WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_61.htm

מי יאכילנו בשר?

 

רבי אהרן רוקח מבעלז זיע"א

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי אהרן מבעלזא זיע"א

מה מגלה לנו רבינו הקדוש והטהור מבעלזא על הכשרות?

שהיטלער ימ"ש נולד מהשוחטים הקלים ובסכינים שלא עשו כהוגן הרגו 6 מליון יהודים

ראה בדף 61

http://www.nuchem-rosenberg.com/nuchem-rosenberg_61.htm

קורות חייו

הרב אהרן רוקח נולד בחודש אלול שנת ה'תר"מ (1880) כבן בכור לאביו הרב יששכר דב רוקח, האדמו"ר השלישי בשושלת בעלזא, ולאמו הרבנית בתיה רוחמה רוקח נכדת הרב אהרן טברסקי מצ'רנוביל. בגיל צעיר התייתם מאמו וגדל בצל סבו הרב יהושע רוקח. בגיל 14 התארס עם הרבנית מלכה בת דודו רבי שמואל מסקאהל בן רבי יהושע מבעלזא וחתן רבי מנחם מענדל מוויזניצא ובב' באדר ה'תרנ"ח נישא לה. השידוך נסגר עוד בחיי סבו רבי יהושע מבעלזא ובעידודו. לרבי אהרן נולדו מספר בנים ובנות, אשר איבד את כל משפחתו בשואה.

בשנת ה'תש"ג (1943) חולץ מגטו בוכניה, ליד קרקוב, תמורת ממון רב, ביחד עם אחיו הרב מרדכי רוקח מבילגוריי, אביו של האדמו"ר הנוכחי הרב יששכר דב רוקח. בפסח שני ט"ו באייר ה'תש"ג (1943) הגיע להונגריה, התיישב בבודפשט למשך שמונה חודשים עד כ"ד בטבת ה'תש"ד (1944), לחסידיו הבטיח שכל רע לא יאונה להם, אך משנודע לו שהגסטאפו עוקב אחריו ודורש מממשלת הונגריה את הסגרתו בחזרה לשלטונות הנאציים עזב במהירות את הונגריה, בהותירו מאחור את חסידיו ללא מנהיג. וביום ט' בשבט ה'תש"ד (1944) הגיע יחד עם אחיו לארץ ישראל.

האדמו"ר סירב להפצרות חסידיו לגור בירושלים בבני ברק ובפתח תקוה, ועמד על החלטתו להתיישב דווקא בתל אביב. לדבריו היה לו על כך נימוקים רבים. ביניהם בגלל שבתל אביב אין שום מסגד או כנסייה, והעובדה שבכל האירועים הביטחוניים לא איפשרו התל אביבים כניסת ערבים לתוכה.

הקים מחדש את חסידות בעלז בארץ ישראל, תחילה בתל אביב, ואחר כך בירושלים, בני ברק וחיפה. (לימים התרחבה החסידות לערים נוספים בישראל, כאשדוד, בית שמש, טלז סטון, בית חלקיה ולאחרונה ברמות). בקיץ, מערב חג השבועות עד אחרי חגי תשרי, היה שוהה בירושלים, עד שנת ה'תשט"ו (1955) בשכונת קטמון, ומאוחר יותר ברחוב אגריפס ליד ישיבת בעלזא.

בשנת ה'תש"ט (1949) נישא בשנית לרבנית חנה אלמנת האדמו"ר רבי יוסף מאיר פולק מבערגסאז שנרצח בשואה. בעת נישואיהם היו לרבנית בן ובת מבעלה הראשון והאדמו"ר הפך לאביהם החורג. הבן הוא הרב אברהם אלטר פולק האדמו"ר מבערגסאז-פתח תקוה (נפטר כ' אלול, תשס"ו - 2006), הבת היא הרבנית ביילא חיה אשתו המנוחה של הרב מנחם מנדל מנדלזון רב המושב החרדי קוממיות (אשר נפטרה בדיוק ביום פטירת אביה החורג, כ"א באב, תשנ"א - 1991).

[עריכה] פטירתו והלווייתו

בליל שבת פרשת עקב כ' באב ה'תשי"ז (1957) השמיע האדמו"ר לחסידיו משא תורני כהרגלו מדי ליל שבת, בין השאר אמר: "כשאבא או רבי נפטר מהעולם, אם בניו או תלמידיו ממשיכים להתנהג בדרך הטוב שהוא לימד אותם, הם מרבים את שכרו של האבא או הרבי בעולם העליון". דבריו אלה התפרשו מאוחר יותר על ידי החסידים כצוואה מפורשת של הרבי. בגמר המשא חש האדמו"ר שלא בטוב, נכנס למיטתו ביקש מים לשתות ובירך ברכת "שהכל נהיה בדברו" שלאחריה הפסיק לתקשר עם הסביבה. משהבחינו משמשיו בהתדרדרות מצבו העבירו אותו לבית החולים שערי צדק ששכן ברחוב אגריפס מול בית מדרשו של האדמו"ר, אבל המצב המשיך להתדרדר ובמוצאי שבת כ"א באב ה'תשי"ז (18 באוגוסט 1957) בשעה 03:55 לפנות בוקר נפטר האדמו"ר.

 

מתוך הסכמתו של גאון הדור הרה"צ רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א
לספר אכילת התרנגולים כהלכתה

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור

מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א
רב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות
הבשר הכשר?
המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי [שליט"א] זי"ע בעדפורד היללס נוא יארק


גדולי שלמה

קונטרס בדיני גילוח בחול המועד ופלפול בספר אגרות משה. מברר להלכה שאין שום היתר לגלח הזקן בחול המועד. ועוד דברים נוראים ונפלאים בדיני גילוח הזקן. הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נ"י גדולי שלמה  
ברה כחמה
דרושים ופלפולים בדיני ברכת החמה. הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נ"י שנת תשמ"א לפ"ק
דרכי' נועם

סדר תפילות הדרך דיניו ומנהגיו

והוא סדר תפילות והלכות עוברי דרכים העוברים בין בים ובין ביבשה ובאוויר. סדר זמנים עם באורים וכללים לתשעה זמנים שבכל יום ויום כפי אופק מחוז נוא-יארק, מסודר לפי שנת החמה מיאנואר עד דצמבר לכל השנים שבמאה העשרים למספרם. כללי עזרה ראשונה על כל צרה שלא תבא. נערך על ידי הגה"צ רבי שלמה יהודה שווייצער שליט"א מאנסי נוא יארק
אילנא דחי'

בו דינים וסדר תפילות לברכת אילנות הנהוגים בימי ניסן.

נלקט על ידי הרב שלמה יודא שווייצער, מאנסי נ"י

 

 

 

 

בולעטין וועד הכשרות
 
מכתב עדות על ה-43 מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין. (מסודר ומדויקת)
{מכתב/ 14 עמ' - תשמ"ט}
***
 

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
 לה"רבנות הראשות" בארץ, {שחיטה ברובאשקין} טענות עם מקורות מחז"ל
{מכתב/ 21' עמ'  ראה את השחיטה שיש שם 6 פסולים - תשס"ה}

***

מכתב למערכת ישראל 613
השוויגער של רובאשקין בא בחלום! ומגלה למה שני נכדים הלכו לעולמם
 
הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הרב ממארגארעטין  ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין.
{מכתב/ 3' עמ' שני סיפורים נוראים - תשמ"ט}


***


ספר הרידב"ז והכשרות
המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב
{הספר
/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}
 

***

קונטרס הסברה חלק ב'
וואס טוהט התאחדות הרבנים חוץ נעמען געלט! און מהדר זיין אין מכשיל זיין אידן ווי מ'קען נאר!
ליינט די אויספירליכען באריכט
{קונטרס/ 8 עמ' - תשל"ו}

***
 

קול השחיטה

 

 

הגה"צ רבי משה יהושע לייב לנדא אב"ד בני ברק שליט"א
עם כ"ק אדמו"ר רבי שלום יהודה גראס מהאלמין שליט"א


"במו עיני ראיתי..... את הנעשה שם.... תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב
{קונטרס/ 111 עמ' - תשמ"ז bookmark's}

*****


הודאת בעל דין - כמאה עדים דמי
כן! אתה אוכל! ותאכל עוד! {אכלתי ואוכל עוד} עד מאה ועשרים שנה חלב דם וסירכות: ככה החליטו 70 רע-בנים בפה מלא 23 פעמים
[קלטת מהאסיפה הזאת
אפשר לשמוע כאן - באידיש - תשעים ותשע דקות]


*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

די שטיב מענטשען די נחשים ועקרבים האבן דעם רבין אזוי פארפירט אז כאלו די שחיטה פון באטערער איז די כשר'סטע שחיטה וואס אפילו יוראפ איז נישט געווען, רבינו הקדוש האט זיי געגלייבט ווייל זיי האבען איהם געפיטערט טאג אין נעכט קעגען ציונות, זיי האבען געוואוסט אז ציונות איז נוגע בנפשו, על כן האט זיי דרבי שוין געגלייבט אויף אנדער זאכן אויך:

 

 

 

 

 

 

א חלק פון די מעשיות קען מען הערן אויף דעם טעיפ פון קייויאשדער רב זצ"ל

 מיט להבחל"ח הרב הצדיק רבי שלום יהודה גראס שליט"א