WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

סיפור נורא במקוה של טאש בבארא פארק

הרב בנימין לנדה רב בבית המדרש טאש יכול לשבת הרבה שנים בבית הסוהר, צריכים להזהיר אותו, חבל, אנחנו צריכים אותו!!!

מעשה שהיה כך היה!!!

בח' תמוז הלך ילד בן 12 שנה למקוה של טאש ברחוב 14 עוועניו בבארא פארק.

פתאום מגיע אליו מלמד ממאשלוי תלמוד תורה (שכפי ידוע אומרים שזה הת"ת הכי הטובה בכל העיר, על כל פנים כך מדברים).

המלמד הזה מתחיל איתו לעשות משכב זכר בכוח.

הילד התחיל לצעוק צעקות גדולות מאוד שהרבה אנשים ירדו מהבית המדרש עם הטלית ותפילין למקוה לראות מה קרה?

הם חשבו שמישהו נטבע במקוה ח"ו, וכשבאו שמעו שהילד צועק על המלמד שייגץ מניוול, אסור לעשות את זה, זה נגד התורה, עם קולות גדולות מאוד, המלמד ברח לנפשו.

הסיפור עוד לא גמור!!!

איך הילד הזה ניצל?

אמו של הילד מטלפנת להרב ר' נחום שליט"א, ומספרת לו כך:

בני כבר שומע שנה שלימה את ההאט ליין שלך, והוא עשה בדיוק מה שאמרת וניצל.

כפי שאני מבין הוא עוד לא פגע בו ממש, אבל הילד לא יושן בלילה, נכנס לו פחד כזה גדול וחולם ומפחד וצועק באמצע השינה, מה אפשר לעשות?

עוד מספרת האמה,  שהרב בנימין לנדה הרב של הבית המדרש מטאש, הוא מטלפן לאמה כל יום ומבקש אותה שלא תספר לאף אחד, וחס ושלום ללכת למשטרה, כי הוא מפחד שזה יכול לעלות לו 5 מליון דולר, ואם יבואו עוד כמה פיגועים יוכלו לקחת ממנו כל הבנין [ואז איפה יהיה רב?].

המנהלים מתלמוד תורה מושלו מטלפנים לאמה ומבקשים [יש להם כבר שכל, ויודעים שאם אומרים לאמה להסתיר הם יכולים לשבת בבית הסוהר], אז הם אומרים בואי ונשב ונסתדר.

אנחנו ממליצים גם להרב בנימין לנדה וגם להנהלת מושלו  [מי שמכיר אותו יגיד ויזהיר אותו], כי אם ימשיך לפתות את האמה שלא תספר, אז יש כבר עוד 3 ילדים ויגישו תיכף תלונה על הרב בנימין לנדה, שהוא אשם על כל הקרבנות הפגועים, מפני שהוא לא נתן ללכת למשטרה!!!

 


בני ברק תחת נשיאותו של הגה"צ הרב משה יהודה לנדה שליט"א:

הרב לנדה תיקן בכל המקוואות העירוניים שאסור לילדים להיכנס למקוה בלי אבא, ועוד העמיד שומרים משעה 7 בבוקר עד 10 בבוקר.

ובערב שבת המשגיחים שומרים נמצאים משעה 7 בבוקר עד 10 דקות לפני כניסת השבת.

עוד תיקן, שאסור ללכת למקוה אחרי 10 דקות לפני שבת, והיות וכמה חסידים באו בכל זאת, התקין הרב לנדה מפני תיקון העולם לשאוב את כל המים, ובשבת בבוקר יצטרכו להסתפק במים קרים מחדש.


כל יהודי ויהודי שרואה מה שהולך בירושלים עם הכשרות של הבד"ץ על פגם הברית - [שנותנים הכשר על עון דור המבול וסדום ועמורה] יכול להבין שאותו הכשרות הוא בכשרות המאכלים, כי זה תלוי בזה כידוע,

ראה צעטיל קטן


מתי נשמע מהבית דין "צדק" של העדה החרדית דברים דומים לזה?

אזהרה גדולה להרבנים והרביס שיש להם מקוואות פרטיים [שהם לא רשמי] בבני ברק, ששמה הכל הפקר, ואין להרב לנדה שם שום שליטה, והשטן מרקד, וזהו בית המטבחים אשר שוחטים (סוחטים) בו המנאפים מדי יום ביומו ושבת בשבתו צאן קדשים תינוקות של בית רבם על מזבח העגל הזהב [שמקבלים כסף] בצירוף תאוות המשגל, רק חסר שמה עבודה זרה של בעל פעור, ואז יושלם המנין של ג' עבירות.


To: jewishadvocates@yahoogroups.com

DaatTorah.blogspot.com,

 

I should have recommended the blog, DaatTorah.blogspot.com, a long time ago. The blog master is Rabbi Daniel Eidensohn, a talmid chochom whose achievements include authorship of the index to Iggros Moshe. Rabbi Eidensohn frequently addresses the abuse problem, and is writing a sefer on the subject. Here is his latest post:

"Abuse - Rabbi's prime responsiblity is protecting people from harm

"In addition to rabbis being the gatekeeper to those who want to utilize resources from the secular government - when the Jewish community lacks the power to properly protect the children – they have a much more fundamental function.The Jewish community is not absolved of its obligations to its members just because the secular government can step in when asked. In fact the Jewish community must first do all that it can to protect its members – before involving the secular government. In other words if the Jewish community can in fact protect its members there is theoretically no basis for permitting contacting the secular authorities. What in fact are the obligation of the Jewish rabbis and community leaders? There is a fundamental requirement that applies to all Jews – especially rabbis and community leaders. This is expressed in a number of mitzvos including the following:

"Rambam(Hilchos Rotzeach 1:14): Whoever has the ability to save someone and yet doesn't - transgresses Vayikra (19:16): Do not stand idly by the blood of your fellow man. Similarly if one saw his fellow man drowning in the sea or being attacked by bandits or wild animals and he had the ability to save him himself or hiring others to save him – and yet he didn't save him. Or he heard that non‑Jews or informers were plotting to cause someone harm and yet didn't warn the intended victim. Or he knows that a non‑Jew or influential person is upset with a fellow Jew and he has the ability to placate them and to eliminate their complaints and doesn't placate them. And all similar situations which a person doesn't save his fellow man when he had the ability to do so – has transgressed the prohibition of "don't stand idly by the blood of your fellow man.

"It would follow from the above that the leaders have an obligation to make sure that molesters do not get jobs dealing with children. Being a leader doesn't exempt a Jew from this mitzva. In fact he bears greater responsibility because he has greater power. That means that they need to notify and warn people concerning potential molesters. If they know or even suspect that a teacher or community member is a molester - they need to publicize that there is a real concern and children need to be watched carefuly. It also means that there needs to be a reliable registery of all those that jobs in yeshiva to have a full background check. They need to be fingerprinted. It also means that all information – which includes rumors – needs to be readily shared and accessible. There have to be sanctions that can be applied to someone who is a molester – even if it means harming the molester's family and/or yeshiva.

"In other words if the Jewish community insists Jews can not go to the secular authorities with their complaints and concerns because of the laws of moser and a chillul haShem – then they have the full responsibility of the Torah obligation to protect people from harm. What are they doing to fulfill this responsiblity?"
 


Daas Torah - Issues of Jewish Identity


I am concerned with all issues that are related to Jewish identity. At the present time I am writing a source book dealing with the issue of child and wife abuse.

Daniel Eidensohn
My concern for the last 20 years has been to make Torah sources more accessible. I have published an index to the Igros Moshe and an index to the Mishna Berura. I also have written a source book dealing with theological issues.

In addition to rabbis being the gatekeeper to those who want to utilize resources from the secular government - when the Jewish community lacks the power to properly protect the children – they have a much more fundamental function.The Jewish community is not absolved of its obligations to its members just because the secular government can step in when asked. In fact the Jewish community must first do all that it can to protect its members – before involving the secular government. In other words if the Jewish community can in fact protect its members there is theoretically no basis for permitting contacting the secular authorities. What in fact are the obligation of the Jewish rabbis and community leaders? There is a fundamental requirement that applies to all Jews – especially rabbis and community leaders. This is expressed in a number of mitzvos including the following:
Rambam(Hilchos Rotzeach 1:14): Whoever has the ability to save someone and yet doesn’t - transgresses Vayikra (19:16): Do not stand idly by the blood of your fellow man. Similarly if one saw his fellow man drowning in the sea or being attacked by bandits or wild animals and he had the ability to save him himself or hiring others to save him – and yet he didn’t save him. Or he heard that non‑Jews or informers were plotting to cause someone harm and yet didn’t warn the intended victim. Or he knows that a non‑Jew or influential person is upset with a fellow Jew and he has the ability to placate them and to eliminate their complaints and doesn’t placate them. And all similar situations which a person doesn’t save his fellow man when he had the ability to do so – has transgressed the prohibition of “don’t stand idly by the blood of your fellow man.

It would follow from the above that the leaders have an obligation to make sure that molesters do not get jobs dealing with children. Being a leader doesn’t exempt a Jew from this mitzva. In fact he bears greater responsibility because he has greater power. That means that they need to notify and warn people concerning potential molesters. If they know or even suspect that a teacher or community member is a molester - they need to publicize that there is a real concern and children need to be watched carefuly. It also means that there needs to be a reliable registery of all those that jobs in yeshiva to have a full background check. They need to be fingerprinted. It also means that all information – which includes rumors – needs to be readily shared and accessible. There have to be sanctions that can be applied to someone who is a molester – even if it means harming the molester's family and/or yeshiva.

In other words if the Jewish community insists Jews can not go to the secular authorities with their complaints and concerns because of the laws of moser and a chillul haShem – then they have the full responsibility of the Torah obligation to protect people from harm. What are they doing to fulfill this responsiblity?


To be continued
Posted by Daas Torah at 3:01 PM 2 comments Links to this post
Thursday, July 2, 2009
When reporting abuse is permitted - gedolim should not do it

Rav Tzvi Gartner (Yeshurun 15 page 637) notes that the Maharam Shick (C.M. 50) was asked about the case of someone’s brother who had died suddenly and the deceased brother’s wife was suspected to having poisoned her husband. There was much circumstantial evidence and a partial confession that she had in fact murdered her husband. Gedolim wrote to the Maharam Shick that they were astonished why he was silent when it was obviously a mitzva to destroy evil. He replied that he was silent because there weren’t any witnesses to the killing and even if she had in fact poisoned her husband it was only gramma (indirect killing). Therefore according to the Torah she was not liable to the death penalty. Consequently she should not be reported to the secular justice system since they make judgments based on confessions (which is not accord with Torah law). However the Maharam Shick ultimately decided that it was permitted to report her to the police based on the gemora (Bava Metzia 83b) concerning R’ Eliezer ben R’ Shimon who reported Jewish thieves to the government because he was authorized by the king. However the Maharam Shick noted that while reporting her was definitely permitted according the halacha, but the gemora in Bava Metzia also indicated that it was inappropriate for gedolim to be involved in reporting others to the secular authorities. He noted that this was also the view of the Rashba that was cited by the Beis Yosef in Choshen Mishpat 338. An even greater proof that it is not desirable to inform on others to the secular authorities - even when there is a possible danger not to report - is found in the Rambam (Hilchos Yesodei HaTorah 5:5). Rambam rules that if non‑Jews have specified that they are looking for a certain Jew and that they will kill all the Jews unless he is handed over to them - if that Jew is deserving of the death penalty he can be given to them to save the others. However the Rambam notes that this halacha is not to be taught in advance. This is also the view of the Yerushalmi (Terumos 8:4) which says that even though informing is permitted in this case but it shouldn’t be done by pious people…. Therefore the Maharam Shick concluded that even though one can not protest if other’s inform the police in these cases because they are following the halacha and they have many poskim to rely on – nevertheless gedolim should not actively involve themselves in reporting but should rather do nothing
.

 

 


 

nuchem-rosenberg.com

לראות את הסיפור משה לוי לחץ

 WWW.KLAFKOSHER.COM

 

שעטנז - Sha'atnez

1  2  3   4

אתר לימוד "זוהר היומי"

ha-zohar.com

 1. www.torahohr.net

  פצצה גרעינית 

לחץ כאן לשמוע
הטעיפ של עדות

HOLMININTERNATIONAL613.COM

MIKVAH613.INFO

HOLMIN613.COM

ERETZISRAEL613.INFO

GAN-EDEN.INFO

GEULAH.INFO

OLAM-HABA.INFO

www.altv.co.il

ha-zohar.com

 1. www.hidabroot.org

  www.sodot.tv

  SEFER-TORAH-BOOKS.INFO

  VAADHARABONIM.COM

  VAADHARABONIM.INFO

  HATZOLAH-1.INFO

  JERUSALEM613.COM

  JERUSALEM613.INFO

אתר חיזוק לכל איש ואיש - אזמרה

להאיר דעת בבני אדם הרב בזנסון

אתר חיזוק בינלאומי

אתר ברסלב 2

אתר ברסלב 1

שופר

 


 1. היות וכעת כולם נוסעים לקאנטריס, והאנשים חושבים שבקאנטריס לא צריך מזוזוה כשירה רק מזוזה פשוטה בזול מאוד, ולא מבררים מי כתב המזוזה ועל איזה קלף?

  והפלא הוא שעל הקאנטריס משלמים 5-10 אלפים דולר ועל מזוזה לא חושבים ואינם מבינים כמה נחוץ הוא זה, על כן אנו מביאים מכתב שיצא לאור ש.ז. מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 

 

 1.  

 2. על מעשה הנבלה שעשו מזכירי הרבי מלובביץ

 


WWW.MYIB.CO.IL                           http://www.myib.co.il/include/406.doc

מאמרים קודמים שלא נשלחו

http://www.myib.co.il/include/404.doc

http://www.myib.co.il/include/405.doc

מאמר על האתר  העבירו את המייל הזה הלאה לכול חבריכם ותצילו גם אותם

יהודי יקר רוצה להשתתף במצווה? הורד את הדף מהאתר והדפס מספר עותקים וחלק בבית הכנסת הקרוב לביתך וכול הברכות שתבקש יחולו עליך בזכות זיכוי הרבים שתעשה, כמו כן אתה יכול להדפיס ולחלק לשכנים כל נשמה שתציל תהה לזכותך

המייל נשלח בהתאם לחוק החדש - אין הוא מהווה פרסומת ואינו מציע מוצר שווה כסף, כל מטרתו להעביר רעיונות לסיעור מוחות של הציבור

 

 

 

 

וְהָיָה יוֹם אֶחָד הוּא יִוָּדַע לַ ה' לֹא יוֹם וְלֹא לָיְלָה וְהָיָה לְעֵת עֶרֶב יִהְיֶה אוֹר:

קוֹל הָרַעַם מס' 406 התשס"ט

עוד סימן מדהים בדרך מתגשם

בשבוע האחרון אנחנו מתחילים לראות תחילת מפנה של ארצות הברית ה "ידידה" הגדולה של ישראל  החליטה כי בניה במזרח העיר היא אבן נגף לשלום כמו שאובמה הבהיר ": ישראל היא המכשול, לא הפלסטינים" וראש הממשלה נתניה השיב לו: "הריבונות בירושלים איננה ניתנת לערעור"  רה"מ התייחס בישיבת הממשלה לפרסומים לפיהם ארה"ב דרשה מישראל להפסיק לבנות במזרח ירושלים. "אני מבקש להדגיש שירושלים המאוחדת היא בירת ישראל. לא נקבל את הרעיון שליהודים לא תהיה זכות לקנות דירות בירושלים" מי היה מאמין לפני חצי שנה לא הרבה זמן אמר אובמה כי "ירושלים תישאר בירתה של מדינת היהודים ארצות הברית שטענה ב 40 שנה האחרונות כי ירושלים היא בירת ישראל והנה לפתע? מהפך של 180 מעלות!!!! מלון שצמוד למטה הארצי של המשטרה בירושלים ונקנה על ידי יהודים שרוצים לבנות ארצות הברית מתנגדת לכך!!!! וממשל אובמה מזהיר כי כל בניה בין ירושלים למעלה אדומים תהה הרסנית!!! מה קורה כאן? איך אדם משנה את דעתו תוך תקופה כל כך קצרה?  ואירופה לא מתבטלת וגם היא טומנת את ידה בצלחת ירושלים ומזהירה את ישראל לא לבנות בירושלים? אם הייתי אומר לכם את זה לא לפני הרבה זמן רק שנה שלוש חמש עשרה שנה הייתם אומרים הוזה מנבא שחורות!!! פסימיסט וכולי

ועכשיו באמת מה קורה כאן? האמת שלא קורה כלום, פשוט התוכנית ממשיכה כמו שאנחנו כותבים עליה כבר למעלה מ 2000 שנה: הִנֵּה אָנֹכִי שָׂם אֶת יְרוּשָׁלִַם סַף רַעַל לְכָל הָעַמִּים סָבִיב וְגַם עַל יְהוּדָה יִהְיֶה בַמָּצוֹר עַל יְרוּשָׁלִָם:  וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא אָשִׂים אֶת יְרוּשָׁלִַם אֶבֶן מַעֲמָסָה לְכָל הָעַמִּים כָּל עֹמְסֶיהָ שָׂרוֹט יִשָּׂרֵטוּ וְנֶאֶסְפוּ עָלֶיהָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ: זכריה פרק יב

אומר הנביא זכריה לעם ישראל. יהודים יבוא יום ואני אבנה מלכודת ובתוך המלכודת אני אשים את ירושלים כפיתיון, ותרוץ לאומות העולם. כדי שיבואו לירושלים ואני אפרע מכל הגויים שפגעו בכם 

ב 2000  שנה האחרונות וכשכולם יבואו לירושלים מה יהיה?

בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' אַכֶּה כָל סוּס בַּתִּמָּהוֹן וְרֹכְבוֹ בַּשִּׁגָּעוֹן וְעַל בֵּית יְהוּדָה אֶפְקַח אֶת עֵינַי וְכֹל סוּס הָעַמִּים אַכֶּה בַּעִוָּרוֹן:

ומה יהיה איתנו עם ישראל? אחים יקרים תראו מה הולך להיות איתנו ואל תבטלו את הסימן הזה האחרון שכל העולם יעלה על ירושלים אומנם זה לא יקרה השבוע אבל זה הכיוון ואף אחד לא יכול להתחמק מהתסריט שהשאיר לנו ה' יתברך על ידי נביאיו ושימו לב מה יש בתוכנית הזאת: וְהָיָה בְכָל הָאָרֶץ נְאֻם ה פִּי שְׁנַיִם בָּהּ יִכָּרְתוּ יִגְוָעוּ וְהַשְּׁלִשִׁית יִוָּתֶר בָּהּ:

אוי ואבוי אומר הנביא ששני שליש מהעם יכרתו!!!!!! מבינים את המשמעות? ומי יישאר? ומה יהיה עם מי שיישאר? אומר הנביא: וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב הוּא יִקְרָא בִשְׁמִי וַאֲנִי אֶעֱנֶה אֹתוֹ אָמַרְתִּי עַמִּי הוּא וְהוּא יֹאמַר ה' אֱלֹהָי:

אומר הנביא את השליש האחרון אני אטהר כמו שמפרידים את הזהב והכסף מהסיגים שלהם כלומר בחום עצום ועל ידי כך נשאר לנו זהב טהור!!! כן אחים כן זה מה שאומר הנביא ולבסוף אלו שיישארו יקראו בשמו של ה' יתברך והוא מיד יענה להם.

הנבואה קשה ביותר לגבי מי שיישאר ולכן אני מבקש לפרש אותה בצורה הזאת!!! שליש מעם ישראל הושמד בגלות הארוכה והנוראה של האלפיים שנה האחרונות ושליש נוסף הושמד בשואה האיומה!!!! והשליש האחרון הוא אנחנו!!!  כן אנחנו זכינו להיות בשליש הנבחר ואנחנו הולכים לעבור את מה שאומר הנביא וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ  ובעצם מי יישאר? יישאר אומר הנביא הכסף והזהב וסיגים הלכלוך יישרף באש!! וההבדל העצום בנינו לבין עופרות הזהב והכסף הוא שאנחנו יכולים להפוך את עצמינו מלכלוך מהסיגים לזהב מה שבעולם החומר אי אפשר ולכן זה הזמן שלנו לחזור אל אבינו שבשמים לשמור שבת להניח תפילין לשמור נידה הפרשת חלה ולקיים את כל מצוות התורה כדי שאנו נקרא וה' יתברך יענה ויגאל אותנו ברחמים רבים אמן. ועוד דבר חשוב רציתי להביא את מה שאומר רשי על הפסוק:  והבאתי את השלישית באש - ואעיל ית תליתא בעקא בכור דאשא שיסבלו וישאו מקצת הגרים מהעכו"ם בצרות חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי הרבה מהם תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג כמ"ש באגדה: רש"י זכריה פרק יג פסוק ט

אומר רשי שהאש שמדובר בפסוק זו האש של הגויים וההצקות שלהם לעם ישראל וכל זה למה? על מנת לדעת מי הוא יהודי אמיתי ומי הוא זה שהסתפח לעם ישראל ומתחבר

http://212.179.112.117/yotvata/article.php?cid=1548&cat_id=80&subcat_id=167&a_cat_id=ועוזר לאויבינו ואתם לא צריכים דוגמאות כי אתם רואים את זה לנגד עיניכם איך השמאל ההזוי כולל בית המשפט העליון עוזרים לאויבינו בכל דרך כמו חיים יבין שאמר בתוכנית רדיו שלו כי לאובמה אסור לוותר לישראל בנושא ירושלים והנימוק שלו!! כי אחרת הוא יצטייר אצל הערבים כאדם שמפר הבטחות! ושמעתי את חבר הכנסת פורוש שנאם בכנסת ואמר כי אובמה מוקף יועצים יהודים רעים ומלשינים שמאלנים והבוגד ביילין שנפגש השבוע עם נציגי החמס בכנס בג'נבה וכן הלאה.ועוד נבואה מדהימה שנתן לנו  הנביא זכריה וַיָּשָׁב הַמַּלְאָךְ הַדֹּבֵר בִּי וַיְעִירֵנִי כְּאִישׁ אֲשֶׁר יֵעוֹר מִשְּׁנָתוֹ: וַיֹּאמֶר אֵלַי מָה אַתָּה רֹאֶה ויאמר וָאֹמַר רָאִיתִי וְהִנֵּה מְנוֹרַת זָהָב כֻּלָּהּ וְגֻלָּהּ עַל רֹאשָׁהּ וְשִׁבְעָה נֵרֹתֶיהָ עָלֶיהָ שִׁבְעָה וְשִׁבְעָה מוּצָקוֹת לַנֵּרוֹת אֲשֶׁר עַל רֹאשָׁהּ: וּשְׁנַיִם זֵיתִים עָלֶיהָ אֶחָד מִימִין הַגֻּלָּה וְאֶחָד עַל שְׂמֹאלָהּ: זכריה פרק ד  מה מראה לנו הנביא זכריה כאן? הראה לנו את סמל המדינה מנורה עם ענפי זית בשני צדדיה, דבר שלא היה קיים מעולם בהיסטוריה היהודית עד להקמת המדינה.  כאן אני נזכר במשל שכבר הבאתי בשם רבי אלימלך מליזנסק  

כאן אני מבקש להזהיר מקול הרעם 225

בתקופת ביאת המשיח יהיה ברור עצום בעם וזה יהיה דומה למשל בשם הצדיק רבי אלימלך מליז’נסק זצוק"ל זיע"א, לגבי המצב שיהיה בעם ישראל טרם ביאת המשיח. עפ"י המשל, לפני הגאולה הסופית הקב"ה יברר את עם ישראל, בדומה לבירור קמח בנפה, בעוד שהקמח הנקי נופל ונחבט למטה, והפסולת נשארת למעלה, על הנפה, והפסולת כביכול מתגאה על הקמח הנקי, ושולטת עליו כביכול, משום שהיא מעליו, אלא שהפסולת אינה מודעת לעובדה שבעוד שניות ספורות, עם תום הבירור, יזרקו אותה לעזאזל, ומי שיישאר להמשך הדרך יהיה רק הקמח. כך הפסולת היא משל לערב רב, והקמח לעם ישראל המבוררים, שיספגו מכות מהערב רב המתגאה לקראת הגאולה, בגלל הבירור, אך ברגע שיסתיים הבירור - הערב רב ייעלם מן המפה. ולכן אל תיתנו לעצמכם להרגיש הנה אנחנו צודקים, אנו ועוצם ידינו, הנה החרדים השחורים הפרימיטיביים האלה שנזרקים מהממשלה, ומכול מקום, מורידים להם את ההקצבות, מבזים אותם בכול מקום. ואנו כאן למעלה נהנים ממנעמי השלטון, אנו השופטים ודיני העם!! ראו הוזהרתם כדאי לכם להתכווץ ולהיות מספיק קטנים על מנת שתוכלו לעבור בנפה של רבי אלימלך מליז'נסק זצוק"ל זיע"א כי אתם כבר יודעים מה גורל הפסולת שנשארת בנפה. כי הזוהר הקדוש כבר הודיע כי בתקופה של המשיח יהיו יהודים שיצטרפו לעוכרי ישראל כמו אלו שמלשינים לגויים על חיילי צה"ל ואו כאלה המשבחים ומשתפים פעולה עם הנאצים החדשים הפלסטינים. והנה הקטע מהזוהר  בתרגום חופשי "וכל מלכי העולם יתעוררו לערוך מלחמה עם מלך המשיח, וכמה מפריצי היהודים יתהפכו לחזור אליהם, ויבוא עימהם (עם הגויים) לערוך מלחמה נגד מלך המשיח, ואז יחשך כל העולם במשך חמישה עשר יום, ורבים מעם ישראל יהיו מתים בחושך ההוא, ועל זה נאמר: "כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים". כלומר אפילו לאחר שכבר יגיע המשיח ינסה הערב רב להילחם בו. הדברים כתובים במפורש בזוהר) ח"ב ז, ( וכול זה למה? משיב רב דניאל זר שליט"א "כי בגלל רוב גאוותם של הערב רב, שלא יוכלו להודות שהם טועים,"  ועוד כתוב במקורות ואני ממש לא רוצה להיות בתפקיד נביא זעם אולם יהיה לי כואב יותר לראות את אחי נפגעים וזועקים למה לא הזהרתם אותנו? לכן אני אסיים בקטע שאמר הרב דניאל זר שליטא שמובא בהרבה מקורות הרב טוען, טענת אמת כמובן, שעפ"י הכתוב בספרים, הגאולה הקרובה תתקיים באופן דומה לגאולת מצריים, ולפיכך, כפי שבגאולת מצריים מתו במכת חושך כל רשעי ישראל שלא עשו תשובה, ולא רצו להיגאל , שהיוו 80% מעם ישראל, כך חס ושלום אמור להתבצע גם בגאולה שאנו נמצאים על פיתחה. לאמירת הרב יש ראיות ברורות שהוא מזכיר, גם מהנביאים וגם מהזוהר הקדוש. יש כמובן גם את הדעה החסידית שאומרת שהדברים כבר אירעו בשואה, אך פשט הכתוב המדבר על הגאולה האחרונה אומר אחרת, וכך מסביר המלאך שנשלח לדניאל הנביא מן השמיים את מה שיקרה ממש לפני הגאולה (ועניין זה מופיע בצורות אחרות גם בנביאים אחרים, וגם בזוהר הקדוש)