WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

סאטמאר בוויליאמסבורג נתפטמים בנבילות ממאנטריאל

בהכשירו של זלמן לייב הבודק הסכינים  

זאלי נפל פשוט על הראש

בן גוריון על הראש לא נפל  -בילוי לסופ"ש ...

מי צדיק יותר גדול?

זאלי המאכיל טריפות או בן גוריון הציוני?

בלי דאגות!  זאלי נפל הרבה פעמים על הראש, ואין מי שירים אותו, רק נופל הלאה והלאה!

סאטמאר הביא לשמד הרבה יותר מהציונים: צא וחשוב!!!

 

סאטמאר בוויליאמסבורג קונים בשר עוף אצל

Marvit canada

 

שם הבעל הבית הוא פרידמאן

יכולים לראות בכל יום רביעי בבוקר בבוקר משאית גדולה של בשר חוץ בהכשר הציונים MK

[מזכיר אותנו סיפור [שנדפס] מלפני 47 שנה היה מגיע משאית גדולה כל יום שבת לחנות הגדול של מילמארט חנות הבשר בהכשר של הבאטערער רב ואחר כך ביחד עם הכשר של רבי משה טייטלבוים הברך משה - הבשר היה בשר של גוים - פשוט לא נשחט (על ניקור לא מדברים, כי הם לא ידעו בכלל מה זה ניקור, עד שנת תשל"ט שהתחיל המלחמה הגדולה שלא מנקרים בכלל הבשר שלנו, ואכלנו חלב כל השנים)],

הענין שבא בשר טרף מהגוים הוא, שידוע שוויינשטאק נכנס לסטאק מארקעט, והיו צריכים סכום גדול להיכנס, ולוו כסף מהמאפיא, ולא יכלו לשלם, והמאפיא לקחה את הביזנעס בידה, והביאו בשר של גוים ונתנו לנו לאכול, וכשרבנים גדולים שאלו את הרב מבאטור למה אתה לא אומר לאנשים שלא יאכלו? כי זה בשר של גוים?

ענה הרב הצדיק המכשיר מבאטור (טייטלבוים בלע"ז, כי אם קוראים לו טייטלבוים יכול לעשות מה שהוא רוצה) שאם הוא יגיד ויספר מה שהולך יירו לו המאפיא עם כדור בראש ויגמר עם החיים שלו, לכן שתקו.

וזה לקח הרבה שנים עד שקנו את זה חזרה מהמאפיא.

עכשיו תבינו להיכן היגענו בשנים האלו.

ולא לחינם יש בבתי קברות של סאטמאר 7962 מצבות של אנשים צעירים וילדים וילדות.

אחד מקרית יואל סיפר לנו שהוא כבר עשה ספר שלם עם תמונות מהמצבות שכל אחד יכול לראות את זה, בקרוב זה יצא לאור!

 

כפי מה שמסרו לנו הבלשים של רבינו הקדוש רבינו נחום, שוחטים שם סתם שוחטים ציונים שאינם מאמינים בתורת ויואל משה, ולפעמים שוחטים שם שני שוחטים מסאטמאר שאינם מאמינים בפרשת אחרי קדושים ובחלק השני של עשרת הדברות, על אף שהשוחטים של MK שוחטים כמעט טובים בלי פגימות גדולות [חוץ משוחט אחד שיש לו כל פעם פגימות, אבל הוא חסיד גדול של בעלזא, ולומד 40 שנה דף היומי ברבים, רק שאין לו הרגשה], וכשבאים השוחטים של סאטמאר זאלי אז כל הפגימות מותרים, מפני שזאלי בדק הסכין ויכולים לראות בכל העולם כולו איך שבדק הסכין, אבל דבר אחד חסר בכל העולם כולו, מה שאמר הצדיק זאלי, ששאל אחר בדיקת הסכין, איפו הוא הרך הנימול, כי לא ידע חילוק אם הסכין הוא סכין של מילה או סכין של שחיטה, בדיוק כמו שבן דודו הבאטערער כששאלו אותו שאלה על דלת לחייבו במזוזה ואם זה נקרא צורת הפתח (כדי לדעת אם מחויב במזוזה, וענה הבאטערער הלא לחי וקורה כשר, וזכר משהו על שיש דבר כזה לחי וקורה, רק שלא ידע אם הוא שייך להלכות מזוזה, או להלכות עירובין, והלא הוא חתם שמו לאיסור על העירוב בבארא פארק, ואינו יודע אפילו הא-ב של עירובין מה שכל ילד קטן שלומד דף היומי יודע.

אבל מה אפשר לעשות הלא דף היומי נקרא דף היווני רח"ל.

 

סאטמאר קהלה שלחו מכתב לכל הסאטמער חסידים של זאלי שלא לקנות בשר רק בבוטשער סאטמאר אפילו בקיץ,

וחתם על זה הגה"ק רבי זלמן לייב מסאטמאר.

האם אתה זלמן לייב הרבי לא יודע שכ"ק מרן רבינו הקדוש רבינו וכל ההתאחדות אסרו בשר חוץ ועליך כתוב רבם דקרו!!!

ראה המודעה עם החתימות נגד בשר עוף חוץ:

מכתב לא

קול קורא מהתאחדות הרבנים על מה שכתבו בעצמם איסור על שחיטת חוץ, כיון שיש קושיים גדולים בהשגחת שחיטת חוץ לעיר מחמת כמה טעמים וכו', ואחרי שבע שנים כבר נתנו השגחות על שחוטי חוץ, שחיטות גדולות מאוד ששוחט אחד שחט 5,000 עופות ליום וכו' – כמבואר במכתבים הקודמים, וירא הקהל וישפוט!!!

קול קורא להסיר מכשול

כבר הודענו כמה פעמים, שבה"טשיקען מאַרקעטס" אם אין בעל המאַרקעט איש מהימן אז אפילו אם עומדים שם שוחטים יר"ש יכולים לבוא לידי מכשולות גדולות של נבילות וטריפות ממש, זולת אם עומד שם משגיח תמידי, שאין עליו באותה שעה שום תפקיד אחר רק להשגיח שהעופות שנשחטו בכשרות תהיינה תחת פיקוחו בלי העלמת עין אפילו שעה קלה עד אחר החתימה. מפני האחריות הגדולה שיש בזה העמדנו משגיחים בכמה טשיקען מאַרקעטס שתיכף אחר השחיטה קודם שנתעלם העוף מעיניהם יחתמו את העופות שנשחטו תחת השגחתינו בחותמות (פּלאָמבעס) שלנו.

והיות ששמענו שישנם אנשים המקילים בזה, באנו להזהיר עוד הפעם באזהרה חמורה שכל מי שרוצה להיות בטוח שאינו אוכל נבילות וטריפות לא יקח לביתו עופות שאינם חתומים בחותמות שלנו. ולא יקנה רק בחנויות (בוטשער סטאָרס) שאינם מכניסים לחנותם רק העופות החתומים בחותמות (פּלאָמבעס) שלנו בלי יוצא מן הכלל. מזמן לזמן נפרסם אי"ה את שמות הבוטשער סטאָרס שאין מוכרים רק עופות בחותמות שלנו.

וזאת לדעת כמו שכבר הודענו, שבכל זאת ההשגחה שלנו היא רק על השחיטה, ולא על כשרות הבוטשער סטאָר כבעניני מליחה והדחה וכו' כי אודות זה מוכרח הקונה בעצמו לחקור היטב על מי הוא סומך עצמו.

גם זאת לדעת, שכיון שישנם קשויים גדולים בהשגחת שחיטת חוץ לעיר מחמת כמה טעמים, לכן השגחתינו מוגבלת רק לעיר ניו יאָרק, ומי שקונה משחיטת חוץ לעיר ישגיח בעצמו בשבע עינים ממי לוקח ועל מי הוא סומך.

ע"ז באעה"ח ג' לסדר ויקרא ר"ח ניסן ה' תשכ"ג לפ"ג, פה ברוקלין יצ"ו.

התאחדות הרבנים דארצות הברית וקאנאדא

יואל טייטלבוים

(כ"ק אדמו"ר מסאטמאר  שליט"א – נשיא)

לוי יצחק גרינוואַלד

(הרב דקהל ערוגת הבשם – סגן נשיא)

ואלה שמות הרבנים הגאונים שליט"א ועד הפועל והמרכזי (עפ"י סדר הא"ב) אשר באו על החתום על הדברים הנ"ל:

               אלעזר שפּירא                    אלטר יעקב יצחק וואַגשאַל

             (הרב מקיוויאַשד)                             (הרב מלאַנצהוט)

        אלכסנדר אשר באב"ד              גבריאל יודא איליאָוויטש

            (הרב מטארטיקאוו)                            (הרב משאַמשאָן)

           הלל ליכטענשטיין                          חנני' דוב קאָהן

              (הרב מקראסנא)                           (ראב"ד מבודאַפּעסט)

    יוסף יונה צבי הלוי הורווי                    יוסף גרינוואַלד

             (הרב מאונסדאָרף)                               (הרב מפּאָפּא)

   ישכר בער הלוי ראָטענבערג              יוסף משה מייזעלס

           (הרב מוואוידיסלאָוו)                          (הרב מאויוואַהר)

יקותיאל יודא האלבערשטאם           ישראל אברהם שטיין

              (הרב מבאַרדיוב)                           (הרב מפּאָלטיטשאַן)

   יצחק אייזיק אייכענשטיין                        יהושע כ"

(רב דק' עטרת צבי פאַרעסט הילס)            (הרב מסאָמבאטהעלי)

       יעקב סג"ל לעבאָוויטש             יוסף אלי' הכהן שטיינער

               (הרב מקאַפּיש)                         (דומ" דקהל עדת יראים)

            משה טייטלבוים                             מרדכי האַגער

                (הרב מסיגעט)                      (הרב דקהל תורת חיים וויזני)

              הרב משה ביק                                משה שטערן

                 (ר"מ נייטרא)                                (הרב מדעברעצין)

              משה ארי' לעוו                              מנחם זאב שיק

           (הרב מטעמעשוואַר)                             (הרב מטאָקאי)

        נפתלי הירצקא העניג               עזריאל יודא לעבאָוויטש

             (הרב משאַרמאַש)                        (הרב דקהל עדת יראים)

                  צבי הורווי                                     רפאל בלום

                (הרב מקראָלי)                                  (הרב מקאַשוי)

         שמעון ישראל פּאָזען              שמואל אברהם זעלטענרייך

              (הרב משאָפּראָן)                            (הרב מטשאַקאווא)

      שמחה בונם גרינבערגער                שלמה זלמן פרידמאַן

            (הרב מפּרעשבורג)                              (הרב מטענקע)

 a

 

עוד רצינו לעורר, שהכותרת הגאון הקדוש אסור לו להשתמש יותר בזה שכבר יבום אותו אחיו הגדול הגה"ק רבי אהרן טייטלבוים מסאטמאר שליט"א. ואיך יכול לעבור על איסור גדול כזה [הלא זה מפורש נגד הספר הקדוש והפסוק: על הגאולה ועל התמורה] הלא צריך לקיים קודם הפסוק:

רות (פרק ד ז) וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל: (ח) ויאמר הגאל לבעז קנה לך וישלף נעלו. - אַי אַי אַי אוֹי למה שהיגענו: אפילו הפסוק הזה גם כן אינו יודע?

ראה בסוף העמוד הסיפור הנורא של מרן כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג שהיום הוא יום היארצייט שלו זיעוכי"א.