WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

טראגעדיה # 1 מה שקרה היום בוויליאמסבורג - ראו להלן

וויליאמסבורג סאטמאר: אתמול בלילה:

אשה הלכה לשמחה והשאירה את בעלה

[חסיד סאטמאר [זאלי] הנקרא זלמן לייב טייטלבוים הרבי מסאטמאר, סליחה הרבי של דור המבול]
לשמור על הילדים.

בין הילדים היתה ילדה בת 7 שנים.

אביה [הבעיבי סיטער] אנס אותה מאוד רח"ל.

כשאמה באה חזרה, הילדה אומרת לאמה כי יורדת לה הרבה דם באותה מקום.

האמה שאלה לבתה מה קרה?

הבת מספרת לאמה בדיוק מה שאבא עשה לה,

האם שומעת את ההאט ליין של רבינו הקדוש רבינו נחום שליט"א,
וטילפנה תיכף למשטרה, והכניסו את האב תיכף לבית הסוהר.

אתם חושבים שהסיפור נגמר?

לא, לא, לא, זה רק מתחיל!!!

המנהל של בית חינוך מסאטמאר מטלפן לאשה, שאם לא תוציאו את בעלך
תיכף ומיד מבית הסוהר אנחנו זורקים את כל הילדים שלך מכל המוסדות,
גם מבית חינוך לבנות, גם מבית חינוך לבנים.

עכשיו מתחיל הסיפור:

בקרוב נגלה לכם מה שהולך, בנתיים לא ניתן לגלות.