה בגויים תאמין" ובזוהר הקדוש כתוב גם מתי תתגלה חוכמת המדע אולם אנו יוצאים נגד אלו המנסים לשוות למדע הילה של אמונה חדשה והתורה מוכיחה לנו כי זה לא כך. וראיתֶם בדוגמאות המעטות שהבאתי כיצד המדע מובס מול התורה!!) והנה אני רוצה להביא לכם עוד גילוי מדהים של חוכמת המדע על השחיטה הכשרה של היהודים:
השחיטה ומניעת צער בעלי חיים- תמצית מחקר- ד"ר רוברטו קליין- רופא וטרינר
בבעלי חיים טהורים בלבד , בזמן השחיטה , הדם העולה למוח, העובר (בבהמות אלו בלבד)דרך עורק הצוואר הקדמי (הקרוטיד)- משנה עקב חתך השחיטה את כיוון זרימתו ויוצא החוצה. אספקת הדם למוח נפסקת לחלוטין מידית ולפיכך אינם חשים בכל כאב. בנוסף במחקרים שנעשו בשנת 1961 התברר כי בעוד שסוסים כלבים ובעלי חיים אחרים מתנגדים להכנסתם לאולם בית המטבחיים משום שהם חשים במוות המתקרב, בקבוצת מעלי הגירה התופעה כמעט אינה קימת. כבשים שנכחו בשעת שחיטת כבשים אחרים לא הראו כל סימני פחד ועגל שהושאר משוחרר הסתובב באולם השחיטה מבלי לנסות לברוח למרות שהדלת הייתה פתוחה.(מכאן נובע המושג - כצאן לטבח- ללא שום ניסיון לברוח) ועדיין- מכיוון שגם בקרב מעלי הגרה ישנם רגישים יותר (ראה בתלמוד -רבי יהודה הנשיא והעגל) אסור על פי ההלכה לשחוט בעל חיים אחד בנוכחות אחר כדי למנוע אפילו חשש קל של צער בעלי חיים. בנוסף- דם מתקלקל יחסית במהירות. ככל שנותר יותר דם בבהמה ישנו סיכוי גדול יותר לקבל הרעלת מזון מהדם המקולקל. בשחיטה היהודית ניגר דם רב (ובנוסף חיובי ההכשרה של הבשר עוסקים בעצם בהוצאת שאריות הדם ממנו) ולכן הבשר עמיד יותר בפני קלקול. סיסון וגרוסמנס, אנטומיה של חיות מתורבתות (אנגלית) עמ'' 1309 דייס, סאק, וונסינג, "ספר לימוד לאנטומיה וטרינרית" (אנגלית), מהדורה שלישית, הוצ'' סאונדרס 2002, עמ' 302
כאן אני רוצה להוסיף לגבי המחלה שנקראת "הפרה המשוגעת" שכל מי שאוכל מבשרה נתקף במחלה האיומה עד למותו, וכאן שמעתי כי הנגיף של הפרה המשוגעת נמצא במוחה של הפרה וכאשר הגויים שוחטים את בהמותיהם יש להם שיטת שחיטה " הומנית" "מלאת רחמים" (לאחר שהם מגדירים את שיטת השחיטה שלנו "ברברית") כאשר בשיטת השחיטה שלהם הם נותנים מכת חשמל לבהמה ואז הורגים אותה. וגילו כי ע"י מכת החשמל מתפוצץ לפרה המוח ואז רסיסי המוח והנגיף מתפזרים בגוף הפרה וכאשר הגויים אוכלים את בשר הפרה יוצא שהם אוכלים בשר נגוע ונדבקים במחלה ואילו בשיטת השחיטה שלנו אנו מוציאים את כל דם הבהמה מגופה ואף לאחר השחיטה היהודי מכשיר את הבשר ע"י מליחה כך שהבשר מגיע לבישול ללא דם כלל כך שיוצא שאם הבהמה החולה נשחטת בשיטת השחיטה היהודית אין הנגיף מסוגל להתפשט בגוף בגלל הסיבות שמנינו למעלה. שַׁבָּת שָׁלוֹם עוּזִי עֶזְרָא מִזְרָחִי כ"ר המצפה לגאולה שלמה לאלתר
מזון כשר הוא גם בריא
משנה לשנה יותר ויותר לא-יהודים אוכלים מאכלים כשרים. תווית ההכשר הייתה לערובה להגדלת המכירות. יש היגיון מדעי באיסור לאכול בשר וחלב יחד. תחושת העייפות שמופיעה בדרך כלל אחרי אכילת בשר היא תוצאה של תהליך העיכול האטי של הבשר. כיוון שבשר מתעכל לאט יותר משאר המזונות, אכילת מאכלים חלביים מיד אחריו גורמת לחלב להחמיץ, והתוצאה עלולה להיות דלקות וזיהומים במערכת העיכול. כידוע, דם בעלי חיים הוא מקור גידול לחיידקים. אכילת דם חושפת את האדם לסכנת זיהום והרעלה. שמירה דקדקנית על כללי ההלכה, כגון: בדיקת צומת הגידים והריאות, ההקפדה על ניקיון העופות, המליחה, וההדחות במים לפני ואחרי המליחה – כולם חשובים לבריאות תקינה. פעולות אלה הן דבר שהווטרינר אינו מקפיד עליו. לא-יהודים רבים מקפידים לקנות בשר כשר מטעמי בריאות. בצבא הפולני, לפני תקופת הקומוניזם, היתה הוראה קבועה לשחוט את הבהמות על פי ההלכה היהודית, מפני שבאופן זה יוצא רוב הדם מיד ואין החיידקים מתרבים בבשר במהירות כבדרכי ההמתה האחרות. כיוצא בזה התברר במחקר שנעשה ברוסיה שלפני הקומוניזם, כי השמירה על דיני כשרות הריאה בבהמות גרמה לכך שמחלות ריאה שונות אירעו אצל יהודים ביחס נמוך בהרבה משאירעו אצל לא-יהודים. לרבים די בעצם העובדה, שמוצר עם הכשר עבר עוד עין בודקת של משגיח כשרות - בכדי להגיע למסקנה שכשר זה בריא. י' רוט, טכנולוג המזון של מינהל שירות המזון המחוזי בלשכת הבריאות בבאר שבע, פרסם בכתב העת 'בריאות הציבור' מאמר מקיף ובו מידע רב על המחלות שגורמים חרקים המצויים במזון, אם על ידי מגע עמהם, אם בשאיפתם ואם באכילתם. הוא מונה לא פחות מתשעה סוגי מחלות הנגרמות על ידי השרצים, חלקי כנפיהם, הפרשות, נשלים (עור ישן שהחרק משיל מעצמו בגדילתו), ביצי חרקים, קורים, שערות ושאר חלקי גופם. אם כן, הדאגה לכשרות המזון קשורה גם לשמירת בריאות הגוף. היהודי נזהר מאיסור אכילת שרצים לא מטעם הבריאות, אלא משום שכך ציוונו הבורא. עתה, נחשף פן נוסף ליתרונות של שמירת הכשרות - העניין הבריאותי הקשור בזה. נאמר בספר הזוהר: איסתכל באורייתא וברא עלמא (הקבה הסתכל בתורה וברא את העולם); הבריאה עשויה לפי מתכונת התורה, ומי שנזהר לקיים את מצוות התורה ניצל מהרבה מרעין בישין.
להלן מאמרים וכתבות הדנים בנושא זה: המדע מגלה: פתרון תורני למחלת 'הפרה המשוגעת'
סערה בממלכת בריטניה. מאות אטליזים נסגרים ברחבי המדינה. רבבות ראשי בקר מושמדים עקב סכנת 'הפרה המשוגעת'. אנשים חדלו לקנות בשר בקר. ובשקט מתפרסם מחקר אמין ביותר, המצביע על תופעה מדהימה: השחיטה היהודית מונעת את מחלת הפרה המשוגעת! חיידקי המחלה שוכנים במוח. אם מהממים את הבהמה לפני השחיטה, דבר שעלול לגרום לבעיות כשרות חמורות עד כדי פסילת הבהמה, החיידקים מתפשטים במהירות הבזק בכל גופה ומהווים סכנה נוראית לאוכל. כאשר שוחטים לפי כללי ההלכה, החיידקים נשארים במוח בלבד ואין כל סכנה. וכל זאת באנגליה, שרצתה לפני זמן לא רב לאסור את השחיטה היהודית עקב 'צער בעלי חיים' ... ובכן, תמיכה בלתי צפויה למאבק למען השחיטה הכשרה הגיעה בימים אלה מגילויו של המחקר הנל, שנערך על ידי אוניברסיטה החקלאית של טקסס בארצות-הברית. טקסס היא מדינה שבה מפותח גידול הבקר ויש שם בתי שחיטה משוכללים - גם כלליים, וגם לשחיטה כשרה - המספקים תצרוכתם לכל רחבי ארצות-הברית ולמקומות אחרים בעולם. עסקני השחיטה היהודית באנגליה גילו עניין רב במסקנת המחקר, בגלל היבט של ההגנה על השחיטה, ומצפים לתועלת רבה במאבקם. וכאן בארץ - לאחרונה הזדעזענו כולנו כאשר פרופסור ארנון שמשוני, הווטרינר הראשי של משרד החקלאות, התריע כי 70% משחיטת הצאן ו-44% משחיטת הבקר בישראל, היא שחיטה שחורה
המסכנת את בריאות הציבור. פרופסור שמשוני, שערך בעצמו סיורים בשטח, הגדיר את המצב הנורא במילה אחת: 'תדהמה'. יותר מ50- מחלות מדבקות עלולות לעבור מבקר וצאן לבני אדם. בדבריו הזהיר 'כי מי שקונה בשר משחיטה שחורה, משול למי ששותה מים מתוך שלולית בשדה. יש סיכוי קטן מאוד שמדובר במים נקיים.' ילד שחלה במחלת הפה והטלפיים נשאר עיוור לכל ימי חייו. אין צורך להזכיר שיהודים שומרי מצוות המקפידים לרכוש בשר בכשרות מהודרת אינם בכלל הסיכון. לאחרונה גם גברה הדרישה מצד ציבור מודרני לקניית בשר כשר למהדרין - כגון הכשר חרדי - המקפיד בשבע בדיקות וחקירות על כל מוצר היוצא מתחת ידיו; והסיבה היא הפחד מפני פגיעה בבריאותם אם המוצר אינו כשר באמת. (דר מיכאל גיל (גילקרוב), בזווית אחרת, חדשות הכרמל, 14.2.97)


העוף הכשר צוין לשבח
עופות כשרים, העוברים את תהליך ההכנה לפי המסורת היהודית, עולים בטיבם על עופות המעובדים בתהליך הרגיל - קובע מחקר שנערך לא מכבר על ידי המחלקה למדעי המזון באוניברסיטת פנסילבניה. המחקר העלה, כי העופות הכשרים שנבדקו הצטיינו בספירת חיידקים נמוכה יותר, והם החזיקו מעמד זמן ביותר על מדפי האטליזים. מידת התרככותם הייתה זהה עם זו של העופות האחרים, אולם צוותי הטעימה מטעם איגודי הצרכנים קבעו בכל הניסויים כי טעמו של העוף הכשר טוב יותר.
(אהרן שמיר, ניו יורק, מן העיתונות) המרוץ אחרי ה'כושר פוד'
פעם, בעבר הלא רחוק, כשדיברו בארצות-הברית על מוצרים בעלי תווית 'כשר', או 'כּוֹשר-פוּד' כפי שמכנים זאת האמריקאים, היה מדובר בעיקר על בלינצ'ס, כבד קצוץ, קניידלך, גפילטע פיש ומוצרי מזון לחג הפסח. היום, לעומת זאת, ניתן למצוא בארצות-הברית - ובעיקר בניו יורק - את חותמת הכשרות על מוצרי מזון רבים ומגוונים. בין היתר, על מוצרי הפסטה של חברת הענק רוניזיני, על הטאקו המקסיקאי ואפילו על חפיסות של ירקות סינים בהקפאה. החברות הללו מוכנות לשלם שכר גבוה במיוחד למשגיחי הכשרות היהודים, כדי שאלה יעניקו למוצריהם חותמת כשרות. וכל זאת מדוע? התשובה לכך היא שצרכן המזון האמריקאי, המקפיד בשנים האחרונות על בריאותו ותזונתו, נוטה להאמין שחותמת ה'כשר' על אריזת המזון, מבטיחה איכות גבוהה מהממוצע ורמת פיקוח על תהליכי הייצור, הגבוהה מהמקובל בשוק המזון הרגיל של הגויים. מסיבה זו מוכנות החברות לייצור המזון לשלם שכר גבוה למשגיחי הכשרות היהודיים, ואפילו לממן עבורם נסיעות ארוכות לחול כדי שיוכלו להשגיח מקרוב על כל המתקנים ותהליכי ייצור המזון - במידה ואלה מתבצעים מחוץ לגבולותיה של ארצות-הברית. 'משתלם לנו להוציא מדי פעם כמה אלפי דולר עבור הנסיעות של המשגיח שלנו', סיפר השבוע בעל חברת מזון אמריקאית בכתבה לניו יורק פוסט, 'שכן חותמת הכשרות על המוצר משלמת את עצמה מהר מאוד ועוד מותירה רווח.' מוצרי המזון האמריקאיים בעלי חותמת הכשרות אכן נמכרים היטב והתפוצה שלהם בעלייה מתמדת. ברשת הסופרמרקטים 'סלואן', עמה נמנה גם הסופרמרקט השכונתי שלנו, מוכרים כבר מזה שנים, ובהצלחה, מוצרי מזון כשרים מתוצרת ישראל. אמנם יהיו אולי מי שיגידו זאת לא חוכמה, שכן בעלי הרשת הם יהודים אוהדים המנסים לסייע לייצוא הישראלי (מה שנכון) אבל מי שחושב שמדובר אך ורק בצדקה – שוגה, שכן כמה מהמוצרים הישראלים נמכרים כאן כל כך בהצלחה, עד שההיצע לא תמיד עונה על הביקוש. כך למשל מוכר 'סלואן' את מוצרי בשר ההודו המעושן מתוצרת קיבוץ טירת צבי המופצים תחת השם המסחרי 'ירדן'. למכור לאמריקאים מוצרי בשר, ובעיקר בשר הודו, זה נשמע כמו למכור לאסקימוסים קרח, אבל את ההודו הכשר של 'ירדן', לא קל תמיד למצוא על המדף. מנהל הסופרמרקט נאלץ לעתים קרובות להצטדק על המוצר הזה, שהוא פשוט נחטף ושהמשלוח החדש עוד לא הגיע. בעוד כחודש ייפתח בניו יורק במרכז הירידים החדש עש הסנטור היהודי המנוח יעקב יעבץ, היריד האמריקאי הלאומי הראשון של מוצרי מזון כשר. אירווינג סילברמן, יוזם האירוע, טען השבוע כי בשנים האחרונות הורגש גידול משמעותי במכירת מוצרי המזון הכשר בארצות-הברית. מדובר לדבריו בתופעה שמתורגמת כבר כיום ל-750 מיליון דולר בשנה ויש הטוענים כי אפילו למיליארד דולר. מהם רק כ-25% נובעים ממכירת מוצרי מזון כשרים לפסח. שאר המוצרים הנמכרים כיום בארצות-הברית עם חותמת הכשרות הם מוצרים מתוצרת חברות לא-יהודיות מובהקות.(אבי נגאור, ניו יורק, מן העיתונות) האמריקני אוכל כשר מהפכה שקטה אך מעניינת עוברת על עולם המזון בארצות-הברית: הולכת וגוברת הפופולריות של מאכלים כשרים. בפולין שלפני מלחמת העולם השניה היו גויים רבים נוהרים אל המסעדות היהודיות כדי ליהנות ממטעמי המטבח היהודי - צ'ולנט, גפילטע פיש, קישקע ואחרים. הנהירה הנוכחית בארצות-הברית נובעת ככל הנראה מתוך תחושה שהמאכלים הכשרים מן הסתם גם נקיים ובריאים יותר. האוכלוסייה המוסלמית, הנמנעת מבשר חזיר, חשה בטחון ברכישת מוצרי מזון בחנויות של אוכל כשר, ואילו הצמחונים מעדיפים חנויות כשרות בשל תדמית של אוכל טרי יותר'. ... ישראל נחשבת ליצרנית האוכל הכשר השניה בגודלה בעולם, אחרי ארצות-הברית. רבים הם המוצרים שמייצרים מפעלים ישראלים שלא ניתן להשיגם בארצות-הברית. המזון הכשר מישראל נתפס כאמין, משובח ובעל איכות גבוהה. (מן העיתונות) כשרות כבקרת איכות המנהל אומר, שלכשרות המהודרת יש חלק נכבד ומכריע בשיפור מוצרי המאפייה. אנחנו מתייחסים לעניין הכשרות לא רק כמרכיב מתחייב וברור לקהל הלקוחות החרדי, אלא גם כמרכיב של בקרת איכות. לדבריו, כל עניין הכשרות בא לידי ביטוי במאפיה בבקרת איכות וטיב בצורה ההדוקה ביותר שרק ניתן להעלות על הדעת. כל נושא הניקיון, מניעת התפתחויות של כל מיני גורמים שליליים, הרי הרבה מאוד נעשה בטיפול ובתיאום של מערכת הכשרות, וזה גם עזר לנו רבות לשיפור תהליכים ואיכות המוצרים, כך שבסיכומו של דבר, כל הדברים הללו הביאו לנו לקפיצה גדולה ומשמעותית מאוד. מסתבר, שבאמת, ככל שרמת הניקיון בטחנות הקמח ובמאפיות יותר גבוהה מתמעטת שריצת החרקים במקום במידה משמעותית.
מתוך אתר הידברות
 

 

 

 

 

 

 להזמין מעגל סגור בארץ בזול:

072-233-3555

 

מצלמות מעגל סגור