WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

הפגנות על השבת

 


 

אחד מרבני העדה: לא להפגין מול חניון קרתא


הגאון רבי עמרם אופמן הפתיע כשאמר בדרשה שנשא בעצרת קינה בליל תשעה באב: "פרוצות חילוניות באות לחניון קרתא, כדי להחטיא את המוחים, ואין ללכת לשם". הרב אופמן קבע, כי יש לקיים הפגנות רק בתחומי שכונת מאה שערים

חיים יעקובזון

30/07/09 | 11:44

שינוי עמדות בצמרת העדה החרדית? הרב עמרם אופמן, מחשובי המו"צים של העדה החרדית, הפתיע אמש (יום ד', ליל תשעה באב) רבים, כשהכריז כי לפי הוראות הבד"ץ יש למחות נגד פתיחת חניון קרתא רק בתוך שכונת מאה שערים, ולא לצאת להפגנות מול החניון עצמו.

 

הדברים נאמרו במהלך עצרת ליל תשעה באב, בה נשא הרב דברים. הרב אופמן הסביר, כי "ליד החניון מתקבצות בכל שבת פרוצות חילוניות העושות מעשי בלעם להחטיא את המוחים, אשר על כן אין ללכת להפגנות מול החניון כי זו היא מצווה הבאה בעבירה".

 

אחד מרבני העדה: לא להפגין מול חניון קרתא

סדק נוסף בחומת העדה? הרב שלמה פפנהיים עם הגאב"ד (צילום: יואל רייזנר)

 

עמדה זו מנוגדת לכאורה לעמדה הרשמית שלך העדה החרדית, שקוראת בפירוש "לצאת אל מקום חילול השבת ולמחות נגד מרשיעי ברית". רבים משומעי לקחו של הרב אופמן התפלאו על הדברים, אולם הוא חזר עליהם בתוקף.

 

דברי הרב אופמן מגדילים את המבוכה הפנימית בעדה החרדית. הם באים אחרי דבריו של הרב שלמה פפנהיים שאמר בראיון ל"משפחה" כי הוא נגד ההפגנות, ומצד השני לאחר דבריו של הגאב"ד הרב יצחק טוביה וייס באסיפה שהתקיימה השבוע, שיש לחזק את ההפגנות.

 

הרב פפנהיים מתח ביקורת על דרך ניהול המערכות הציבוריות בירושלים שמתבטאות באמצעות הפגנות. המסרים של הרב פפנהיים היו חדים כתער ומן הסתם כאבו לרבים. "בכל פעם שנאבקו על זכויותינו - הצלחנו. בכל פעם שנלחמנו כדי שאחרים ישמרו את התורה - נכשלנו", אמר.

 

מנגד, הגאב"ד הוסיף וחיזק את ההפגנות באסיפה המיוחדת. "גדול הוא קידוש השם כאשר אברכים יוצאים ברגשי קודש מידי שבת בשבתו וזועקים את זעקת השבת מתוך עמקות ליבם", אמר. הגאב"ד הוסיף וביקש להמשיך את המחאות וההפגנות לפי הקביעה שרק אברכים ומבוגרים משתתפים בכל מחאות השבת. 

 


מי אשם בכל המצב הקשה הזה - אם לא גדולי (?) הרבנים שמתעצלים להוציא פסק הלכה שאסור לשלוח הילדים לבתי חינוך שאין להם מעגל סגור

כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא. (שבת נד:)