WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

 

ירושלים חסידי גור: יש כמה מלמדים משתוללים בילדים, חסידי גור רצים דחופים ולא יודעים איך לתקן עצה להפסיק התעללות בילדים.

 

ידוע כי הבית המדרש של גור יותר קטן במטר אחד מבית המדרש של חסידי בעלזא, כי האדמו"ר מגור אמר, אם אני יעשה יותר גדול אז הבעלזער יוסיף מליוני דולרים שהוא יהיה היותר גדול, זה דוקא צעד מאוד יפה בין אדמורי"ם שמוותרים על הגדלות, אבל מה הם יעשו על עון דור המבול, למה לא שומעים שיעשו ממשות בענין החמור הזה.

כל הרבנים עסוקים עם כל דבר, רק לא מעוררים על העונות האלו.

אנחנו בעזרת השם נתקן את הכל בלי האדמורי"ם ובלי כל הרבנים ששייכים לערב רב, זה רק נסיון שאנחנו רוצים להראות לעולם שהרביס האלו שהם משתחוים להם זה עבודה זרה ממש, כי אם יש דבר חמור כזה ולא עושים כלום, אז הרביס כולם אשמים בזה, ולא העולם גולם. 

בואו ונראה מה יעשו!

 


בואו ונעשה חשבון עם סאטמאר, לפי שיטתם שכל העולם כולו הם ציונים חוץ מהמלמדים המלעסטערס [המתעללים במינית- בגלל זה האפיקורסים הכי הגדולים] של סאטמאר, זאת אומרת שמשיח שאנחנו מחכים בכל יום שיבוא, וכל היהודים האמתיים הם רק הסאטמורים: ואם כן הסאטמורים הם המתעללי מינית הכי הגדולים, אז למי משיח כבר יבוא, לפי זה הסאטמרים הם האפיקורסים הכי הגדולים שאין מאמינים במשיח כלל וכלל, כי כל אלו היחידים הסאטמערע [שהם חושבים שמשיח יבוא רק להם] כבר נתקלקלו והורידו הזקן והפיאות ואוכלים חמץ בפסח ומזנים עם אשת איש ביום הקדוש [השמות שמור אצלינו]

הבית זנות מספר 1 בעולם התאחדו ביחד עם אגודת ישראל והקאטוליקים והסאטמרים - וכך הגיעו סאטמאר למספר # 1 - כן הם רוצים להיות מספר 1 השאלה רק על זמן - כי עוד מעט נראה איזה תלמוד תורה וישיבה הם באמת מספר 1 בעולם.

אבל בנתיים אנחנו רואים שסאטמאר הם מספר 1 שרוצים שאנשי דור המבול הם ישלטו בעולם.

 

   

כאן אנחנו רואים דגל ישראל,

בואו ונציע לכם, מי שיודע לצייר איזה דגל יפה בשביל סאטמאר ולכתוב בפנים:

דגל סאטמאר

זהו הסמל של זנות ודור המבול ועקירת כל התורה כולה, נא שישלח לנו הציור באי מעיל [nr5155@gmail.com] ונוכל לפרסם את הדגל הסימבול של סאטמאר האמיתי, וכך יכלו לתלות את הדגל על כל מכונה ועל כל הבנינים, זה יהיה קידוש השם הכי הגדול, ומי שיהיה לו הזכות הזה יזכה לכל טוב

 

 

עוד מעט יבוא אי"ה כאן

דרשה ב2 לשונות

אנגלית - אידיש


דרשה חדשה באנגלית ובאידש ה' שלח - קרח תשס"ט

באנגלית - 10 דקות ואחר כך באידיש 1:44 דקות לערך
מאת רבינו הקדוש והטהור רשכבה"ג שליט"א

New Speech In English sehlach-5769

 

Grand Rabbi Nuchem Rosenberg Shlit"a


klafkosher.com_Nr_sahlach_korach.mp3

להלן יש באריכות יום הזיכרון של דיהאן הי"דThe INTERNATIONAL Association Of
Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

 

The National Council for the Child
Pierre Koenig St. 38
Jerusalem 93469, Israel
Tel: +972-2-678-0606
Fax: +972-2-679-0606
www.children.org.il
 

ראה בסוף העמוד מה שכתבנו אזהרות נחוצות לנפגעים בענין כיבוד אב ואם

הפגוע סוחב את הרבי הגדול [איזה רבי? - הרבי ששותק ולא עושה כלום] ביחד עם המקל והחגורה (גארטל) לגיהנום בגלל שלא עשה כלום להציל את הנפגעים

מי שיכול למצוא מי הרבי הזה שסוחבים אותו לגיהנום
יכול לקבל פרייז מהרבי שלו

 

 


   

 

 

2 טעיפס - חדשים ב2 לשונות

אנגלית - אידיש


דרשה חדשה באנגלית ה' שלח תשס"ט - 18 דקות
מאת רבינו הקדוש והטהור רשכבה"ג שליט"א

New Speech In English sehlach-5769

 

Grand Rabbi Nuchem Rosenberg Shlit"a


 

klafkosher.com_nr_sehlach_angelith.WAV